Hướng dẫn ôn tập kiến thức và giải đáp hóa 9 trang 139

Hóa 9 trang 139 đang là nội dung được rất nhiều học sinh cũng như quý thầy cô quan tâm. Hiểu được điều đó, Kiến Guru đã tiến hành tổng hợp kiến thức chi tiết về dẫn xuất của Hidrocacbon trong bài viết này. Bạn đọc muốn cập nhật thông tin học tập hữu ích đừng bỏ qua.

1. Lý thuyết áp dụng giải bài tập Hóa 9 trang 139

Hóa 9 trang 139 thuộc chương 5 – Dẫn xuất của Hidro Cacbon, Polime. Trước khi giải bài tập chi tiết, các em hãy chú trọng đến phần lý thuyết rượu Etylic. Thông tin cụ thể như sau:

1.1. Tính chất vật lý rượu Etylic

Rượu Etylic là chất lỏng không màu, sôi ở nhiệt độ 78,30C. Chất này nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước. Đồng thời, chúng cũng hoà tan được nhiều chất như iot, benzen,..

Độ rượu chính là số ml của rượu Etylic nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu Etylic với nước. Công thức phân tử là CH3 – CH2 – OH.

Trong phân tử, rượu Etylic có một nguyên tử H không liên kết với nguyên tử C. Thay vào đó, nó liên kết với nguyên tử oxi để tạo ra nhóm –OH. Nhóm –OH có vai trò giúp cho rượu mang tính chất hoá học đặc trưng.

1.2. Tính chất hoá học

Nghiên cứu Hoá 9 trang 139, các em cần nhớ rõ được tính chất hoá học của rượu Etylic. Cụ thể như sau:

 • Phản ứng cháy: Rượu Etylic khi cháy có ngọn lửa màu xanh và toả ra rất nhiều nhiệt.
 • Tác dụng với các kim loại mạnh như K, Na,…
 • Tác dụng với axit.

1.3. Ứng dụng

Trong đời sống, rượu Etylic được ứng dụng vào rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Làm nhiên liệu sử dụng cho động cơ ô tô.
 • Rượu Etylic dùng cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm.
 • Làm nguyên liệu sản xuất ra axit axetic, dược phẩm và cao su tổng hợp.
 • Dùng để pha chế các loại rượu uống.

2. Gợi ý lời giải bài tập môn Hóa 9 trang 139 SGK

Sau khi đã nắm chắc kiến thức lý thuyết Hoá 9 trang 139, các em hãy vận dụng làm bài tập. Bằng cách này, chúng ta sẽ khắc sâu nội dung quan trọng, nâng cao kỹ năng giải Hoá.

2.1. Bài 1 sách giáo khoa Hoá 9 trang 139

Hãy giải thích lý do rượu Etylic có thể phản ứng được với Natri vì:

 1. Trong phân tử có chứa nguyên tử oxi.
 2. Trong phân tử có chứa nguyên tử Hidro và nguyên tử oxi.
 3. Trong phân tử có chứa nguyên tử Cacbon, Hidro, oxi.
 4. Trong phân tử có chứa phân tử nhóm –OH.

Trả lời:

Ta chọn D là đáp án đúng. Rượu Etylic có thể phản ứng được với Natri vì trong phân tử có chứa phân tử nhóm –OH.

2.2. Bài 2 sách giáo khoa Hoá 9 trang 139

Cho các chất CH3-CH3,CH3-CH2OH,C6H6,CH3-O-CH3. Hãy cho biết chất nào tác dụng được với Na và viết phương trình hoá học cụ thể.

Trả lời:

 • Các chất CH3-CH3 , C6H6 , CH3-O-CH3,  không thể phản ứng được với Natri vì không có nhóm –OH.
 • CH3-CH2-OH  có thể phản ứng được với Na vì trong đó có nhóm –OH. Ta có phương trình hoá học cụ thể: 2CH3-CH2-OH   +   2Na → 2 CH3-CH2-ONa + H2↑

2.3. Bài 3 sách giáo khoa Hoá 9 trang 139

Cho ba ống nghiệm với mỗi ống chứa một chất khác nhau. Cụ thể:

 • Ống nghiệm thứ nhất chứa rượu Etylic.
 • Ống nghiệm thứ hai chứa rượu 96 độ.
 • Ống nghiệm thứ ba chứa nước.

Tiến hành cho Na dư vào các ống nghiệm trên, yêu cầu viết phương trình hoá học cụ thể.

Trả lời:

 • Ống nghiệm thứ nhất chứa rượu Etylic tác dụng với Na có phương trình hoá học như sau: 2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  → 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2.
 • Ống nghiệm thứ hai chứa rượu 96 độ tác dụng với Na có phương trình hoá học như sau:

2H2O  +  2Na →  2NaOH  +  H2

2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  → 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2

 • Ống nghiệm thứ ba chứa nước tác dụng với Na có phương trình hoá học như sau:  2H2O  +  2Na →  2NaOH  +  H2.

2.4. Bài 4 sách giáo khoa Hoá 9 trang 139

Trên nhãn của mỗi chai rượu để có ghi các số như 45o,18o, 12o. Yêu cầu:

 1. Giải thích ý nghĩa của các số trên.
 2. Tính số ml rượu có trong 500ml rượu 45o.
 3. Ta có thể pha chế được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500ml rượu 45o?

Trả lời:

 1. Các con số được ghi trên nhãn chai như 45o,18o, 12o dùng để chỉ độ rượu hay phần thể thích của rượu C2H5OH có trong 100 phần thể tích hỗn hợp giữa rượu và nước. Cụ thể là trong 100ml hỗn hợp bao gồm rượu và nước có 45ml, 12ml, 18ml rượu C2H5OH.
 2. Tính số ml rượu có trong 500ml rượu 45o

Ta có: 100ml rượu sẽ có 45ml C2H5OH.

Vậy, 500ml rượu sẽ có x ml C2H5OH. Từ đó, suy ra giá trị của x là:

X = 500. 45/100 = 225ml.

 1. Dựa theo câu b), ta có 500ml rượu 45 độ sẽ có 225ml C2H5OH. Vì thế, ta có thể tìm được rượu 35 độ là:

100ml rượu 25 độ sẽ có 25ml C2H5OH.

Vậy, V rượu 25 độ sẽ có 225ml C2H5OH. Từ đó ta tìm được:

V= 225.100/25 = 900 ml = 0.9 lít.

2.5. Bài 5 sách giáo khoa Hoá 9 trang 139

Tiến hành đốt cháy hoàn toàn rượu Etylic 9,2 gam. Yêu cầu:

 1. Tính thể tích của khí Canxi dioxit tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
 2. Tính thể tích của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng cho phản ứng trên. Biết rằng nguyên tử oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Lời giải:

word image 36772 1

3. Các bài tập trắc nghiệm

Ngoài việc nghiên cứu các bài tập trong sách giáo khoa Hoá 9 trang 139, các em nên làm các câu hỏi trắc nghiệm. Bởi lẽ đề thi hiện nay đều xây dựng theo hướng này giúp kiểm tra kiến thức của học sinh. Dưới đây là những tổng hợp chi tiết từ chuyên trang giúp bạn đọc dễ tra cứu, tham khảo.

3.1. Câu 1

Hãy cho biết những công thức nào dưới đây thuộc công thức cấu tạo của rượu Etylic?

 1. CH2-CH3-OH.
 2. CH3-O-CH3.
 3. CH2-CH2-OH2.
 4. CH3-CH2-OH.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

3.2. Câu 2

Hãy cho biết đâu là tính chất vật lý của rượu Etylic?

 1. Là một chất lỏng không màu, trọng lượng nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hoà tan nhiều chất như iot, benzen,…
 2. Là một chất lỏng có màu hồng, trọng lượng nhẹ hơn nước, hoà tan nhiều chất như iot, benzen,…
 3. Là một chất lỏng không màu, không tan trong nước và hoà tan nhiều chất như iot, benzen,…
 4. Là một chất lỏng không màu có trọng lượng nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước, hoà tan nhiều chất như iot, benzen,…

Lời giải:

Ta chọn A là đáp án đúng.

3.3. Câu 3

Cho một lượng rượu Etylic nguyên chất tác dụng với Kali dư. Hãy cho biết số phản ứng hoá học sẽ xảy ra là?

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.

Lời giải:

Ta chọn A là đáp án đúng.

3.4. Câu 4

Ta cho một lượng rượu Etylic 80 độ tác dụng cùng với Natri dư. Hãy cho biết số phản ứng hoá học xảy ra là:

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.5. Câu 5

Cần bao nhiêu thể tích của khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu Etylic nguyên chất?

 1. 5,60.
 2. 22,4.
 3. 8,36,
 4. 20,16.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

3.6. Câu 6

Ta cho 23 gam rượu Etylic nguyên chất tác dụng với Natri dư. Hãy tính thể tích của khí hidro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

 1. 2,8 lít.
 2. 5,6 lít.
 3. 8,4 lít.
 4. 11,2 lít.

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.7. Câu 7

Ta cho 11,2 lít khí Etilen ở điều kiện tiêu chuẩn tác dụng với axit sunfuric làm chất xúc tác. Khi đó, thu được 9,2 gam rượu Etylic. Hãy cho biết hiệu suất phản ứng là bao nhiêu?

 1. 50%.
 2. 30%.
 3. 60%.
 4. 40%.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết, bài tập, trắc nghiệm thuộc phần Hoá 9 trang 139. Hi vọng, các em đã tìm thấy thông tin hữu ích và tiếp tục theo dõi Kiến Guru để học tốt hơn.

Ngoài ra, các em hãy cập nhật những bài viết khác của Kiến để không bỏ lỡ kiến thức của những môn học khác nữa nhé!

Chúc các em đạt nhiều điểm số cao!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ