<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ TRỰC TUYẾN

Kien Team thg 6 11, 2021 • 1 phút đọc


Thời khóa biểu chính thức “Học kỳ hè trực tuyến” dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

NewBlog-11june2021 (8)

NewBlog-11june2021 (9)

NewBlog-11june2021 (10)

NewBlog-11june2021 (11)

NewBlog-11june2021 (12)

NewBlog-11june2021 (1)

NewBlog-11june2021 (2)

NewBlog-11june2021 (3)

NewBlog-11june2021 (4)

NewBlog-11june2021 (5)

NewBlog-11june2021 (6)

NewBlog-11june2021 (7)

 

Truy cập https://kienguru.onelink.me/FBST/HKHTT để tải miễn phí ứng dụng Kiến Guru trên App Store  hoặc Google Play.