Hóa 9 trang 143 – Hướng dẫn ôn tập lý thuyết và giải bài tập cụ thể

Hóa 9 trang 143 có nhiều kiến thức quan trọng về axit axetic đòi hỏi học sinh phải nắm chắc để có thể dễ dàng giải bài tập, tìm ra đáp án đúng. Mời bạn dành thời gian đọc ngay bài viết do Kiến Guru hé lộ dưới đây để cập nhật thông tin chi tiết.

1. Kiến thức trong giải bài tập hóa 9 trang 139

Hóa 9 trang 143 thuộc chương 5 – Dẫn xuất của Hidrocacbon, Polime; bài 45 – Axit axetic. Trước khi đi vào giải bài tập chi tiết, mời các em ôn lại các kiến thức lý thuyết quan trọng sau đây:

1.1. Tính chất vật lý

Axit axetic được biết đến là một chất lỏng không màu, vị chua và tan vô hạn trong nước. Dung dịch này có nồng độ từ 2 đến 5% dùng làm giấm ăn.

Công thức cấu tạo của axit axetic là:

word image 36778 1

Trong phân tử của axit axetic có nhóm –COOH khiến cho phân tử này có tính axit.

1.2. Tính chất hoá học

Tìm hiểu về Hoá 9 trang 143, ta cần nắm chắc tính chất hoá học của axit axetic. Cụ thể:

 • Axit axetic làm đổi màu của quỳ tím thành đỏ.
 • Tác dụng với bazơ:  CH3COOH  +  NaOH  →  H2O  +      CH3COONa (Natri axetat).
 • Tác dụng với oxit bazơ: 2CH3COOH  +  CaO  →  H2O  +  (CH3COO)2Ca + H2O.
 • Tác dụng với kim loại ( đứng trước Hidro) để giải phóng ra khí Hidro: 2CH3COOH  +  2Na  – >   2CH3COONa  +  H2.
 • Tác dụng với rượu Etylic để tạo ra Este và nước.
 • Axit axetic cháy trong không khí sẽ tạo ra sản phẩm gồm Cacbon Đioxit và nước:

word image 36778 2

1.3. Ứng dụng

Axit axetic được ứng dụng trong đời sống với rất nhiều lĩnh vực khác nhau:

 • Dược phẩm.
 • Là thành phần trong thuốc diệt cỏ.
 • Thành phần của phẩm nhuộm.
 • Dùng làm sợi tơ nhân tạo,…

2. Lời giải và đáp án bài tập môn hóa 9 trang 143 SGK

Nội dung lý thuyết của Hoá 9 trang 143 đã được trình bày trên đây. Các em muốn củng cố kiến thức quan trọng đừng bỏ qua nội dung các bài tập sau. Theo đó, Kiến Guru đã tổng hợp và cho ra lời giải chính xác.

2.1. Bài 1 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Hãy điền những từ thích hợp với từng ô trống dưới đây để có được nhận định đúng:

word image 36778 3

Lời giải:

 1. Lỏng…. chua… vô hạn.
 2. Dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo.
 3. Axit axetic có nồng độ.
 4. Oxi hoá.

2.2. Bài 2 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Cho các chất sau:

 1. C2H5OH.
 2. CH3COOH.
 3. CH3CH2CH2OH.
 4. CH3CH2COOH.

Hãy cho biết chất nào có thể tác dụng được với Natri, Natri hidroxit, Magie và Canxi oxit. Viết phương trình hoá học cụ thể.

Lời giải:

word image 36778 4

2.3. Bài 3 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Axit axetic có tính axit bởi trong phân tử của nó chứa:

 1. Hai nguyên tử.
 2. Chứa nhóm –OH.
 3. Chứa nhóm –OH và =C=O.
 4. Chứa nhóm –OH và kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhóm –COOH.

Giải bài tập hóa 9 trang 143:

Ta chọn D là đáp án đúng.

2.4. Bài 4 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Hãy cho biết những chất nào sau đây có tính axit và giải thích?

word image 36778 5

Lời giải:

Trong các nhóm chất trên a) chính là chất có chứa tính axit. Bởi trong phân tử của nó chứa nhóm –COOH.

2.5. Bài 5 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Cho các chất ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào? Hãy viết phương trình hoá học nếu có.

Lời giải:

ZnO, KOH, Na2CO3, Fe là những chất có thể tác dụng được với axit axetic. Ta có phương trình hoá học cụ thể:

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O.

2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2.

2.6. Bài 6 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Em hãy viết phương trình hoá học để điều chế axit axetic từ những chất như:

 1. Natri axetic và axit sunfuric.
 2. Rượu Etylic.

Lời giải:

 1. Ta có thể điều chế axit axetic từ Natri axetic và axit sunfuric như sau: 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4
 2. Ta có thể điều chế axit axetic từ rượu Etylic như sau: C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O. Điều kiện để xảy ra phản ứng cần có men giấm.

2.7. Bài 7 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng cùng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3. Yêu cầu:

 1. Hãy viết phương trình hoá học và gọi chính xác tên của sản phẩm phản ứng.
 2. Tính hiệu suất của phản ứng đó.

Lời giải:

word image 36778 6

2.8. Bài 8 sách giáo khoa 143 Hoá 9

Cho một dung dịch axit axetic với nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch Natri hidroxit có nồng độ 10%. Khi đó, ta thu được dung dịch với nồng độ 10,25%. Yêu cầu tính a.

Lời giải:

word image 36778 7

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Hoá 9 trang 143 đã được tổng hợp nội dung lý thuyết và bài tập trên đây. Tuy nhiên, các em muốn rèn luyện thêm khả năng tính toán, khắc sâu kiến thức hãy tiếp tục nghiên cứu nội dung câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

3.1. Câu 1

Ta đã biết, axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển đỏ, tác dụng với bazơ, oxit bazo, kim loại trước H và muối bởi vì trong phân tử của chúng chứa?

 1. Nguyên tử Oxi.
 2. 3 nguyên tử Cacbon, Hidro, Oxi.
 3. Nhóm –CH3.
 4. Nhóm –COOH.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

3.2. Câu 2

Tiến hành đun nóng axit axetic với rượu Etylic và sử dụng axit sunfuric làm chất xúc tác. Khi đó, người ta thu được một chất lỏng, không màu, mùi thơm và không tan trong nước. Đồng thời, chất đo nổi lên mặt nước. Hãy cho biết chất đó là gì?

 1. Metyl Clorua.
 2. Natri axetat.
 3. Etyl Axetat.
 4. Etilen.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.3. Câu 3

Hãy cho biết giấm ăn có nồng độ dung dịch axit axetic bằng bao nhiêu?

 1. 3 đến 6%.
 2. 1 đến 8%.
 3. 2 đến 5%.
 4. 2 đến 10%.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.4. Câu 4

Từ những chất cho sẵn như ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Hãy cho biết có bao nhiêu chất có thể tác dụng được với axit axetic?

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

3.5. Câu 5

Hãy cho biết tổng hệ số trong phương trình phản ứng cháy của axit axetic là bao nhiêu?

 1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
 4. 8.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.6. Câu 6

Giấm ăn được biết đến là dung dịch của axit axetic trong nước, nồng độ 2 đến 5%. Lượng axit axetic tối thiểu trong một lít giấm ăn là bao nhiêu?

 1. 2,20 gam.
 2. 20,2 gam.
 3. 12,2 gam.
 4. 19,2 gam.

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.7. Câu 7

Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam rượu Etylic (cần đến chất xúc tác là axit). Sau phản ứng xong thu được 44% lượng axit chuyển đổi thành este. Hãy cho biết khối lượng este thu được là:

 1. 264 gam.
 2. 132 gam.
 3. 116,16 gam.
 4. 108,24 gam.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.8. Câu 8

Cho đúng 150ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Tiến hành cô cạn dung dịch sau phản ứng ta thu được 3,26 gam chất rắn khan. Hãy cho biết nồng độ mol của dung dịch axit axetic ban đầu là?

 1. 0,03M.
 2. 0,02M.
 3. 0,3M.
 4. 0,2M.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

3.9. Câu 9

Hãy cho biết phương pháp lên men dung dịch Etylic loãng dùng để điều chế gì?

 1. Etilen.
 2. Axit axetic.
 3. Natri axetat.
 4. Etyl axetat.

Lời giải: Ta chọn B là đáp án đúng.

3.10. Câu 10

Khi muốn nhận biết hai lọ dung dịch đựng C2H5OH và CH3COOH ta cần làm gì?

 1. Ta dùng kim loại Na.
 2. Ta dùng dung dịch NaOH.
 3. Ta sử dụng quỳ tím.
 4. Cả A và C đều đúng.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Hoá 9 trang 143 với lý thuyết, bài tập và trắc nghiệm về chủ đề axit axetic. Hi vọng những tổng hợp trên sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình tự học.

Kiến Guru vẫn tiếp tục đăng tải nhiều thông tin học tập hữu ích, mời các em thường xuyên theo dõi.

Hãy để Kiến Guru đồng hành cùng các em học sinh trong quá trình học tập!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ