Ôn tập kiến thức và giải bài 75 trang 37 sgk toán 7 tập 1 – Đầy đủ và Ngắn gọn

Làm tròn số là bài học quan trọng trong chương trình toán 7. Ngoài ra, bài học này còn liên quan nhiều đến thực tế cũng như vận dụng vào đời sống. Chính vì vậy, các bạn học sinh cần nắm vững kiến thức về bài này để có thể vận dụng và làm tốt vào bài tập. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ bài 75 trang 37 sgk toán 7 tập 1 của Kiến Guru.

Mời các bạn theo dõi bài viết ở dưới đây để có thể có được những tài liệu tham khảo bổ ích nhất!

I. Tổng hợp lý thuyết trong giải bài 75 trang 37 sgk toán 7 tập 1

1. Quy ước làm tròn số

 • Nếu như chữ số đầu tiên ở trong các chữ số bị bỏ đi mà nhỏ hơn 5 thì ta sẽ giữ nguyên bộ phận còn lại. Ở trong trường hợp số nguyên thì ta sẽ thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.
 • Nếu như chữ số đầu tiên ở trong các chữ số bị bỏ đi mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta sẽ cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Ở trong trường hợp số nguyên thì ta sẽ thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.

2. Ví dụ

 • Ta có số 84,149 ≈ 84,1 (vì ta sẽ làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
 • Ta có số 542 ≈ 540 (vì ta sẽ làm tròn đến chữ số hàng chục)
 • Ta có số 0,0861 ≈ 0,09 (vì ta sẽ làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
 • Ta có số 1573 ≈ 1600 (vì ta sẽ làm tròn đến chữ số hàng trăm)

Ví dụ 1: Hãy làm tròn các số ở sau đây

a) Tròn chục: 2338,5; 123,7

b) Tròn trăm: 157426; 23792,23

c) Tròn nghìn: 1573216; 7236625

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: 2338,5 ≈ 2340; 123,7 ≈ 120

b) Ta có: 157426 ≈ 157400; 23792,23 ≈ 23800

c) Ta có: 1573216 ≈ 1573000; 7236625 ≈ 7237000

Ví dụ 2: Hãy thực hiện phép tính trên rồi làm tròn chúng đến chữ số thập phân thứ nhất

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Hướng dẫn giải:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

3. Các dạng bài thường gặp

a. Dạng 1: Hãy làm tròn số theo như yêu cầu cho trước

Phương pháp để giải:

 • Ta áp dụng quy ước làm tròn số ở trong hai trường hợp
 • Hiểu rõ được yêu cầu bài toán như là: “ làm tròn số đến chữ số thập phân thứ…” hay “ làm tròn đến hàng…”

b. Dạng 2: Hãy thực hiện phép tính hoặc là giải bài toán rồi làm tròn kết quả đó.

Phương pháp để giải:

Giải bài toán đó rồi sẽ dùng quy ước làm tròn theo như yêu cầu của bài toán.

c. Dạng 3: Ước lượng được kết quả phép tính

Phương pháp để giải:

Để có thể ước lượng kết quả phép tính, ta sẽ thường sử dụng quy ước làm tròn số để mà làm tròn chữ số ở hàng cao nhất của mỗi số ở trong phép tính.

II. Chi tiết lời giải bài 75 trang 37 sgk toán 7 tập 1

Kiến Guru sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng những kiến thức được tổng hợp phía trên vào giải bài 75 trang 37 sgk toán 7 tập 1.

Đề bài

Ở trong thực tế, khi mà ta đếm hay là đo các đại lượng, ta thường chỉ, được các số mà gần đúng. Để có thể thu được kết quả mà có được nhiều khả năng sát số đúng nhất, ta sẽ thường phải đếm hay đo nhiều lần rồi sẽ tính trung bình cộng của các số gần đúng tìm được.

Bạn hãy tìm giá trị có nhiều khả năng sát số đúng nhất của số đo trong chiều dài lớp học của em sau khi mà đo được năm lần chiều dài ấy.

Hướng dẫn giải:

Đề bài ở trên gần như đã trình bày cách giải, các bạn chỉ cần đo đạc và tính toán rồi đưa ra kết quả cuối cùng.

Ví dụ : Số đo của lớp học sau 5 lần đo lần lượt chính là : 8,24m ; 8,19m ; 8,28m ; 8,3m ; 8,23m.

Vậy ta có thể chiều dài lớp học gần đúng nhất chính là :

(8,24+8,19+8,28+8,3+8,23) :5 = 8,248 (m).

III. Hỗ trợ giải các bài tập trang 37 sgk toán 7 tập 1

Ngoài bài 75 trang 37 sgk toán 7 tập 1, các bạn học sinh có thể tham khảo những bài viết tương tự trang 37 để nắm thật chắc lý thuyết dạng này nhé!

1. Bài 76 sách giáo khoa trang 37 Toán 7 tập 1

Kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta khi tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 đã cho biết rằng: Dân số của nước ta chính là 76 324 753 người mà trong đó có tới 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số sau: 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn.

Hướng dẫn giải

Làm tròn số 76 324 753 như sau:

 • đến hàng chục chính là 76 324 750 (vì số bỏ đi chính là 3<5);
 • đến hàng trăm chính là 76 324 800 (vì số bỏ đi chính là 5=5);
 • đến hàng nghìn chính là 76 325 000 (số bỏ đi chính là 7>5);

Làm tròn số 3695 như sau:

 • đến hàng chục chính là 3700 (vì số bỏ đi là 5=5);
 • đến hàng trăm chính là 3700 (vì số bỏ đi là 9>5);
 • đến hàng nghìn chính là 4000 (vì số bỏ đi là 6>5).

2. Bài 77 sách giáo khoa trang 37 toán 7 tập 1

Ta có thể áp dụng được quy ước làm tròn số để ước lượng được kết quả các phép tính. Nhờ đó mà có thể dễ dàng phát hiện ra được những đáp số không hợp lí. Việc ước lượng này sẽ lại càng cần thiết khi mà sử dụng máy tính bỏ túi ở trong trường hợp xuất hiện những kết quả sai do ta bấm nhầm nút.

Chẳng hạn như, để có thể ước lượng kết quả của phép nhân 6439 . 384, ta sẽ làm như sau:

Ta làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi thừa số:

6439 ≈ 6000;

384 ≈ 400.

Nhân được hai số đã được làm tròn:

6000.400 = 2 400 000.

Như vậy, tích phải tìm sẽ là một số xấp xỉ 2 triệu.

Ở đây, tích đúng sẽ là: 6439 . 384 = 2 472 576.

Theo như cách tính trên, hãy ước lượng được kết quả các phép tính sau đây:

a. 495 . 52;

b. 82,36 . 51;

c. 6730 : 48.

Hướng dẫn giải: 

Cách 1:

a) Ta có được:

495 ≈ 500;  52 ≈ 50
Nên ta có: 495 . 52 ≈ 500 . 50 = 25 000
Vậy suy ra tích phải tìm sẽ gồm 5 chữ số và xấp xỉ là: 25 000.

b) Ta có được:

82,36 ≈ 80 và 51 ≈ 50
Nên ta có: 82,36 . 51 ≈ 80 . 50 = 400
Vậy suy ra tích phải tìm gồm 3 chữ số và xấp xỉ 400.

c) Ta có được:

6730 ≈ 7000 và 48 ≈ 50
Nên ta có: 6730 : 48 ≈ 7000 : 50 = 140
Vậy suy ra thương phải tìm gồm 3 chữ số và xấp xỉ 140.

Cách 2:

a. 495.52
Ta làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi thừa số:
495≈500 và 52≈50
Tiếp theo ta nhân hai số đã được làm tròn:
500.50 = 25 000
Như vậy, tích phải tìm được sẽ là một số xấp xỉ 25 000
Ở đây, tích đúng chính là:495.52 = 25 740

b. 82,36.5,1
Ta làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi thừa số:
82,36 ≈ 80 và 5,1 ≈ 5
Tiếp theo ta nhân hai số đã được làm tròn:
ta có: 80.5 = 400
Như vậy, tích phải tìm sẽ là một số xấp xỉ là 400.
Ở đây, tích đúng chính là: 82,36.5,1 = 420,036

c) 6730:48
Ta làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi thừa số:
6730 ≈ 7000 và 48 ≈ 50
Tiếp theo ta chia hai số đã được làm tròn:
ta có: 7000:50 = 140
Như vậy, thương phải tìm sẽ chính là một số xấp xỉ là 14

Trên đây là hướng dẫn giải của chúng tôi về bài 75 trang 37 sgk toán 7 tập 1. Với những kiến thức về làm tròn số mà chúng tôi đã cung cấp sẽ giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt môn học này và đạt được điểm số cao trong kì thi sắp tới. Hy vọng những kiến thức trên có thể trở thành những tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho quý phụ huynh và giáo viên trong quá trình dạy và ôn luyện cho các bạn học sinh.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, các bạn hãy truy cập vào kienguru.vn để có thêm được những kiến thức tốt nhất.

Chúc các bạn đạt nhiều thành tích cao trong học tập!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ