<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Không cần phải lo lắng nếu
không thể đến trường vì COVID-19!

Hoc Kỳ Trực Tuyến

Lịch Học Trực Tuyến

livestream trực tuyến-03 (1)
Học kỳ trực tuyến có gì đặc biệt:

1. Mỗi tiết học có thời lượng trung bình từ 10 - 20 phút

2. Thời gian học liên tục từ thứ 2 - thứ 6 hằng tuần

3. Nội dung giảng dạy theo chương trình giáo dục hiện hành

4. Kỹ năng sống - Môn học độc quyền chỉ có trên video Livestream của Kiến Guru

5. Video Livestream của Kiến Guru là độc quyền và đầu tiên tại Việt Nam

trainghiemngaytrainghiemngay Tính năng phát livestream chỉ khả dụng trên điện thoại

Báo Chí Nói Gì Về Học Kỳ Trực Tuyến

Dành Cho Phụ Huynh

Title 5