Hướng Dẫn Bài Thực Hành 4 Hoá Học 11 Chi Tiết

 

Hoá học là bộ môn khoa học thực nghiệm, học thì phải đi đôi với hành. Vì vậy sau khi tìm hiểu về lí thuyết etilen và axetilen thì chúng ta cùng thực hiện Bài thực hành 4 hoá học 11 về điều chế và tính chất của etilen và axetilen.

bai-thuc-hanh-4-hoa-hoc-11-1-1

Bài thực hành 4 hoá học 11 

I. Bài thực hành 4 hoá học 11: Điều chế và thử tính chất của etilen.

1. Mục tiêu:

 

– Điều chế và đốt cháy khí etilen. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.

– Thử khí điều chế bằng dung dịch KMnO4. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học

2. Chuẩn bị:

– Dung cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, nút cao su có ống dẫn khí, diêm, bông, ống thủy tinh, ống dẫn cao su, giá đỡ ống nghiệm, ống vuốt nhọn, …

– Hóa chất: H2SO4 đặc, ancol etylic khan, dung dịch KMnO4, NaOH đặc.

3. Tiến hành thí nghiệm:

– Cho 2ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt.

– Sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SOđặc (4ml), đồng thời lắc đều. Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình. 

Lưu ý: Đun nóng hỗn hợp phản ứng sao cho hỗn hợp không được quá sôi nếu không sẽ trào lên ống dẫn khí.

– Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí.

– Dẫn khí vào ống nghiệm chứa KMnO4. Quan sát sự thay đổi màu của dung dịch.

thi-nghiem-tinh-chat-etilen

Bài thực hành 4 hoá học 11

4. Hiện tượng và giải thích:

Tiến hành Hiện tượng Phương trình và giải thích
Đun nóng hỗn hợp ancol etylic khan và H2SO4 Dung dịch sủi bọt và có khí thoát ra. phan-ung-dieu-che

Đây là phản ứng điều chế etilen trong PTN.

Thêm đá bọt vào để dung dịch sôi đều.

Đốt cháy khí sinh ra. Đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa có màu xanh nhạt, khi đưa nắp chén sứ vào thì thấy có muội than bám trên nắp chén sứ. phan-ung-dieu-che

Các chất hữu cơ đều dễ cháy, sinh ra khí CO2 và hơi nước, kèm muội than.

Trong quá trình đốt cháy, ta đưa nắp chén sứ vào sẽ ngăn cản sự tiếp xúc của khí với oxi nên có sinh ra muội than.

Dẫn khí tạo thành qua dung dịch KMnO4. Màu dung dịch KMnO4 nhạt dần, xuất hiện kết tủa màu đen. phan-ung-dieu-che

Liên kết đôi trong phân tử etilen bị oxi hoá bởi KMnO4 tạo thành etilen glicol và MnO2 kết tủa đen.

II. Bài thực hành 4 hoá học 11: Điều chế và thử tính chất của axetilen.

1. Mục tiêu:

– Điều chế và đốt cháy khi axetilen. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.

– Thử khí điều chế bằng dung dịch KMnO4 và dung dịch AgNO3 trong NH3. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.

2. Chuẩn bị:

Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua, diêm, bông, ống thủy tinh, ống dẫn cao su, giá đỡ ống nghiệm, ống vuốt nhọn,…

– Hóa chất: dung dịch NaOH đặc, CaC2, dung dịch AgNO3, dung dịch NH3, dung dịch KMnO4, nước cất.

3. Tiến hành thí nghiệm:

– Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua (CaC2) vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn.

– Đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn.

– Dẫn khí qua dung dịch KMnO4 và dung dịch AgNO3 trong NH3.

4.Hiện tượng và giải thích:

Tiến hành

Hiện tượng

Phương trình và giải thích

Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua (CaC2) vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn. Dung dịch sủi bọt mạnh và có khí bay lên. phan-ung-dieu-che

Đây là phản ứng điều chế axetilen trong PTN.

Đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn.

Đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy.

Ngọn lửa cháy sáng, khi đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy thì thấy có muội than bám trên nắp nhưng nhiều hơn so với etilen. phan-ung-dieu-che

Phản ứng toả nhiều nhiệt.

Các chất hữu cơ đều dễ cháy, sinh ra khí CO2 và hơi nước, kèm muội than.

Trong quá trình đốt cháy, ta đưa nắp chén sứ vào sẽ ngăn cản sự tiếp xúc của khí với oxi nên sinh ra muội than. Thành phần C trong C2H2 lớn hơn trong C2H4 nên sinh ra nhiều muội than hơn.

Dẫn khí tạo thành qua dung dịch KMnO4. Màu dung dịch nhạt dần, xuất hiện kết tủa màu đen. phan-ung-dieu-che
Liên kết đôi trong phân tử axetilen bị oxi hoá bởi KMnO4 tạo thành axit oxalic và MnO2 kết tủa đen.
Dẫn khí qua dung dịch KMnO4 và dung dịch AgNO3 trong NH3 Xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.   phan-ung-dieu-che                                                            

Nguyên tử H liên kết với C mang nối ba rất linh động, dễ dàng bị thay thế bởi nguyên tử Ag.

bai-thuc-hanh-4-hoa-hoc-11-3-1

Bài thực hành 4 hoá học 11

III. Bài thực hành 4 hoá học 11: Bảng Tường Trình

bai-thuc-hanh-4-hoa-hoc-11-4-1

Bài thực hành 4 hoá học 11 

STT Thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích
1 Điều chế và thử tính chất của etilen – Cho 2ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt. Sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SOđặc (4ml), đồng thời lắc đều. 

– Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí.

– Dẫn khí vào ống nghiệm chứa KMnO4. Quan sát sự thay đổi màu của dung dịch.

– Dung dịch sủi bọt và có khí bay lên.

 

– Ngọn lửa có màu xanh nhạt, khi đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy thì thấy có muội than bám trên nắp chén sứ.

– Màu dung dịch nhạt dần, xuất hiện kết tủa màu đen.

phan-ung-dieu-che

Đây là phản ứng điều chế etilen trong PTN.

Thêm đá bọt vào để dung dịch sôi đều.

phan-ung-dieu-che

Các chất hữu cơ đều dễ cháy, sinh ra khí CO2 và hơi nước, kèm muội than.

Trong quá trình đốt cháy, ta đưa nắp chén sứ vào sẽ ngăn cản sự tiếp xúc của khí với oxi nên sinh ra muội than.

 

phan-ung-dieu-che

Liên kết đôi trong phân tử etilen bị oxi hoá bởi KMnO4 tạo thành etilen glicol và MnO2 kết tủa đen.

2

Điều chế và thử tính chất của axetilen

– Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua (CaC2) vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn.

– Đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn.

– Dẫn khí qua dung dịch KMnO4 và dung dịch AgNO3 trong NH3

– Dung dịch sủi bọt mạnh và có khí bay lên.

– Ngọn lửa cháy sáng, khi đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy thì thấy có muội than bám trên nắp nhưng nhiều hơn so với etilen.

Màu dung dịch nhạt dần, xuất hiện kết tủa màu đen.

Xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.

phan-ung-dieu-che

Canxi cacbua tác dụng với nước sinh ra khí axetilen và dung dịch Ca(OH)2.

phan-ung-dieu-che

Các chất hữu cơ đều dễ cháy, sinh ra khí CO2 và hơi nước, kèm muội than.

Trong quá trình đốt cháy, ta đưa nắp chén sứ vào sẽ ngăn cản sự tiếp xúc của khí với oxi nên sinh ra muội than. Thành phần C trong C2H2 lớn hơn trong C2H4 nên sinh ra nhiều muội than hơn.

phan-ung-dieu-che

Liên kết ba trong phân tử axetilen bị oxi hoá bởi KMnO4 tạo thành axit oxalic và MnO2 kết tủa đen.

phan-ung-dieu-cheNguyên tử H liên kết với C mang nối ba rất linh động, dễ dàng bị thay thế bởi nguyên tử Ag.

Bài thực hành 4 hoá học 11 trên đây, vừa mô tả cụ thể cách tiến hành thí nghiệm, hiện tượng và giải thích hiện tượng rõ ràng, đầy đủ mong rằng sẽ giúp các em tối đa trong việc học và thực hành trên lớp.

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ