Hướng dẫn ôn và giải bài tập vật lý 10 bài 39 – Độ ẩm của không khí

Độ ẩm của không khí là bài học vô cùng thú vị trong chương trình vật lý lớp 10. Dưới đây, chúng tôi sẽ giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức này qua bài vật lý 10 bài 39.

Mời các bạn theo dõi bài viết để nắm được các kiến thức cần ghi nhớ. Hy vọng những nội dung này sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong môn học này.

I. Kiến thức cần nhớ môn vật lý 10 bài 39

Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

Độ ẩm tuyệt đối a của không khí ở trong khí quyển chính là đại lượng được đo bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3 không khí.

Đơn vị được đo của a chính là g/m3

Độ ẩm cực đại A sẽ là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa. Giá trị của độ ẩm cực đại A sẽ tăng theo nhiệt độ.

Đơn vị của độ ẩm cực đại chính là g/m3

Độ ẩm tỉ đối

Độ ẩm tỉ đối f của không khí chính là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng một nhiệt độ:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm ở giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước sẽ bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Không khí càng ẩm thì độ ẩm sẽ tỉ đối của nó càng cao.

Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các ẩm kế sau: ẩm kế tóc, ẩm kế khô – ướt và ẩm kế điểm sương.

Ảnh hưởng của độ ẩm không khí

Độ ẩm tỉ đối của không khí mà càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da sẽ càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% sẽ tạo điều kiện cho cây cối phát triển nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các máy móc hay dụng cụ…

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Để chống ẩm người ta sẽ phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng hay thông gió…

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

II. Hỗ trợ giải đáp bài 39 vật lý 10 sgk

Chúng ta hãy cùng nhau vận dụng những lý thuyết được hệ thống lại ở phần trên để giải những bài tập liên quan của môn vật lý 10 bài 39 nhé!

Bài 1 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Độ ẩm tuyệt đối sẽ là gì? Độ ẩm cực đại là gì, hãy nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.

Hướng dẫn giải

Độ ẩm tuyệt đối  của không khí ở trong khí quyển chính là đại lượng được đo bằng khối lượng m (tính ra gạm) của hơi nước có trong 1m3 không khí. Đơn vị đo của a chính là g/m3.

Nếu như độ ẩm tuyệt đối của không khí càng cao thì lượng hơi nước có ở trong 1m3 không khí càng lớn nên áp suất riêng phần p của hơi nước ở trong không khí càng lớn.

Áp suất này sẽ không thể lớn hơn áp suất hơi nước bão hòa po ở cùng nhiệt độ cho trước vậy nên độ ẩm độ ẩm tuyệt đối của không khí ở trạng thái bão hòa hơi nước sẽ có giá trị cực đại và được gọi chính là độ ẩm cực đại A.

Độ ẩm cực đại sẽ có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

Bài 2 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Độ ẩm tỉ đối chính là gì? Viết công thức và hãy nêu ý nghĩa của các đại lượng này?

Hướng dẫn giải:

Độ ẩm tỉ đối f chính là đại lượng được đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng một nhiệt độ cho trước:

f = a/A.100%

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f sẽ được tính gần đúng theo như công thức:

f ≈ p/pbh.100%

Ý nghĩa độ ẩm tỉ đối sẽ cho ta biết được mức độ ẩm của không khí. Không khí càng ẩm thì độ ẩm sẽ tỉ đối của nó càng cao.

Bài 3 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Hãy viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối được dùng trong khí tượng học ?

Hướng dẫn giải:

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f sẽ được tính gần đúng theo công thức sau:

f ≈ p/pbh.100%

Bài 4 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Khi mà nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây sẽ là đúng?

A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí sẽ có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có ở trong 1m3 không khí.

B.  Độ ẩm tuyệt đối của không khí sẽ có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có ở trong 1cm3 không khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí sẽ có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có ở trong 1m3 không khí.

D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí sẽ có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam)  của hơi nước có ở trong 1cm3 không khí.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là C

Bài 5 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Khi mà nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây sẽ không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước ở trong không khí tăng và không khí sẽ có độ ẩm cực đại.

B. Khi mà làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước ở trong không khí sẽ trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại chính là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

D. Độ ẩm cực đại sẽ có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước được bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là A

Bài 6 – SGK Vật lý 10 – Bài 39

Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô sẽ nặng hơn hay không khí ẩm sẽ nặng hơn? Tại sao? Cho biết được khối lượng mol của không khí chính là μ = 29 g/mol

A. Không khí khô sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí sẽ có khối lượng lớn hơn.

B. Không khí ẩm sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì nước sẽ có khối lượng lớn hơn.

C. Không khí khô sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô sẽ có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

D. Không khí ẩm sẽ nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí ẩm sẽ có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí khô.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là C

III. Gợi ý lời giải bài tập vật lý 10 bài 39

Ngoài những bài tập trong sgk, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm những bài tập vật lý 10 bài 39 sbt để nắm thật chắc kiến thức nhé!

Bài 39.1 – Sách bài tập Vật lý 10 – Bài 39

Khi mà nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó sẽ thay đổi như thế nào ?

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối sẽ đều tăng như nhau.

B. Độ ẩm tuyệt đối sẽ giảm, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

C. Độ ẩm tuyệt đối sẽ tăng, còn độ ẩm tỉ đối giảm.

D. Độ ẩm tuyệt đối sẽ không thay đổi, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là C

Bài 39.2 – Sách bài tập Vật lý 10 – Bài 39

Không khí ở 28oC sẽ có độ ẩm tuyệt đối chính là 20,40 g/m3. Cho biết khối lượng riêng của hơi nước sẽ bão hoà ở 28oC là 27,20 g/m3. Xác định được độ ẩm tỉ đối của không khí ở nhịêt độ này.

A.f = 75%.       

B. f = 65%.       

C. f = 80%.       

D.f = 70%.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là A

Vì độ ẩm cực đại tại A của không khí ở 28°C sẽ có giá trị bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở trong không khí ở cùng nhiệt độ: A = 27,20 g/m3, nên ta suy ra được độ ẩm tỉ đối của không khí sẽ giảm khi nhiệt độ tăng. Giải sách bài tập Vật Lí 10 | Giải sbt Vật Lí 10

Bài 39.3 – Sách bài tập Vật lý 10 – Bài 39

Nhiệt độ không khí ở trong phòng là 25oC và độ ẩm tỉ đối của không khí sẽ là 70%. Xác định được khối lượng m của hơi nước trong căn phòng sẽ có thể tích 100 m3. Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 20oC chính là 23,00 g/m3.

A. m = 16,1 kg.       

B. m = 1,61 kg.

C. m = 1,61 g.       

D. m = 161 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là B

Độ ẩm tỉ đối của không khí sẽ bằng:

Giải sách bài tập Vật Lí 10 | Giải sbt Vật Lí 10

Vì độ ẩm cực đại A của không khí ở 25°C sẽ có giá trị bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở trong không khí ở cùng nhiệt độ là: A = 23,00 g/m3, nên

Ta có a = f.A = 0,7.23 = 16,1 g/m3

Suy ra khối lượng m của hơi nước ở trong căn phòng thể tích 100m3 chính là:

m = a.V = 16,1.100

= 1610 g = 1,61 kg

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bạn học sinh thông qua bài vật lý 10 bài 39. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn có được nguồn tài liệu tham khảo hữu ích nhất. Nếu còn vấn đề khó khăn trong việc học tập hãy truy cập vào kienguru.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hãy để Kiến Guru đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tri thức!

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ