Đội ngũ giáo viên top #1 tại Việt Nam

với chuyên môn sư phạm cao và phương pháp giảng dạy sáng tạo để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh một cách nhanh nhất.

xem chi tiết các giáo viên!

arrow
Hero image 1

với chuyên môn sư phạm cao và phương pháp giảng dạy sáng tạo để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh một cách hiệu quả nhất.

xem chi tiết các giáo viên!

chevrons down

Trở thành giáo viên tài năng nhà Kiến Guru!

Tại sao không? Gia nhập đội ngũ giáo viên của chúng tôi để Gia nhập đội ngũ giáo viên của chúng tôi để Gia nhập đội ngũ giáo viên của chúng tôi để…

Nếu bạn có chung mục tiêu đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam, cũng như đồng hành và truyền cảm hứng cho các em học sinh thì hãy gia nhập đội ngũ của nhà Kiến nhé!