Mẫu Đề Thi Hóa 11 Học Kì 2 Có Đáp Án 2020

 

Nhằm giúp các em hình dung rõ hơn về cấu trúc và nội dung Đề thi hóa lớp 11 học kì 2, Kiến Guru gửi tới các em mẫu Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp các em ghi nhớ và gắn kết các kiến thức Hóa học 11 học kì 2 và có kết quả tốt trong kì thi sắp tới.

de-thi-hoa-11-hoc-ki-2-co-dap-an

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án bao gồm những nội dung gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một số hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập và ghi nhớ kỹ về công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, công dụng, cách điều chế và những dạng toán liên quan để làm tốt bài thi sắp tới nhé!

mau-de-thi-hoc-ki-2-mon-hoa-11-co-dap-an

de-thi-hoa-11-hoc-ki-2-co-dap-an-2

2. Đề thi hóa 11 học kì 2 tinh giản những nội dung nào?

 

Nội dung tinh giản trong chương trình áp dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

–    Cấu tạo lớp vỏ khí và đặc điểm từng phần trong lớp vỏ khí.

–    Trình bảy được đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí và tính chất hóa học của stiren.

–    Thí nghiệm: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat.

–     ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án:

ĐỀ THI

 I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sắp xếp nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều giảm dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH.                        B. CH3OH, C2H5OH, H2O.
C. CH3OH, H2O, C2H5OH.                        D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: Dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức là:

A. ROH.                             B. CnH2n + 8.                         C. CnH2n + 1OH.                    D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4.                            B. CH4 , C3H6 , C5H12.
C. C2H6 , CH4 ,C5H12.                           D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta có thể dùng thuốc thử nào để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen?

A. nước.          B. dd brom.          C. khí HCl.               D. dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2H6 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm khí qua dung dịch  Ca(OH)2 dư thấy thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g.                B. 4,4g.                C. 10g.           D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4.                    B. 2.                     C. 1.                             D. 5.

Câu 7: Cho 6g C3H7OH tác dụng với Na vừa đủ thấy có V (l) khí thoát ra (ở đktc). Giá trị của V là  bao nhiêu?

A. 2,24l.                      B. 1,12l.                         C. 3,36l.                      D. 4,48l.

Câu 8:  Xảy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + Fe ?                                 B. C6H5OH + NaOH ?
C.C6H5OH + HCl ?                                D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: Gọi tên chất sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan – 1- ol.                 B. 3-metylbutan – 1- ol.
C. 3-metylbutan- 4 – ol.                  D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol đa chức thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3.                  B. C2H6O2.                    C. C3H8O2.               D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2          B. C6H5OH + NaOH
C. C2H2 + AgNO3/NH3 dư         D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g hỗn hợp A gồm  CH3OH và propan -1-ol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

a) Viết phương trình phản ứng.
b) Xác định thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.
c) Cho 30 ml dung dịch  C2H5OH 46 độ phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C C B D A B B A B

Giải thích tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các hợp chất hữu cơ có số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Câu 3: Công thức tổng quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất màu dung dịch Brom, Aken làm mất màu dung dịch Brom.

Câu 5: 

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

image jul 07 2020 09 39 06 90 am

Câu 7: 

C3H7OH + Na → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

 H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ nguyên tử C:H = 2:6

→ Công thức phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình phản ứng:

Mỗi phương trình phản ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →[ C2H4(OH)O ]2Cu + 2 H2O
b. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
c. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3
d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br – CH2 Br

Câu 2: Mỗi câu 1 điểm

a. Phương trình phản ứng:

2 CH3OH + 2 Na → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 Na → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Gọi số mol 2 ancol metanol và propanol lần lượt là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% khối lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% khối lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đây là mẫu đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án. Hi vọng đề thi mẫu và tóm tắt nội dung cần học, nội dung tinh giản sẽ giúp các em ôn tập và có kết quả tốt trong kì thi hóa học kì 2 sắp tới. Kiến Guru cập nhật liên tục những bài giảng hay, mẫu đề thi bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục tại Kiến Guru nhé!

Chúc các em có một kì thi thành công!

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ