Tìm hiểu về trạng từ quan hệ trong tiếng anh và áp dụng trong làm bài tập

Để học tốt tiếng Anh ta cần phải nắm vững các loại từ trong tiếng Anh. Trong đó trạng từ quan hệ là một thành phần quan trọng, quyết định cấu thành nên câu. Đây là một trong những loại từ rất phổ biến trong một câu của tiếng Anh. Trong bài Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ loại này để có thể làm tốt các bài tập trên lớp cũng như rèn luyện khả năng tự ôn luyện tại nhà để áp dụng tốt vào thực tiễn.

1. Tìm hiểu các trạng từ quan hệ trong tiếng anh

1.1 Khái niệm

Trong tiếng Anh, trạng từ quan hệ là những trạng từ như Where, When, Why chúng được sử dụng để đưa ra các thông tin về người, địa điểm hoặc là một sự vật hiện tượng và chúng được gọi là trạng từ quan hệ – Relative adverbs. Chúng sẽ có chức năng là bổ sung thông tin cho câu trần thuật và sẽ kết nối các mệnh đề lại với nhau để tránh lỗi lặp trong câu. Các trạng từ quan hệ có thể nối danh từ hoặc là một đại từ với mệnh đề quan hệ.

Nếu như các trạng từ quan hệ có thể sử dụng như một chủ ngữ hoặc tân ngữ ở trong câu thì trạng từ liên hệ sẽ không được đặt làm chủ ngữ. Chúng sẽ thường được thay thế cho những trạng từ chỉ không gian và thời gian nên sẽ không thể sử dụng với động từ hay là tạo thành câu.

Ví dụ:

 • The place where we spend our internship was really beautiful (Địa điểm mà chúng tôi đã trải qua cho kỳ thực tập thực sự rất đẹp)
 • The last time when I saw that child, baby looked very cute. (Lần cuối cùng mà tôi gặp đứa trẻ ấy, nó trông thật dễ thương)

1.2. Cách sử dụng

Các trạng từ quan hệ được sử dụng nhằm mục đích để nối hai câu hoặc mệnh đề với nhau. Chúng có các nhiệm vụ thay thế cho một danh từ chỉ thời gian, lý do, địa điểm và giới thiệu mệnh đề quan hệ sau đó.

 • Dùng các trạng từ where để thay thế cho các danh từ như là place, street, there, here
 • Dùng các trạng từ when để thay thế cho các danh từ là time, period, day, month,…
 • Dùng các trạng từ why để thay thế cho danh từ chính là reason.

1.3. Cấu trúc với trạng từ quan hệ

Cấu trúc với trạng từ liên hệ là:

N + relative adverbs

Ví dụ 1:

That is the park. We met for the first time there.

→ That is the park where we met for the first time.

(Công viên chính là nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên)

 

Ví dụ 2:

I remembers the day. I first met him that day.

→ I remembers the day when I first met him.

(Tôi nhớ ngày đó là ngày tôi gặp anh ấy lần đầu tiên)

Trong trường hợp cần sử dụng trạng từ với các mục đích thể hiện sự trang trọng trong giao tiếp, bạn có thể sử dụng trạng từ quan hệ theo cấu trúc sau mà vẫn sẽ đảm bảo ý nghĩa của câu

N + giới từ (in/on/at) + which

2. Các trạng từ quan hệ trong tiếng anh nên biết

2.1. Trạng từ When

Trạng từ When sẽ được dùng với mục đích là để nối hai mệnh đề bổ sung thông tin về thời gian diễn ra hành động mang ý nghĩa là lúc nào, khi nào.

Ví dụ:

 • Do you remember the time when we dated? (Bạn có nhớ lần đầu tiên khi mà chúng ta hẹn hò?)
 • Weekend is the time when Thao spend all day on my bed (Cuối tuần là thời gian khi mà Thao dành cả ngày trên giường của mình)

2.2. Trạng từ Where

Trạng từ Where được sử dụng với mục đích là dùng trong câu mệnh đề quan hệ với ý nghĩa là ở đâu?, ở chỗ nào?. Trạng từ này sẽ được sử dụng để bổ sung với ý nghĩa về địa điểm diễn ra hành động được nhắc đến trong câu.

Ví dụ:

 • Do you remember the place where we went on Tet last year? (Bạn có nhớ địa điểm nơi mà chúng ta đã đi vào dịp tết năm ngoái không?)
 • I want to take a trip to Tokyo city where I can visit the beautiful scenery. (Tôi muốn có một chuyến du lịch đến thành phố Tokyo nơi mà tôi có thể tham quan các khung cảnh đẹp.)

2.3. Trạng từ Why

Sử dụng trạng từ Why với mục đích là muốn cung cấp một thông tin và làm rõ lý do mà hành động, sự việc ở trong câu đang xảy ra, khi sử dụng trạng từ quan hệ bạn có thể liên kết hai câu đơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng “for which” thay thế cho “why” khi mà muốn diễn đạt theo cách trang trọng hơn

Ví dụ:

 • Can you tell the manager why we should agree with your idea for this final project? (Bạn có thể nói cho quản lý tại sao cô ấy nên đồng ý với ý kiến của bạn cho kế hoạch cuối cùng này?)
 • I have no idea why she chose to go to the cinema instead of watching it at home. (Tôi không hiểu tại sao anh ấy chọn đi ra ngoài rạp xem phim thay vì xem chúng ở nhà)

3. Ví dụ cụ thể

3.1. Bài 1

Chọn đáp án đúng:

1. This is the university __________ she attended to last year.

A. When

B. Where

C. Why

D. Which

 

2. It was winter _________ Hoang went on vacation.

A. Where

B. When

C. Why

D. That

 

3. Tell your supervisor __________ you can’t finish your homework yet.

A. Where

B. When

C. Why

D. Who

 

4. Answer the questions __________ the teacher tells you to.

A. Where

B. When

C. Why

D. What

 

5. I want to know _________ you didn’t go to the party last week.

A. Where

B. When

C. Why

D. Which

 

6. She is talking about the author________book is one of the most popular books this year.

A. which

B. whose

C. that

D. who

 

7. He bought all the necessary__________supplies for the next hike.

A. that

B. what

C. those

D. who

 

8. The children,__________parents are famous doctor, are taught well.

A. that

B. whom

C. whose

D. their

 

9. Do you know the girl________we met at the party last week?

A. which

B. whose

C. who

D. whom

 

10. The homework which we are doing________very easy.

A. is

B. has been

C. are

D. was

 

Hướng dẫn giải:

1-B,

2-B,

3- C,

4-A,

5-C

6 – B

7 – A

8 – C

9 – D

10 – C

3.2. Bài 2

Điền trạng từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống

1. He gives his children everything ………………… they want.

2. Tell her …………………. you want and she will try to help you.

3. The place ……………………. we spent our holiday was really comfortable.

4. What was the name of the boy….passport was stolen?

5. The bed …………………. I slept too comfortably.

6. Jelly is the only person ……………………. understands me.

7. Why do you always disagree with everything…I do?

8. This is a horror movie. It is the worst…I have never seen.

9. The restaurant …we stayed was not clean.

10. The last time …I saw Thao, she looked very beautiful.

 

Hướng dẫn giải:

1. He gives his children everything that they want.

2. Tell her what you want and she will try to help you.

3. The place where we spent our holiday was really comfortable.

4. What was the name of the boy whose passport was stolen?

5. The bed which I slept too comfortably.

6. Jelly is the only person who understands me.

7. Why do you always disagree with everything which I do?

8. This is a horror movie. It is the worst that I have never seen.

9. The restaurant where we stayed was not clean.

10. The last time when I saw Thao, she looked very beautiful.

 

Đây chính là toàn bộ thông tin cơ bản về bài Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh. Các bạn học sinh cũng như quý đọc giả có thể tham khảo và rèn luyện thêm tại nhà để có thể hoàn thành tốt bài học này cũng như đạt được kết quả cao trong những bài kiểm tra sắp tới.

Các bạn hãy theo dõi các bài viết khác của Kiến Guru để không bỏ lỡ bất kỳ bài học hay nào nhé!

Chúc các bạn luôn học tập thật tốt!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ