<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tổng Hợp Phương Án Tuyển Sinh Năm 2020 Các Trường Đại Học Miền Trung

Kien Team thg 5 5, 2020 • 5 phút đọc

Phần lớn các trường Đại học sẽ tập trung nhiều ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên không có nghĩa là khu vực miền Trung sẽ không có trường đại học để các em học sinh lựa chọn để theo học.

Sau đây là bảng tổng hợp phương án tuyển sinh của các trường Đại học khu vực miền Trung đã được công bố chính thức

Trường Đại Học

Các Phương Án Tuyển Sinh

Dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020

Dựa trên học bạ/ kết quả 3 năm THPT

Thi tuyển sinh riêng

Xét tuyển riêng/tuyển thẳng

Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH QGTPHCM/ ĐHQGHN

Đại học Huế

 

 

 

 

 

I/ Đại học Sư phạm

x

x

Dựa trên kết quả TNTHPT hoặc học bạ + Thi năng khiếu

 

 

II/ Đại học Khoa học

x

x

Dựa trên kết quả TNTHPT hoặc học bạ + Thi năng khiếu

 

 

III/ Đại học Nghệ thuật

x

x

Dựa trên kết quả TNTHPT hoặc học bạ + Thi năng khiếu

 

 

IV/ Khoa Giáo dục Thể chất

x

 

Dựa trên kết quả TNTHPT hoặc học bạ + Thi năng khiếu

 

 

V/ Đại học Luật

x

x

 

 

 

VI/ Đại học Ngoại ngữ

x

 

 

 

 

VII/ Đại học Nông Lâm

x

x

 

x

 

VIII/ Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

x

x

 

x

 

IX/ Đại học Kinh Tế

x

 

 

 

 

X/ Khoa Quốc tế

x

x

 

 

 

XI/ Khoa Du lịch

x

 

 

 

 

XII/ Đại học Y Dược

x

 

 

 

 

Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

x

 

 

x

x

Đại học Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

x

 

 

x

x

Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

x

x

 

x

x

Đại học Quảng Nam

x

Học bạ lớp 12

Đối với môn năng khiếu

x

 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

x

x

 

 

 

Đại học Xây dựng miền Trung

x

x

x

x

x

 

Danh sách này sẽ còn được Kiến Guru update liên tục nên phụ huynh và các em học sinh tiếp tục theo dõi nhé.