<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ TRỰC TUYẾN 2: TỪ KHỐI 1-12

Kien Team thg 9 7, 2020 • 4 phút đọc


Kiến Guru gửi các bạn Thời Khóa Biểu của chương trình Học Kỳ Trực Tuyến, từ lớp 1 đến lớp 12, để các bạn tiện theo dõi

THỜI KHÓA BIỂU THỨ 6 NGÀY 11/9

Slide1-Sep-10-2020-09-55-53-48-AM

Slide2-Sep-10-2020-09-55-53-37-AM

 

Slide3-Sep-10-2020-09-55-53-47-AM

Slide4-Sep-10-2020-09-55-53-75-AM

Slide5-3

Slide6-2

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide12

THỜI KHÓA BIỂU THỨ 5 NGÀY 10/9

Lớp 1- thứ 5-100

Lớp 4 - thứ 5-100

 

Lớp 5 - thứ 5-100

Lớp 6 - thứ 5-100

Lớp 8 - thứ 5-100

Lớp 10 - thứ 5-100

Lớp 12 - thứ 5-100

THỜI KHÓA BIỂU TỔNG

Thời khóa biểu khối 1

KHOI 1

 

Thời khóa biểu khối 2

KHOI 2

 

Thời khóa biểu khối 3

KHOI 3

 

Thời khóa biểu khối 4

KHOI 4

 

Thời khóa biểu khối 5

KHOI 5

 

Thời khóa biểu khối 6

KHOI 6

 

Thời khóa biểu khối 7

KHOI 7

 

Thời khóa biểu khối 8

KHOI 8


Thời khóa biểu khối 9

KHOI 9

 

Thời khóa biểu khối 10

KHOI 10

 

Thời khóa biểu khối 11

KHOI 11

 

Thời khóa biểu khối 12

KHOI 12

Trên đây là thời khóa biểu tổng hợp cho các khối lớp. Tuy nhiên, Kiến Guru hàng tuần sẽ cập nhật thời khóa biểu kèm nội dung học để các em chuẩn bị bài dễ dàng hơn

chao-hoc-ki-2