Ôn tập lý thuyết và giải bài tập toán lớp 3 trang 129

Toán lớp 3 trang 129 đi sâu phân tích về kiến thức rút về đơn vị. Nội dung này bao gồm nhiều dạng toán cùng các phương pháp giải chi tiết. Các em học sinh, quý phụ huynh cùng các thầy cô muốn cập nhật thông tin mới nhất hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

I. Tổng hợp kiến thức sách toán lớp 3 trang 129

Toán lớp 3 trang 129 rút về đơn vị là lượng kiến thức mới mẻ học sinh cần nắm bắt. Trong thời gian tới chúng ra sẽ gặp rất nhiều dạng toán tương tự. Vì thế, các em cần phải ghi nhớ các phương pháp giải dưới đây:

1. Phương pháp giải toán lớp 3 trang 129 chung

Toán lớp 3 trang 129 đề cập tới nội dung rút về đơn vị. Phương pháp chung để giải dạng bài tập này như sau:

 • Bước 1: Đọc kỹ đề, nắm được các yếu tố cơ bản như cái đã biết, ẩn số, tìm điều kiện, quan hệ giữa các dữ kiện với ẩn số.
 • Bước 2: Tiến hành phân tích bài toán. Đọc kỹ sách toán lớp 3 trang 129 để hiểu bài toán cho biết gì, hỏi gì, muốn tìm cái đó ta cần biết gì. Đồng thời, các em cần trả lời được câu hỏi cái này biết chưa, cái này thì sao. Muốn tìm cái chưa biết chúng ta nên dựa vào đâu và làm như thế nào?
 • Bước 3: Thực hiện tóm tắt đề toán. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của đề bài chúng ra có rất nhiều cách để tóm tắt như: Tóm lược nội dung bằng chữ, bằng chữ và dấu, sử dụng sơ đồ đoạn thẳng, dùng hình tượng trưng, lưu đồ, sơ đồ ven, kẻ ô.
 • Bước 4: Trình bày bài giải.
 • Bước 5: Luôn luôn kiểm tra bài giải và đưa ra đánh giá tổng quan. Muốn làm tốt điều này các em cần phải đọc lại lời giải, kiểm tra các bước trình bày đã hợp lý hay chưa, thử lại kết quả vừa tính từ bước đầu tiên, thử lại kết quả đáp số xem đã phù hợp,…

2. Phương pháp giải toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia nhân

Khi gặp bài toán có liên quan đến rút đơn vị về phép tính nhân chia các em vẫn thực hiện theo từng bước chung như trên. Bên cạnh đó, chúng ta áp dụng ngay phương pháp dưới đây:

 • Tìm giá trị một đơn vị, thực hiện phép chia.
 • Tìm giá trị của nhiều đơn vị cùng loại, thực hiện phép nhân.

3. Phương pháp giải toán liên quan đến rút về đơn vị bằng hai phép chia

Đối với dạng toán lớp 3 trang 129 này không quá phức tạp. Các em chỉ cần thực hiện đúng phương pháp dưới đây là có thể giải quyết:

 • Tìm giá trị của 1 đơn vị.
 • Tìm số phần.

II. Hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 129 tiết 1 SGK

Ban đầu các em có thể khá mơ hồ về kiến thức lý thuyết. Tuy nhiên, khi bước vào giải toán lớp 3 trang 129 học sinh sẽ hiểu rõ hơn. Dưới đây là những thông tin cụ thể đã được chuyên trang cập nhật mời độc giả tham khảo.

1 – Bài 1

Bài 1 toán lớp 3 trang 129 yêu cầu tính số cây giống trên mỗi lô đất. Biết rằng tại vườn ươm đã có 2031 trên 4 lô đất, tất cả các lô đều có số cây như nhau.

Phương pháp:

Muốn tìm mỗi lô đất có số cây giống là bao nhiêu ta lấy số cây trồng trên 4 lô và chia cho 4.

Lời giải:

Tóm tắt:

4 lô đất có: 2032 cây.

1 lô đất = ? cây.

Trên mỗi lô đất có số cây giống là:

2032 : 4 = 508 (cây giống).

Đáp số: 508 cây giống.

2 – Bài 2

Bài 2 toán lớp 3 trang 129 yêu cầu cho biết số quyển vở trong 5 thùng. Biết rằng có 2135 quyển vở được xếp vào 7 thùng.

Phương pháp:

Ban đầu nhìn bài tập này các em có thể thấy khó, chưa biết nên làm cách nào để giải. Tuy nhiên, chúng ta hãy từng bước thực hiện như sau:

 • Đi tìm một thùng có thể xếp được bao nhiêu quyển vở. Thực hiện phép chia, lấy tổng số quyển vở chia cho số thùng.
 • Biết được một thùng xếp được bao nhiêu quyển vở việc suy ra 5 thùng rất dễ dàng.

Lời giải:

Tóm tắt:

Ta có 7 thùng: 2135 quyển vở.

5 thùng = bao nhiêu quyển vở?

Mỗi thùng có thể xếp được số quyển vở là:

2135 : 7 = 305 (quyển)

Số quyển vở có thể xếp được trong 5 thùng là:

305 x 5 – 1525 (quyển)

Đáp số: 1525 quyển.

3 – Bài 3

Bài 3 toán lớp 3 trang 129 yêu cầu viết đề toán theo tóm tắt đã cho và tiến hành giải:

Tóm tắt:

4 xe: 8520 viên gạch.

3 xe: ? viên gạch.

Phương pháp giải:

Muốn giải chính xác bài toán này các em cần nắm được các nội dung như sau:

 • Thứ nhất: Viết đề toán dựa trên tóm tắt.
 • Tìm một xe chở được bao nhiêu viên gạch.
 • Tìm ra số lượng viên gạch của 3 xe là bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có thể lập được bài toán như sau:

Trên 4 chiếc xe có tổng là 8520 viên gạch, mỗi chiếc xe đều có số lượng gạch như nhau. Cho biết, 3 xe chở sẽ có tổng bao nhiêu viên gạch?

Trên mỗi chiếc xe có thể chở được số viên gạch là:

8520 : 4 = 2130 (viên).

Số lượng gạch trên 3 chiếc xe là:

2130 x 3 = 6390 (viên).

Đáp số: 6390 viên.

4 – Bài 4

Bài 4 toán lớp 3 trang 129 yêu cầu tính chu vi mảnh đất. Biết rằng mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng kém chiều dài là 8m.

Phương pháp:

 • Ta cần đi tìm số đo chính xác chiều rộng của hình chữ nhật.
 • Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng nhân 2.

Lời giải:

Tóm tắt:

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật: 25m.

Chiều rộng: kém chiều dài 8m.

Chu vi hình chữ nhật = ?

Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là:

25 – 8 = 17 (m).

Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 17) x 2 = 84 (m).

Đáp số: 84m.

III. Lời giải và bài tập toán lớp 3 trang 129 tiết 2 SGK

Toán lớp 3 trang 129 còn tiếp tục có nhiều dạng bài tập khác liên quan đến kiến thức rút về đơn vị. Các em muốn cập nhật nội dung chi tiết đừng bỏ qua kiến thông tin sau.

1 – Bài 1

Bài có yêu cầu tìm ra số tiền mua ba quả trứng. Biết rằng khi mua năm quả trứng hết 45.000 đồng.

Phương pháp:

 • Trước tiên chúng ta cần đi tìm giá tiền của một quả trứng là bao nhiêu.
 • Tìm giá tiền cần có khi muốn mua ba quả trứng.

Lời giải:

Tóm tắt:

5 quả trứng: 45.000 đồng.

3 quả = ? đồng?

Số tiền mua một quả trứng là:

45000 : 5 = 900 (đồng)

Mua ba quả trứng cần số tiền là:

900 x 3 = 2700 (đồng).

Đáp số: 2700 đồng.

2 – Bài 2

Bài yêu cầu tìm số viên gạch cần lát cho 7 căn phòng. Biết rằng, khi lát 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch.

Phương pháp:

 • Ta cần tìm số viên gạch dùng để lát 1 căn phòng.
 • Tìm ra số viên gạch cần dùng để lát 7 căn phòng.

Lời giải:

Tóm tắt:

6 phòng: cần 2550 viên gạch để lát.

7 căn phòng = ? viên gạch.

Số viên gạch cần lát cho mỗi căn phòng là:

2550 : 6 = 425 (viên).

Số viên gạch cần dùng để lát cho 7 căn phòng là:

425 x 7 – 2975 (viên).

Đáp số: 2975 viên gạch.

3 – Bài 3

Bài yêu cầu tìm thời gian và quãng đường đi với dữ kiện đã cho như sau:

word image 22552 1

Phương pháp:

 • Để tìm ra quãng đường đi ta lấy số giờ đã cho nhân với 4.
 • Tìm ra thời gian đi hết quãng đường dài 20km nên lấy quãng đường chia cho 4.

Lời giải:

word image 22552 2

=>> Xem thêm nội dung liên quan: Toán lớp 3 trang 154

4 – Bài 4

Bài yêu cầu viết biểu thức và thực hiện tính giá trị của biểu thức:

 1. 32 chia 8 nhân 3
 2. 45 nhân 2 chia 5
 3. 49 nhân 4 chia 7
 4. 234 chia 6 chia 3

Lời giải:

word image 22552 3

Trên đây là toàn bộ kiến thức lý thuyết và bài tập của toán lớp 3 trang 129. Hi vọng học sinh, quý phụ huynh và thầy cô đã tìm thấy tư liệu tham khảo hữu ích. Chúc các em học tốt, đạt kết quả cao trong mọi kỳ thi.

Đăng kí ngay tại đây =>> Kiến Guru<<= để nhận khóa học chất lượng giúp trẻ phát triển tư duy trong học tập tốt hơn

 

Xem thêm:
Cùng em học tiếng việt lớp 3 tập 1 – Hướng dẫn giải bài tập – Ngắn gọn và Dễ hiểu
Hướng dẫn ôn luyện đề thi toán lớp 3 học kì 1

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ