khi công việc
trở thành
đam mê Trách Nhiệm đam mê

2 năm làm việc tại Kiến Guru, tôi hiểu thế nào là bận điên cuồng nhưng Đã và Mê

Life at Kiến Guru

Nếu bạn muốn gia nhập một đội ngũ khởi nghiệp nhiệt huyết ở Việt Nam với mục tiêu cải tiến
giáo dục nước nhà bằng phương pháp công nghệ đột phá, bạn đã đến đúng nơi rồi!

Con người tại Kiến Guru

“Kiến cho mình nhiều cơ hội thử và sai, cho mình nhiều cơ hội được thực hiện những ý tưởng “điên rồ” mà chưa bao giờ mình nghĩ có thể nằm ngoài các trang giấy. Nhưng điều khiến mình đặc biệt yêu Kiến là mọi người rất cởi mở với các ý tưởng mới, giúp đỡ nhiệt tình, đối xử với nhau rất thiện lành.”

Nguyễn Minh Hải Đăng – Project Lead (Marketing) ĐGNL

“Kiến cho mình nhiều cơ hội thử và sai, cho mình nhiều cơ hội được thực hiện những ý tưởng “điên rồ” mà chưa bao giờ mình nghĩ có thể nằm ngoài các trang giấy. Nhưng điều khiến mình đặc biệt yêu Kiến là mọi người rất cởi mở với các ý tưởng mới, giúp đỡ nhiệt tình, đối xử với nhau rất thiện lành.”

Nguyễn Minh Hải Đăng – Project Lead (Marketing) ĐGNL

Gia nhập Nhà Kiến tại đây!