<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ

Kien Team thg 6 15, 2021 • 1 phút đọc

Để sử dụng mã giảm giá của Kiến Guru, Quý Phụ huynh và học sinh vui lòng làm theo những hướng dẫn sau:

Đối với IOS

 

2021Sep14_cac-buoc-dung-ma-giam-gia-ios

 

Đường dẫn thanh toán cho Bước 2: https://payment.kienguru.com/auth/login

Đối với Android

 

2021Sep14_cac-buoc-dung-ma-giam-gia-android

 

Thông tin liên lạc

Để biết thêm thông tin chi tiết về gói học, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

vừa đăng ký sử dụng App phút trước