Ôn tập kiến thức và gợi ý giải bài 2 trang 7 sgk toán hình 11

Phép tịnh tiến trong chương trình toán học 11 là bài học vô cùng quan trọng, sẽ giúp các bạn học tốt hơn các bài học về hình sau này. Vì vậy, các bạn học sinh cần nắm vững kiến thức của bài học này. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung cũng như biết được các phương pháp để giải các dạng toán này. Với bài 2 trang 7 sgk toán hình 11 dưới đây, các thầy cô có thể sử dụng như một tài liệu học tập hữu ích cho việc dạy học.

Mời các bạn học sinh theo dõi bài viết ở dưới đây để hoàn thành tốt môn học này.

I. Tổng hợp lý thuyết trong giải bài 2 trang 7 sgk toán hình 11

Trước khi nắm được phương pháp giải bài 2 trang 7 sgk toán hình 11, các bạn nên học kĩ phần lý thuyết mà chúng tôi cung cấp ở dưới đây để có thể vận dụng vào giải bài tập một cách tốt nhất.

Định nghĩa

Trong mặt phẳng ta cho vectơ  word image 30019 2

Phép biến hình sẽ biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho có  word image 30019 3word image 30019 4 sẽ được gọi là phép tịnh tiến theo như vectơ  word image 30019 5

Phép tịnh tiến theo vectơ  word image 30019 6 thường sẽ được kí hiệu là word image 30019 7word image 30019 8sẽ được gọi là vectơ tịnh tiến.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Như vậy ta có được:

(M) = M’

word image 30019 10

Tương đương word image 30019 11word image 30019 12

Phép mà tịnh tiến theo vectơ – không chính là phép đồng nhất.

Tính chất

2.1. Tính chất 1

Nếu như word image 30019 13 (M) = M’ và word image 30019 14 (N) = N’ thì ta có:   word image 30019 15word image 30019 16

Từ đó ta sẽ suy ra được là M’N = MN.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

2.2. Tính chất 2

Phép tịnh tiến sẽ biến

  • đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc là trùng với nó
  • đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó
  • tam giác thành tam giác bằng nó
  • đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Biểu thức toạ độ

Ở trong mặt phẳng tọa độ Oxy ta cho vectơ  word image 30019 19 = (a; b). Với mỗi điểm là M(x; y) ta sẽ có M’(x’, y’) chính là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo  word image 30019 20 Khi đó ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Biểu thức trên sẽ được gọi là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến Tv

II. Hướng dẫn giải đáp bài 2 trang 7 sgk toán hình 11

Sau khi đã nắm vững các lý thuyết mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn ở trên, các bạn hãy tiếp tục theo dõi phương pháp giải các bài tập mà chúng tôi đem đến qua bài 2 trang 7 sgk toán hình 11 dưới đây. Hãy lưu ý nắm rõ các lý thuyết cần ghi nhớ để có thể hiểu được cách làm bài này.

Đề bài

Cho tam giác là ABC có G chính là trọng tâm. Ta dựng ảnh của tam giác ABC bằng phép tịnh tiến theo vectơ AG . Ta dựng điểm D sao cho phép tịnh tiến theo như vectơ AG sẽ biến D thành A.

Kiến thức áp dụng vào bài

Phép biến điểm M thành M’ sao cho ta có   Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Và được gọi là phép tịnh tiến theo như vec tơ  word image 30019 23

Kí hiệu là:   Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Hướng dẫn giải

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Ta có :

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11  với B’ chính là điểm thỏa mãn  Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11  với C’ chính là điểm thỏa mãn  Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy  Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11  (theo hình vẽ).

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

⇔ D sẽ đối xứng với G qua A (theo hình vẽ).

III. Hỗ trợ giải các bài tập trang 7,8 sgk toán hình 11

Bài 2 trang 7 là một bài tập tiêu biểu trong phép tịnh tiến. Ngoài ra, các bạn còn phải nắm được thêm các phương pháp giải của các dạng bài khác để có thể áp dụng tốt vào kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo phần hướng dẫn dưới đây của chúng tôi để học tốt môn học này.

1. Bài 1 sách giáo khoa trang 7 Hình học 11

Hãy chứng minh:

Giải bài 1 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Kiến thức áp dụng vào bài:

Phép để biến điểm M thành M’ sao cho

Giải bài 1 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

được gọi là phép tịnh tiến theo như vec tơ  word image 30019 35

Kí hiệu là: Giải bài 1 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Hướng dẫn giải:

Giải bài 1 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

2. Bài 3 sách giáo khoa trang 7 Hình học 11

Ở trong mặt phẳng tọa độ Oxy ta cho vectơ  word image 30019 38 = (-1; 2), A(3; 5), B(-1; 1) và đường thẳng d sẽ có phương trình là x – 2y + 3 = 0.

a. Hãy tìm tọa độ của các điểm A , B theo như thứ tự chính là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo vecto  word image 30019 39

b. Hãy tìm tọa độ của điểm C sao cho A chính là ảnh của C đi qua phép tịnh tiến theo vectơ  word image 30019 40

c. Hãy tìm phương trình của đường thẳng d chính là ảnh của d đi qua phép tịnh tiến theo v .

Kiến thức áp dụng

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11  chính là phép tịnh tiến theo như word image 30019 42 sẽ biến điểm M thành M’, nghĩa là ta có

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Phép tịnh tiến sẽ biến đường thẳng song song thành đường thẳng song song hoặc là trùng với nó.

Hướng dẫn giải:

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

c) Đường thẳng d sẽ có vecto pháp tuyến chính là phép tịnh tiến n (1;-2) nên 1 vecto chỉ phương của d chính là (2; 1)

Cách 1:

Ta có Vectơ  word image 30019 46 sẽ không cùng phương với vectơ chỉ phương của đường thẳng d

Suy ra qua phép tịnh tiến  word image 30019 47 sẽ biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ và song song với d.

Nên đường thẳng d’ sẽ có dạng là : x- 2y + m= 0

Ta lại có B(-1; 1) d nên ta có: B’(-2;3) d’

Ta thay tọa độ điểm B’ vào phương trình d’ ta sẽ được:

-2 -2.3 +m = 0

⇔ m= 8

Vậy phương trình đường thẳng d’ chính là:x- 2y + 8 = 0

Cách 2:

Ta gọi M(x;y) bất kì sẽ thuộc d, M′ = T word image 30019 48 (M) = (x′;y′) nên suy ra M′ thuộc d′.

Khi đó ta có:

M′ = T word image 30019 49 (M)

word image 30019 50

Ta sẽ có được M∈d

⇔ x−2y+3=0

⇔(x′+1)−2(y′−2)+3=0

⇔x′−2y′+8=0

⇔ M′∈d′ sẽ có phương trình x−2y+8=0

Vậy suy ra:  T word image 30019 51 (d)=d′:x−2y+8=0

3. Bài 4 sách giáo khoa trang 8 toán hình 11

Cho hai đường thẳng a và b sẽ song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến mà biến a thành b. Ta sẽ có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?

Phương pháp giải vào bài:

Tính chất của phép tịnh tiến: Phép tịnh tiến sẽ biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với đường thẳng ở ban đầu.

Để có thể tìm ảnh của một đường thẳng đi qua phép tịnh tiến ta sẽ tìm ảnh của hai điểm thuộc đường thẳng đó qua phép tịnh tiến.

Hướng dẫn giải: 

Ta lấy điểm A bất kì thuộc a và điểm B bất kì thuộc b.

Ta sẽ chứng minh rằng mọi phép tịnh tiến theo  word image 30019 52  sẽ biến a thành b.

Trên a ta sẽ lấy M bất kì, ta gọi M′ = T word image 30019 53  (M).

Ta sẽ chứng minh được M′∈b

Vì: M′ = T word image 30019 54  (M) nên ta suy ra

word image 30019 55

Suy ra ta có tứ giác AMM′B chính là hình bình hành, hay là AM//BM′

Vậy ta có M′∈b hay có BM′ trùng với b

Ta có: A,M ∈ a nên suy ra T word image 30019 56  (a) chính là đường thẳng đi qua  T word image 30019 57  (A) và  T word image 30019 58 (M)

Mà ta có: B = T word image 30019 59 (A) và  M′=T word image 30019 60  (M)

⇒ b = T word image 30019 61 (a)

Vì A,B chính là các điểm bất kì (ở trên a và b tương ứng) nên sẽ có vô số phép tịnh tiến biến a thành b.


Trên đây, chúng tôi đã giúp các bạn củng cố lại các kiến thức cần ghi nhớ. Hướng dẫn của chúng tôi về bài 2 trang 7 sgk toán hình 11 ở trên sẽ bao gồm các phương pháp giải bài tập chi tiết và khoa học nhất mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hãy học thật kỹ về lý thuyết phép tịnh tiến này để có thể áp dụng vào bài tập một cách tốt nhất. Hy vọng với những thông tin trên sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập.

Nếu còn vấn đề thắc mắc nào liên quan đến vấn đề học tập, các bạn vui lòng liên hệ kienguru.vn để được Kiến Guru hỗ trợ kịp thời.

Hãy để Kiến Guru đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tri thức!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ