<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

 

Học kỳ trực tuyến 2 có gì đặc biệt:

1. Mỗi tiết học có thời lượng trung bình từ 10 - 20 phút

2. Thời gian học liên tục từ thứ 2 - thứ 6 hằng tuần

3. Nội dung giảng dạy theo chương trình giáo dục hiện hành

4. Kỹ năng sống - Môn học độc quyền chỉ có trên video Livestream của Kiến Guru

5. Video Livestream của Kiến Guru là độc quyền và đầu tiên tại Việt Nam

 

Artboard 30-8

Thông Tin Về Học Kỳ Trực Tuyến 2

LDP-04
LDP-03
LDP-05
LDP-06

Báo Chí Nói Gì Về Học Kỳ Trực Tuyến

Dành Cho Phụ Huynh