Tìm phân số của một số- Lý thuyết và cách giải các dạng bài tập

Tìm phân số của một số là kiến thức nền tảng giúp cho các em học sinh có thể học tốt môn toán trong chương trình lớp 4. Các em hãy cùng bài viết sau tìm hiểu ngay những kiến thức về dạng toán tìm phân số của một số hiệu quả, chính xác nhé!

I. Phương pháp giải khi muốn tìm phân số của một số

Tìm phân số của một số chính là dạng toán quan trọng của toán học lớp 4. Khi nắm được lý thuyết, phương pháp của dạng toán này thì học sinh sẽ giải được các bài tập từ cơ bản và phát triển đến nâng cao.

1. Các bước giải bài tập

Về cơ bản, trong quá trình giải bài tập tìm phân số của một số, chúng ta sẽ theo các bước :

 • Bước 1: Nhân số bài toán cho với phân số.
 • Bước 2: Viết số tìm được dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1.
 • Bước 3: Thực hiện phép nhân 2 phân số với nhau.
 • Bước 4: Kết luận lại bài toán.

 

2. Các ví dụ liên quan

Chẳng hạn, muốn tìm 2/5 của 30 ta lấy số 30 nhân với 2/5 được:

2/5 x 30 = word image 22882 2 = 60/5 = 12/1 =12

Hay như bài toán tìm quả số quả cam như sau: Một rổ có 12 quả cam.Hỏi ⅔ số cam trong rổ là bao nhiêu quả?

 • Bước 1: Ta có thể thấy rằng, nếu chia số quả cam trong rổ thành 3 phần bằng nhau thì mỗi phần sẽ là: 12 : 3 = 4 (quả). Vậy ⅓ số quả cam trong rổ chính bằng 4 quả.
 • Bước 2: ⅓ rổ cam bằng 4 quả. Vì thế ⅔ số cam trong rổ sẽ gấp đôi lên hay chính bằng: 4 x 2 = 8 ( quả)
 • Bước 3: Vậy ⅔ số cam trong rổ được thực hiện bằng phép tính sau:

⅔ x 12 = 8 ( quả)

Lời giải cụ thể

Số quả cam có trong rổ là:

⅔ x 12= 8 ( quả)

Đáp số: 8 quả

Đây chính là các bước khi giải dạng toán tìm phân số của một số được bài viết tổng kết lại để giới thiệu tới các bạn học sinh. Tuy nhiên, nếu chỉ học thuộc lý thuyết suông thì các em khó có thể hình dung được. Vì vậy, từ các bước giải bài tập, chúng ta hãy cùng áp dụng ngay vào những dạng toán tìm phân số của một số.

 

3. “Mẹo” nhỏ giải quyết các bài toán tìm phân số của một số chính xác

Trong chương trình toán tiểu học, toán lớp là quan trọng nhất, là nền tảng cho các em học sinh có thể tư duy tốt. Những kiến thức được đề cập trong năm học này khá mới mẻ, khác so với các năm học trước. Tuy nhiên, nếu các em học sinh nắm được lý thuyết và phương pháp thì dường như sẽ không còn quá khó khăn khi giải toán.

 • Tìm phân số của một số là dạng bài toán hay. Nhiều bài toán tư duy, nâng cao đều được phát triển từ bài toán này. Các em học sinh nên lưu ý những điều quan trọng sau để hiểu được dạng toán tìm phân số của một số này nhé:
 • Thực hiện các phép nhân, chia cẩn thận, chính xác.
 • Lưu ý phải rút gọn phân số, đưa giá trị về dạng tối giản.
 • Thêm vào các lời giải, đơn vị thích hợp theo yêu cầu mà bài toán đề ra.
 • Hiểu được tỷ lệ, các phép tính thực hiện trong lời giải.

Bên cạnh đó, khi muốn tìm phân số của một số đều không chỉ có một phương pháp làm. Học sinh cần linh hoạt, biết lựa chọn phương pháp nào hiệu quả, nhanh chóng nhất.Chẳng hạn như bài toán sau:

Đề bài: Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng bằng 80m. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Hỏi chiều dài của sân trường bằng bao nhiêu mét?

word image 22882 4

Mẹo nhỏ giải quyết các bài toán tìm phân số của một số

 

II. Các dạng toán khi tìm phân số của một số

Trong chương trình toán học lớp 4, các dạng bài toán liên quan tới phân số đều được phát triển từ dạng toán tìm phân số của một số. Dù là bài tập cơ bản hay nâng cao, chung quy lại chúng ta sẽ giải theo trình tự các bước trên. Đây không phải là bài toán khó, học sinh sẽ hiểu được nếu các em luyện tập các dạng toán thường gặp này.

 

1. Dạng toán 1: Thực hiện các phép tính nhân một số với phân số

Đây là dạng bài tập cơ bản nhất của dạng toán tìm phân số của một số. Các em học sinh chỉ cần thực hiện phép tính nhân giữa số và phân số và ghi kết quả. Tuy nhiên, đây lại là bước quan trọng nhất để giải được các bài tập liên quan.

Ví dụ: Thực hiện các phép tính sau

 1. 4/15 của 60 kg
 2. 1/5 của 20 cm
 3. 2/3 của 30 m
 4. 2/17 của 51 lít

Lời giải

 1. 4/15 của 60kg là 4/15 x 60= 16 kg
 2. 1/5 của 20cm là 1/5 x 20 = 4 kg
 3. 2/3 của 30m là 2/3 x 30 = 20 m
 4. 2/17 của 51 lít là 2/17 x 51 = 6 lít

 

2. Dạng toán 2: Bài toán tìm phân số của một số có lời giải

Bài toán tìm phân số của một số có lời giải được phát triển từ dạng toán thực hiện phép tính từ dạng 1. Học sinh giải dạng bài tập này cần biết tóm tắt chính xác và thêm lời giải thích hợp. Bài toán tìm phân số của một số là một trong những dạng toán hay của chương trình toán học lớp 4.

Ví dụ 1: Một rổ có tất cả 15 quả cam. Người ta đã bán được 2/3 số cam trong rổ. Hỏi số cam đã bán được là bao nhiêu quả?

Tóm tắt

Có: 15 quả cam

Bán: 2/3 tổng số cam

Bán: … quả?

 

Lời giải

Số quả cam đã bán được là:

2/3 x 15 = 10 ( quả)

Đáp số: 10 quả

Ví dụ 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi của sân trường đó.

Tóm tắt

Chiều dài: 125 cm

Chiều rộng: 3/5 chiều dài

Chu vi: …. cm?

 

Lời giải

Chiều rộng của sân trường là:

3/5 x 125 = 75 (cm)

Chu vi của sân trường là:

( 75 + 25) x 2= 200 (cm)

Đáp án: 200 cm

III. Gợi ý giải bài tập tìm phân số của một số sgk lớp 4

Sau khi nắm được lý thuyết và các dạng bài tập liên quan, chúng ta hãy cùng tham khảo thêm những bài tập có trong sgk toán lớp 4. Những bài toán được bài viết đề cập sẽ giúp các em học sinh linh hoạt hơn trong cách giải bài toán tìm phân số của một số.

word image 22882 3

Gợi ý giải bài tập tìm phân số của một số sgk lớp 4 cụ thể nhất

1. Bài 1 trang 135

Bài 1: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có ⅗ học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp đó.

Phương pháp giải

Bài toán yêu cầu chúng ta tìm số học sinh của lớp xếp loại khá hay chính là tìm ⅗ của 35 tổng học sinh. Để thực hiện tìm số học sinh khá của lớp, chúng ta lấy 35 nhân với 3/5. Tuy nhiên cần lưu ý đây chính là dạng toán 2 được đề cập ở trên. Vì vậy, các em học sinh cần ghi thêm đơn vị chính xác và lời giải phù hợp.

Tóm tắt

Tổng: 35 học sinh

Học sinh khá: 3/5 tổng số học sinh

Học sinh khá: … học sinh?

Lời giải

Số học sinh xếp loại khá của lớp là:

35 x 3/5 = 21 ( học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

2. Bài 2 trang 135

Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng ⅚ chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường

Phương pháp giải

Bài toán yêu cầu chúng ta tìm chiều rộng của sân trường dài bao nhiêu, chính là tìm giá trị ⅚ của 120m. Học sinh sẽ tiến hành phép tính nhân 120 với 5/6, sau đó thêm lời giải phù hợp và đơn vị m.

Tóm tắt

Sân trường có hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: 5/6 chiều dài

Chiều rộng: … mét?

Lời giải

Chiều rộng của sân trường là:

120 x 5/6 = 100 (m)

Đáp án: 100m

3. Bài 3 trang 135

Bài 3: Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh năm. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Phương pháp giải

Bài toán yêu cầu chúng ta tìm số học sinh nữ của lớp 4A. Mà theo dữ liệu bài toán, số học sinh nữ chính bằng 9/8 số học sinh năm. Vì vậy, để giải quyết yêu cầu bài toán, học sinh sẽ thực hiện phép tính nhân 9/8 với 16, ghi thêm đơn vị.

Tóm tắt

Lớp 4A

Học sinh nam: 16 học sinh

Học sinh nữ: 9/8 học sinh nam

Học sinh nữ: … học sinh?

Lời giải

Số học sinh nữ của lớp là:

16x 9/8 = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh

=>> Xem thêm nội dung liên quan: Phép nhân phân số

Tổng kết lại, dạng tìm phân số của một số là bài toán chủ yếu trong sách giáo khoa lớp 4. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp đến các em học sinh những thông tin bổ ích, giúp các em có thể học toán tốt hơn. Nếu các em còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ tới chuyên gia để được giải đáp nhé!

Đăng kí ngay tại đây =>> Kiến Guru<<= để nhận khóa học chất lượng giúp trẻ phát triển tư trong học tập tốt hơn

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ