Hướng dẫn học toán tiếng anh lớp 3 – Khoa học và Dễ nhớ

Hiện tay tiếng anh là một phần vô cùng quan trọng trong đời sống. Chương trình toán tiếng anh lớp 3 đã ra đời, nhằm giúp các em học sinh vừa có tư duy logic vừa có vốn tiếng anh tốt. Trong chương trình này sẽ mở rộng ra nhiều chủ đề và nhiều kiến thức mới thú vị hơn. Các bạn học sinh và quý phụ huynh có thể tham khảo phương pháp học này.

I. Từ vựng toán tiếng anh lớp 3 theo chủ đề

1. Từ vựng toán tiếng anh các phép toán cơ bản

Đối với toán tiếng anh lớp 3 các bạn học sinh sẽ cần phải học các phép toán cơ bản cộng trừ nhân chia. Chính vì vậy phải nắm rõ các từ vựng trong chủ đề này.

Từ vựng Nghĩa Từ vựng Nghĩa
Addition phép cộng Subtract/ Minus trừ
Subtraction phép trừ Add/ plus cộng, thêm vào
Multiplication phép nhân multiply/ times nhân
Division phép chia Equa bằng
Divide chia Answer đáp án
Result kết quả Calculate tính toán
Solution bài làm Odd number số lẻ
Arrange sắp xếp Digit number chữ số ( 0,1,2…9 )
Even number số chẵn

2. Từ vựng toán tiếng anh 3 chủ đề về đồ thị

Trong chủ đề này, các bạn học sinh cần nắm các từ vựng về các loại biểu đồ, đồ thị, cách mô tả đồ thị.

Từ vựng Nghĩa Từ vựng Nghĩa
Chart biểu đồ Tally chart Biểu đồ đối chiếu
Bar chart Biểu đồ cột vertical axis trục ngang
horizontal axis trục dọc Diagram Biểu đồ
Venn diagram biểu đồ ven Table bảng

3. Từ vựng toán tiếng anh 3 chủ đề về Hình học

Từ vựng Nghĩa Từ vựng Nghĩa
Shape hình dạng Cube hình lập phương
Square hình vuông Circle hình tròn
Triangle hình tam giác Rectangle hình chữ nhật
Pentagon hình ngũ giác Side cạnh
Angle Góc Opposite đối diện
Parallel song song

5. Từ vựng toán tiếng anh 3 Chủ đề về phân số

Phân số là một chủ đề quan trọng trong toán lớp 3. Vì vậy các bạn học sinh cần nắm rõ và chính xác các từ vựng của chủ đề này.

Từ vựng Nghĩa Từ vựng Nghĩa
Fraction phân số Mixed number hỗn số
Numerator tử số A half 1 nửa hoặc ½
Denominator mẫu số First thứ nhất
Decimal số thập phân Second thứ hai
Number line dãy số Third thứ ba
Fourth thứ tư Seventh thứ bảy
Fifth thứ năm Eighth thứ tám
Sixth thứ sáu Ninth thứ chín

6. Từ vựng toán tiếng anh 3 chủ đề thời gian

Trong chủ đề này, mục tiêu là cần nắm vững cách đọc giờ trên đồng hồ, biết cách diễn tả các buổi trong ngày, trong tuần. Một số từ vựng cần phải học là:

Từ vựng Nghĩa Từ vựng Nghĩa
Time Thời gian Clock đồng hồ
O’clock Giờ Morning Buổi sáng
Afternoon buổi chiều Second giây
Evening buổi tối minute Phút
Mid night Nửa đêm hour Giờ
A.M buổi sáng ( giờ ) day Ngày
P.M buổi chiều (giờ ) month tháng
A quarter to Kém 15 phút Tuesday Thứ ba
A quarter past Hơn 15 phút Wednesday thứ tư
Monday Thứ hai Thursday thứ năm
Friday Thứ sáu saturday Thứ bảy
Sunday Chủ nhật

II. Những nội dung đổi mới trong sách toán tiếng anh lớp 3

Khác biệt về nội dung học: Chương trình học Toán tiếng Anh lớp 3 mở rộng thêm về ѕố đếm có 3 chữ ѕố cùng với đó các bạn học sinh sẽ được tiếp хúc phép nhân chia phức tạp, các biểu thức có nhiều thành phần ᴠà thứ tự tính trước ѕau.

Các dạng bài tập và phần lý thuyết đều sẽ bằng tiếng anh, chính vì vậy lượng từ vựng cũng như các kiến thức các bé phải tiếp thu sẽ nhiều hơn.

III. Hỗ trợ giải một số bài tập toán tiếng anh lớp 3

Đề 1:

Exam number 1: Sort cells with ascending value to remove them from the table (Sắp xếp)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Exam number 2: Fill in the blank

Question 1: Find x such that: x + 34 = 99

Question 2: Write the missing number in the following blank

Question 3: Calculate: 123 + 456

Question 4: Please write in numbers Nine hundred and twenty – two

Question 5: Each box has 12 color pen. How many pen are in 3 of these boxes?

Question 6: Two apples weight 100 gram. Then ten apples weight ….gram.

Question 7: Write the missing number in the following blank

Question 8: Write the missing number in the following blank

Question 9: There are 56 student lining up in rows and there 7 students in each row. How many rows are there?

Question 10: The perimeter of rectangle ABCD is 20cm, the length of segment AB is 6cm. What is the length of segment BC?

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: Which number makes the equation true?

163 + 100 = ……….. + 102

a. 161 b. 262 c. 165 d. 365

Question 2:  Let’s find the value of x is ……

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

a. 2 b. 8 c. 4 d. 6

Question 3: Which number is smallest?

123 132 321 231

a. 321 b. 123 c. 231 d. 123

Question 4: What time is 30 minutes?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

a. 10:00 b. 2:20 c. 10:40 d. 1:20

Question 5: What is the perimeter?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

a. 28cm b. 25cm c. 24cm d. 49cm

Đáp án

Exam number 1: Sort cells with ascending value to remove them from the table

(15) < (4) < (14) < (3) < (1) < (10) < (8) < (7) < (2) < (13) < (19) < (11) < (17) < (16) < (12) < (9) < (5)

< (20) < (6) < (18)

Exam number 2: Fill in the blank

Question 1: 65

Question 2: 108

Question 3: 579

Question 4: 922

Question 5: 36

Question 6: 500

Question 7: 115

Question 8: 44

Question 9: 8

Question 10: 4

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: a

Question 2: d

Question 3: b

Question 4: b

Question 5: c

Đề 2:

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: 9 x 5 = ………….

a. 48 b. 40 c. 47 d. 45

Question 2: 9 x 7 = ………..

a. 62 b. 65 c. 61 d. 63

Question 3:  9 x 2 = ………….

a. 18 b. 14 c. 19 d. 16

Question 4: 9 x 9 = …………..

a. 81 b. 84 c. 83 d. 82

Question 5:  9 x 10 – 34 = ………….

a. 65 b. 56 c. 64 d. 46

Question 6: ………g x 4 = 860g

The missing number is:

a. 205 b. 225 c. 215 d. 235

Question 7: ……… of this circle is not colored.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 8: ……….. of the image below is colored.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 9: Mary has five packs of pens. There are 9 pens in each pack. John has 16 pens. How many pens are there in all?

a. 51 b. 66 c. 56 d. 61

Question 10: The product of y and 9 is a two-digit number where 8 is in the tens place. When we divide y by 9, we get a remainder of

…………….

a. 0 b. 1 c. 9 d. 8

Exam number 2: Select 2 consecutive cells with the same or equal value.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Exam number 3: Fill in the blank

Question 1: 36 : ………. = 9

Question 2: 18 : 9 = ………….

Question 3: ………. : 9 = 3

Question 4: 63 : 9 = ……………

Question 5: Follow the arrows and let’s find the result:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Question 6: 1/5 of 45g is …………….g.

Question 7: 1/N of 54g is 9g. The value of N is …………….

Question 8: 1/M of 72g is 9g. The value of M is ………………

Question 9: The product of x and 9 is the greatest 2-digit digit. The value of x is ……………

Question 10: Add 35 to the smallest two-digit number and dividing the sum by the largest one-digit number to get ………………

Đáp án

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: d

Question 2: d

Question 3: a

Question 4: a

Question 5: b

Question 6: c

Question 7: c

Question 8: a

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 2: Select 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (13);

(2) = (14);

(3) = (5);

(4) = (8);

(6) = (11);

(7) = (19);

(9) = (10);

(12) = (18);

(15) = (20);

(16) = (17)

Exam number 3: Fill in the blank

Question 1: 4

Question 2: 2

Question 3: 27

Question 4: 7

Question 5: 47

Question 6: 9

Question 7: 6

Question 8: 8

Question 9: 11

Question 10: 5

=>> Xem thêm nội dung liên quan: Toán tiếng anh lớp 4

Trên đây là toàn bộ thông tin chúng tôi cung cấp cho các bạn học sinh về Toán tiếng anh lớp 3. Các bạn học sinh có thể tham khảo bài viết này để tìm được phương pháp học phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn đã tham khảo Toán tiếng anh lớp 3.

Đăng kí ngay tại đây =>> KienGuru.vn <<= để nhận khóa học chất lượng giúp trẻ phát triển tư trong học tập tốt hơn

 

Xem thêm:

Cùng em học tiếng việt lớp 3 tập 1 – Hướng dẫn giải bài tập – Ngắn gọn và Dễ hiểu
Hướng dẫn ôn luyện đề thi toán lớp 3 học kì 1

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ