Bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1 – Hướng dẫn chi tiết áp dụng lý thuyết vào giải bài tập

Các bạn học sinh cần chuẩn bị bài trước khi học trên lớp cũng như cần ôn luyện lại tại nhà. Các bạn học sinh có thể tham khảo bài viết sau đây mà chúng tôi cung cấp. Bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1 sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ lý thuyết liên quan cần nhớ cũng như hướng dẫn giải các bài tập. Để đạt điểm số cao trong môn học này các bạn hãy theo dõi bài viết ở dưới đây của chúng tôi.

I. Kiến thức sử dụng trong giải bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1

1.1. Khái niệm về hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song ở trong mặt phẳng chính là hai đường thẳng không có điểm chung.

Kí hiệu là: a//b.a//b.

Hai đường thẳng phân biệt thì sẽ hoặc cắt nhau hoặc là song song.

1.2. Dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_11.jpg

Nếu như đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và ở trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc là một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b sẽ song song với nhau.

Hai đường thẳng a, b song song sẽ được ký hiệu là a//b

Ta còn nói là đường thẳng a song song với đường thẳng b, hoặc là đường thẳng b song song với đường thẳng a.

1.3. Tiên đề Ơ-clít của hai đường thẳng song song

Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng sẽ song song với đường thẳng đó.

1.4. Tính chất về hai đường thẳng song song nhau

Nếu như hai đường thẳng song song mà bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì sẽ:

+ Hai góc so le trong còn lại sẽ bằng nhau

+ Hai góc mà đồng vị sẽ bằng nhau

+ Hai góc ở trong cùng phía sẽ bù nhau

Ví dụ:

https://cdn.vungoi.vn/vungoi/1532401190118_duong_thang_cat_hai_dt_song_song.png

Nếu a//b thì word image 19906 4

1.5. Vẽ hai đường thẳng song song

Một số cách vẽ hai đường thẳng song song sẽ được minh họa như hình sau:

word image 19906 5

1.6. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Hãy nhận biết và chứng minh được hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong và cắp góc đồng vị hoặc là cặp góc trong cùng phía.

Rồi sau đó ta sẽ sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

Dạng 2: Tính được số đo góc tạo bởi đường thẳng mà cắt hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu như hai đường thẳng song song mà bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le trong còn lại sẽ bằng nhau

+ Hai góc mà đồng vị sẽ bằng nhau

+ Hai góc ở trong cùng phía sẽ bù nhau

Dạng 3: Xác định các góc bằng nhau hoặc là bù nhau dựa vào tính chất của hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Bước 1: Hãy chứng minh hai đường thẳng song song nếu như chưa có

Bước 2: Áp dụng tính chất:

Nếu như hai đường thẳng song song mà bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le trong còn lại sẽ bằng nhau

+ Hai góc mà đồng vị sẽ bằng nhau

+ Hai góc ở trong cùng phía sẽ bù nhau

1.7. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Cho =α, điểm A sẽ nằm ở trên tia Oy. Qua A ta vẽ tia Am. Hãy tính số đo của góc OAm sao cho AM song song với Ox.

Hướng dẫn giải:

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_12.jpg

Ta xét hai trường hợp:

  • vc1QAAAABJRU5ErkJggg==

Ví dụ 2:

Ta cho hai góc xOy có số đo là bằng 300 và điểm A sẽ nằm ở trên cạnh Ox. Dựng tia Az song song với tia Oy và nó nằm trong góc xOy.

a. Hãy tìm số đo góc OAz.

b. Gọi Ou và Av theo thứ tự sẽ là các tia phân giác của các góc xOy và xAz. Hãy chứng tỏ rằng Ou song song với Av.

Hướng dẫn giải:

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_15.jpg

Pasted 38

II. Đáp số và lời giải bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1

2.1 – Giải bài 26 trang 91 sgk Toán 7 tập 1

Hãy vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều là bằng 1200. Hỏi rằng hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau hay không? Và vì sao?

Hướng dẫn giải:

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_21.jpg

Hai đường thẳng Ax,By đã bị cắt bởi đường thẳng AB, nên ta có:

word image 19906 9

Theo như dấu hiệu của hai đường thẳng song song ta có được: Ax//By.

IV. Gợi ý giải các bài tập trang 91 sgk toán 7 tập 1

3.1 – Bài 24 sách giáo khoa trang 91 toán 7 tập 1.

Điền vào chỗ phần trống (…) trong các phát biểu ở sau:

a) Hai đường thẳng a, b // với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và ở trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Hướng dẫn giải:

a) a // b.

b) a song song với b.

3.2 – Bài 25 sách giáo khoa trang 91 Toán 7 tập 1

Cho hai điểm là A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a mà đi qua A và đường thẳng b đi qua B làm sao cho b song song với a.

Hướng dẫn giải:

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_17.jpg

– Trong mặt phẳng ta lấy hai điểm phân biệt A,B bất kì và vẽ đường thẳng AB.

– Đặt cạnh huyền của êke sao cho trùng với đường thẳng AB. Và một đỉnh của êke sẽ trùng với điểm A. Tiến hành vẽ đường thẳng a đi qua điểm A.

– Tiếp theo ta sẽ có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc là hai góc đồng vị bằng nhau. Từ đó ta được a//b.

3.3 – Bài 27 sách giáo khoa trang 91 Toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC, bạn hãy vẽ một đoạn thẳng AD để AD=BC và đường thẳng AD sẽ song song với đường thẳng BC.

Hướng dẫn giải:

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_22.jpg

Pasted 39

3.4 – Bài 28 sách giáo khoa trang 91 Toán 7 tập 1

Hãy vẽ hai đường thẳng xx′,yy′ sao cho xx′//yy′.

Hướng dẫn giải:

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_24.jpg

– Vẽ một đường thẳng xx′ tùy ý.

– Lấy điểm M sẽ nằm ngoài đường thẳng xx′.

– Qua M ta sẽ vẽ đường thẳng yy′ sao cho đường thẳng yy′//xx′.

IV. Hướng dẫn giải một số bài tập trang 92 toán 7

4.1. Giải bài 29 sách giáo khoa trang 92 Toán 7 tập 1

Cho góc nhọn xOy và có một điểm O′. Hãy vẽ một góc nhọn x′O′y′ sẽ có O′x′//Ox và O′y′//Oy. Hãy đo thử xem hai góc xOy và x′O′y′ có bằng nhau được không?

Hướng dẫn giải:

– Từ O′ ta vẽ  O′x′//Ox.

– Từ O′ Vẽ O′y′//Oy sao cho góc  là một góc nhọn. Ta sẽ có được hai trường hợp hình vẽ như sau:

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_25.jpg

Đo thử hai góc   và   ta thấy được xOyˆ=x′O′y′ˆ.

4.2 – Giải bài 30 sách giáo khoa trang 92 Toán 7 tập 1

Đố: Nhìn xem hai đường thẳng là m,n ở hình 20a và hai đường thẳng p,q ở hình 20b, chúng có song song với nhau không? Hãy kiểm tra lại chúng bằng các dụng cụ.

https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2018/06/Giaibaisgk.com_20.jpg

Hướng dẫn giải:

Theo như hình vẽ 20 thì m//n và p//q.

Cách kiểm tra:

Ta vẽ một đường thẳng tùy ý và cắt p,q.

Đo hai góc đồng vị hoặc là góc so le trong được tạo thành xem chúng có bằng nhau hay không. Nếu như hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q sẽ song song, còn nếu như hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q sẽ không song song.

==> Xem thêm nội dung tại đây: Bài 63 trang 136 sgk toán 7 tập 1

Trên đây là tất cả những nội dung mà chúng tôi mang đến cho các bạn học sinh. Để có thể nắm vững các kiến thức đã học cũng như tự ôn luyện tại nhà tốt các bạn hãy tham khảo bài viết bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1 trên. Hy vọng những kiến thức này sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn học sinh hoàn thành được môn học.

Đăng kí ngay tại ==> Kiến Guru <== để nhận những khóa giúp trẻ phát triển tư duy trong học tập tốt nhất

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ