<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Contact Us

Nhà Kiến luôn lắng nghe và tiếp thu thông tin nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn khi trải nghiệm Ứng dụng học tập này.

Trụ sở chính

351/58 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM
Hotline: 0283 620 0214
Email: info@kienguru.vn

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:30 - 18:00
Thứ Bảy: 8:30 - 12:00