<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ

Kien Team thg 6 15, 2021 • 2 phút đọc

Để sử dụng mã giảm giá của Kiến Guru, Quý Phụ huynh và học sinh vui lòng làm theo những hướng dẫn sau:

Đối với IOS:

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://payment.kienguru.com/auth/login 

Bước 2: Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản của bạn

1

 

Bước 3: Chọn lớp => Chọn gói học theo thời gian mà bạn muốn học => Nhập mã giảm giá vào trường Có mã giảm giá

 

2   2a

 

Bước 4: Chọn Phương thức thanh toán tùy theo nhu cầu của bạn và xác nhận thanh toán.

 

3

 

Đối với Android:

Bước 1: Vào Play Store tải ứng dụng Kiến Guru

Bước 2: Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập

Bước 3: Tại màn hình chính, chọn Học phí

 

4

Bước 4: Chọn đăng ký Kiến ham học => Chọn lớp => Chọn gói học theo thời gian mà bạn muốn học => Nhập mã giảm giá vào trường Nhập mã phiếu ưu đãi hoặc mã giảm giá

 

5   5a

 

Bước 5: Chọn Phương thức thanh toán tùy theo nhu cầu của bạn và xác nhận thanh toán.

 

6

Thông tin liên lạc

Để biết thêm thông tin chi tiết về gói học, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: