Vật Lý 9 bài 12: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Vật Lý 9 bài 12 có những câu hỏi cũng như dạng bài tập nào? Đồng thời, các em cần phải vận dụng kiến thức ra sao để giải quyết vấn đề? Tất cả điều này sẽ được chuyên trang chia sẻ ngay sau đây, mời độc giả theo dõi.

1. Giải đáp câu hỏi SGK môn Vật Lý 9 bài 12

Muốn học tốt Vật Lý 9 bài 12, các em cần phải trả lời đầy đủ các câu hỏi. Dưới đây là nội dung chi tiết học sinh có thể tra cứu và biết thêm:

1.1 Câu C1

 1. Nội dung: Nhận xét quan hệ giữa số oát ghi trên mỗi đèn cùng độ sáng mạnh – yếu của chúng.
 2. Trả lời: Khi cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn sẽ có độ sáng mạnh hơn. Đồng thời, đèn có số oát nhỏ nhơn sẽ sáng yếu hơn.

1.2 Câu C2

 1. Nội dung: Vật Lý 9 bài 12 câu C2 SGK trang 34 yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oát là đơn vị của đại lượng nào?
 2. Trả lời: Oát là đơn vị của công suất.

1.3 Câu C3

 1. Nội dung: Vật Lý 9 bài 12 câu C3 SGK trang 34 hỏi rằng dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn, yêu cầu:
 • Bóng đèn lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu, trong trường hợp nào bóng đèn mang công suất lớn hơn?
 • Khi điều chỉnh bếp điện lúc nóng nhiều, nóng ít. Trong trường hợp nào bếp sẽ có công suất nhỏ hơn?
 1. Trả lời:
 • Đối với đèn sáng hơn sẽ có công suất lớn hơn.
 • Bếp điện nóng ít sẽ có công suất nhỏ hơn.

=>> Xem thêm bài viết: Ôn tập tổng hợp môn vật lý 9 bài 13 – Điện năng. Công của dòng điện

2. Trả lời câu hỏi Vật Lý 9 bài 12 SGK

Vật Lý 9 bài 12 chủ yếu củng cố các kiến thức về định luật Ôm, công thức tính điện trở dây dẫn. Qua đó, các em có thể nắm vững nội dung lý thuyết và linh hoạt sử dụng cho từng dạng bài tập, đoạn mạch khác nhau.

2.1 .Câu hỏi trang 32

Câu hỏi 1- Bài 1 SGK trang 32

Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Biết rằng dây dẫn bằng nicrom có chiều dài 30m, tiết diện là 0,3mm2, mắc vào hiệu điện thế 220V. Căn cứ vào đề bài đã cho chúng ta có thể tóm tắt nội dung như sau:

 • L = 30m.
 • S = 0,03m2 = 0,3.10-6m2
 • U = 220V.
 • Dây nicrom có ρ = 1,1.10-6Ω.m
 • I = ?

Cách giải

Từ những dữ kiện đã cho ở đề bài ta có thể giải như sau:

Điện trở của dây dẫn: R = ρ = 1,1.10-6. = 110Ω.

Cường độ của dòng điện: I = = = 2A.

Như vậy, cường độ chạy qua dây dẫn là 2A (Ampe).

Câu hỏi 2 – Bài 2 SGK trang 32

Cho một bóng đèn với điện trở là R1 = 7,5Ω, cường độ dòng điện là  I = 0,6 A. Bên cạnh đó, bóng đèn này mắc nối tiếp với biến trở và hiệu điện thế U = 12V, hỏi rằng:

 1. Cần điều chỉnh biến trở R2 bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
 2. Biến trở có điện trở lớn nhất là R2 = 30, cuộn dây dẫn làm bằng Niken tiết diện 1mm2. Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở.
vật lý 9 bài 12
Vật Lý 9 bài 12

Hình vẽ bài tập

Cách giải

Giải bài 2 phần a) Vật Lý 12 SGK trang 32 như sau:

 • Muốn bóng đèn sáng bình thường cần cường độ dòng điện I = 0,6A. Lúc này, điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = = 12Ω.
 • Mặt khác, Rtđ = R1 + R2 => R2 = Rtđ – R1 = 20 – 7,5 =12,5Ω.

Giải bài 2 phần b) Vật Lý 12 SGK trang 32 như sau:

 • Ta có công thức R = ρ.
 • Suy ra: I = = = 75m.

Như vậy, ta cần biến trở là 12,5Ω để đèn sáng bình thường. Đồng thời, chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở là 75m.

2.2 Câu hỏi trang 33

Cho bóng đèn có điện trở là R1 = 600Ω mắc song song với bóng đèn thứ hai với điện trở R2 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V . Biết rằng dây nối M sẽ tới A, từ N tới B là dây đồng với chiều dài tổng là 200m, tiết diện  0,2mm2. Ta bỏ qua điện trở của dây nối hai bóng đèn từ A tới B, yêu cầu:

vật lý 9 bài 12
Vật Lý 9 bài 12

Hình vẽ bài tập

 1. Tính điện trở trên đoạn mạch MN.
 2. Tính hiệu điện thế khi đặt vào hai đầu của mỗi đèn.

Cách giải

Căn cứ vào dữ liệu đã cho trong bài ta có thể đi giải quyết bài 3 trang 33 Vật Lý 9 bài 12 phần a)như sau:

 • Áp dụng công thức R = ρ ta tính được điện trở của dây nối từ M tới A, từ N tới B là: 1,7.10-8 = 17Ω.
 • Điện trở tương đương của R1 và R2 mắc song song là: Rtđ = = = 360Ω.
 • Điện trở của đoạn mạch MN = 17 = 360 = 377Ω.

Giải phần b) bài 3 SGK trang 133:

 • I = = = 0,583A.
 • Hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn: U = Imạch chính.R12 = 0,583.360 = 210V.

Như vậy, điện trở của đoạn mạch MN bằng 377Ω. Đồng thời, hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn là 210V.

=>> Bạn có thể xem thêm kiến thức trọng tâm ở đây nhé : =>> Vật lý lớp 9

3. Đáp án cụ thể SBT Vật Lý 9 bài 12

Ngoài dạng bài tập trong SGK, các nội dung ở SBT Vật Lý 9 bài 12 cũng rất đa dạng. Muốn vận dụng tốt kỹ năng, kiến thức các em không nên bỏ lỡ nội dung sau đây:

3.1 Bài tập trang 31

Bài tập trang 31 bao gồm 1, 2, 3 với nội dung cũng như yêu cầu khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Đáp án bài 1 SBT Vật Lý 9 trang 31: Điện trở R3 = 3Ω; tiết diện của dây nicrom là 0,29mm2.
 • Đáp án bài 2 SBT Vật Lý 9 trang 31: Điện trở của biến trở là 2,4Ω; đường kính tiết diện d là 0,26mm.
 • Đáp án bài 3 SBT Vật Lý 9 trang 31: Điện trở của biến trở là 15Ω; chiều dài của dây nicrom dùng để quấn biến trở là 4,545m.

3.2 Bài tập trang 32

Bài tập trang 32 bao gồm 4, 5, 6 với nội dung cũng như yêu cầu khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Đáp án bài 4 SBT Vật Lý 9 trang 32: Điện trở của biến trở là 8Ω; phần điện trở của R1 bằng 11,3Ω để đèn sáng bình thường.
 • Đáp án bài 5 SBT Vật Lý 9 trang 32: Đáp án chính xác là B – Điện trở của dây dẫn giảm đi 10 lần.
 • Đáp án bài 6 SBT Vật Lý 9 trang 32: Đáp án chính xác là D – Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch.

3.3 Bài tập trang 33

Bài tập trang 33 bao gồm 7, 8, 9 với nội dung cũng như yêu cầu khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Đáp án bài 7 SBT Vật Lý 9 trang 33: a nối với 4; b nối với 3; c nối với 1; d nối với 2.
 • Đáp án bài 8 SBT Vật Lý 9 trang 33: Tiết diện S2 của dây thứ hai bằng 0,75mm2.
 • Đáp án bài 9 SBT Vật Lý 9 trang 33: Cần điều chỉnh biến trở là 24Ω để đèn sáng bình thường; điện trở của biến trở khi đèn sáng bình thường là 60%.

3.4 Bài tập trang 34

Bài tập trang 34 bao gồm 10, 11 với nội dung cũng như yêu cầu khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Đáp án bài 10 SBT Vật Lý 9 trang 33: Điện trở của biến trở Rb bằng 2,4Ω để đèn sáng bình thường.
 • Đáp án bài 11 SBT Vật Lý 9 trang 33: Tiết diện của dây bằng 0,29.10-6 m2.

Trên đây là những thông tin đầy đủ về Vật Lý 9 bài 12 Chúng tôi mong rằng, các em đã cập nhật được nội dung hữu ích, tìm ra lời đáp chính xác cho từng dạng bài tập. Điều này giúp học sinh tìm thấy niềm hứng thú và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

=>> Các bạn hãy theo dõi Kiến Guru để cập nhật bài giảng và kiến thức các môn học khác nhé!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ