THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ TRỰC TUYẾN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ TRỰC TUYẾN

NewBlog-11june2021 (8)

 

Thời khóa biểu chính thức “Học kỳ hè trực tuyến” dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

NewBlog-11june2021 (8)

NewBlog-11june2021 (9)

NewBlog-11june2021 (10)

NewBlog-11june2021 (11)

NewBlog-11june2021 (12)

NewBlog-11june2021 (1)

NewBlog-11june2021 (2)

NewBlog-11june2021 (3)

NewBlog-11june2021 (4)

NewBlog-11june2021 (5)

NewBlog-11june2021 (6)

NewBlog-11june2021 (7)

Truy cập https://kienguru.onelink.me/FBST/HKHTT để tải miễn phí ứng dụng Kiến Guru trên App Store  hoặc Google Play.

 

Nhận 100 Triệu và một Macbook Air #4

khi tham gia Học Bổng Trạng Kiến 2022. Chương trình học bổng Trạng Kiến chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc. Nhanh tay nhận đăng ký tư vấn về học bổng ngay!

Nhận 100 Triệu và một Macbook Air #3

khi tham gia Học Bổng Trạng Kiến 2022. Chương trình học bổng Trạng Kiến chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc. Nhanh tay nhận đăng ký tư vấn về học bổng ngay!

Nhận 100 Triệu và một Macbook Air #2

khi tham gia Học Bổng Trạng Kiến 2022. Chương trình học bổng Trạng Kiến chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc. Nhanh tay nhận đăng ký tư vấn về học bổng ngay!

Đăng ký ngay

để nhận các ưu đãi đặc biệt