Hỗ trợ ôn tập và giải đáp bài tập hóa 9 trang 57 – Dễ hiểu cho học sinh

Nhôm là kim loại vô cùng quen thuộc trong đời sống. Dưới đây, chúng tôi sẽ hệ thống lại các kiến thức quan trọng liên quan đến nhôm qua bài hóa 9 trang 57 để từ đó, áp dụng các lý thuyết vào giải bài tập trong sách giáo khoa và trong các kì thi. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong học tập.

1. Hệ thống lý thuyết trong giải môn hóa 9 trang 57

Các kiến thức quan trọng cần ghi nhớ của bài hóa 9 trang 57 với nội dung liên quan đến nhôm sẽ được trình bày dưới đây.

1.1. Tính chất vật lý

Nhôm chính là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, dẻo và dẫn điện cũng như dẫn nhiệt tốt. Nhôm là một kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm3), mềm và nóng chảy ở 660°c.

 

1.2. Tính chất hóa học

Nhôm sẽ có những tính chất hóa học của kim loại

a) Nhôm phản ứng với oxi và một số phi kim

Nhôm phản ứng với oxi sẽ tạo thành oxit và phản ứng với nhiều phi kim khác như là S, Cl2 tạo thành muối.

Ví dụ:

Hóa học 9 Bài 18: Nhôm hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9

Chú ý: Ở điều kiện thường, nhôm sẽ phản ứng với oxi và tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững, lớp oxit này sẽ bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng với oxi trong không khí, nước.

 

b) Nhôm phản ứng với axit (HCl, H2SO4 loãng,…) giải phóng H2

Ví dụ:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm sẽ không tác dụng với H2SO4 đặc nguội và với HNO3 đặc, nguội,

 

c) Nhôm phản ứng với dung dịch muối của kim loại sẽ yếu hơn

Nhôm khi phản ứng được với nhiều dung dịch muối của những kim loại sẽ hoạt động hóa học yếu hơn tạo ra được muối nhôm và kim loại mới.

Ví dụ:

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

Nhôm sẽ có tính chất hóa học nào khác?

Nhôm sẽ phản ứng cùng với dung dịch kiềm.

Ví dụ:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 

1.3. Ứng dụng

Nhôm và hợp kim của nhôm đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống như: đồ dùng gia đình, dây dẫn điện và vật liệu xây dựng….

Đuyra (hợp kim của nhôm) sẽ nhẹ và bền được dùng ở trong công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô hay tàu vũ trụ…

 

1.4. Sản xuất nhôm

Nguyên liệu: có quặng boxit có thành phần chủ yếu chính là Al2O3.

Phương trình hóa học:

Hóa học 9 Bài 18: Nhôm hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9

 

2. Gợi ý lời giải bài tập hóa 9 trang 57 và trang 58 sgk

Các bài tập hóa 9 trang 57 sách giáo khoa là bài tập tiêu biểu vận dụng các kiến thức lý thuyết cần ghi nhớ. Vì vậy, các bạn học sinh hãy thường xuyên ôn tập để đạt được kết quả học tập tốt nhất.

2.1. Bài 1 trang 57

Hãy điền vào bảng sau những tính chất mà tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

Tính chất Ứng dụng
1 Độ dẫn điện tốt Làm dây dẫn điện
2 Nhẹ, bền Chế tạo máy bay, ô tô hay xe lửa, …
3 Dẻo nên có thể cán thành các đồ dùng Làm dụng cụ gia đình như: nồi, xoong, …

2.2. Bài 2 trang 58

Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm và chứa các dung dịch sau đây :

a. MgSO4;

b. CuCl2;

c. AgNO3;

d. HCl.

Cho biết được hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết được phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải:  

a) Không có phản ứng, vì Al sẽ hoạt động hóa học kém hơn Mg và không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn có màu đỏ bám vào lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch sẽ nhạt dần. Vì Al sẽ hoạt động mạnh hơn Cu, nên đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào lá nhôm.

2Al + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn có màu trắng bám vào lá nhôm. Vì Al sẽ hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên sẽ đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (có màu trắng) bám vào lá nhôm.

Al + 3AgN03 -> Al(N03)3 + 3Ag↓

d) Có khí thoát ra, nhôm sẽ bị hòa tan dần. Vì nhôm khi đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, sẽ tạo thành muối nhôm clorua, tan và giải phóng được khí hiđro.

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2↑

 

2.3. Bài 3 trang 58

Có nên dùng xô, chậu hay nổi nhôm để mà đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ? Hãy giải thích được.

Hướng dẫn giải:

Không nên. Vì trong vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là một chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm vì có xảy ra các phản ứng.

Al2O3 + Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O  Ca(AlO2)2 + 3H2

 

2.4. Bài 4 trang 58

Có dung dịch muối là AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào ở sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết được phương trình hoá học.

a) AgNO3;

b) HCl;

c) Mg;

d)Al;

e) Zn.

Hướng dẫn giải:

Để làm sạch được muối nhôm, ta sẽ phải loại bỏ đồng ra khỏi dung dịch và không đưa được tạp chất khác vào.

Chất đó là nhôm, vì Al sẽ hoạt động hóa học mạnh hơn Cu, đẩy đồng ra khỏi dung dịch và tạo thành đồng kim loại Cu.

2Al + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3Cu

 

2.5. Bài 5 trang 58

Thành phần hoá học chính của đất sét chính là : Al203. 2Si02.2H20. Hãy tính được phần trăm khối lượng của nhôm ở trong hợp chất trên.

Hướng dẫn giải:

MAl2O3.2SiO2.2H2O = 258.

%mAl = 54 x 100 / 258

= 20,93%.

 

2.6. Bài 6 trang 58

Để mà xác định thành phần phần trăm của khối lượng hỗn hợp A bao gồm bột nhôm và bột magie, người ta sẽ thực hiện hai thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho m gam của hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch là H2SO4 loãng dư, ta thu được 1568 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam của hỗn hợp A tác dụng với dung dịch là NaOH dư, sau phản ứng ta thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính được phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn giải: 

Ở thí nghiệm 2: Chỉ có Al sẽ tác dụng với dung dịch NaOH và sẽ bị hòa tan hết vì NaOH dư.

Chất rắn còn lại chính là Mg = 0,6 gam hay có = 0,6 : 24 = 0,025 mol

Ở thí nghiệm 1: Có số mol H2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol. Gọi x chính là số mol Al.

Phương trình hóa học là:

2Al + 3H2SO4 →  Al2(SO4)3 + 3H2

x                   →               1,5x (mol)

Mg + H2S04 →  MgS04 + H2

0,025 →                  0,025 (mol)

Theo hiđro, ta sẽ có: 1,5x + 0,025 = 0,07

Suy ra x = 0,03 mol = mol Al

Khối lượng của hỗn hợp là: m = mMg + mAl

= 0,6 + 0,03.27 = 1,41 gam

%Mg = 0,6 . 1,41 x 100%

= 42,55%; %Al

= 100% – 42,55% = 57,45%.

 

3. Các bài tập trắc nghiệm

Ngoài bài tập hóa 9 trang 57 sgk, dưới đây là một số câu trắc nghiệm để các bạn ôn tập lại các kiến thức một cách tốt nhất.

3.1. Câu 1

Nhôm bền ở trong không khí là do

A. nhôm nhẹ và có nhiệt độ nóng chảy cao

B. nhôm sẽ không tác dụng với nước.

C. nhôm sẽ không tác dụng với oxi.

D. có một lớp nhôm oxit mỏng bảo vệ.

=> Chọn đáp án D

 

3.2. Câu 2

Nhôm chính là kim loại

A. dẫn điện và nhiệt tốt nhất ở trong số tất cả kim loại.

B. dẫn điện và nhiệt đều sẽ kém

C. dẫn điện tốt nhưng mà dẫn nhiệt kém.

D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng mà kém hơn đồng.
=> Chọn đáp án D

 

3.3. Câu 3

Người ta sẽ có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu và giấy gói bánh kẹo chính là do nhôm có tính:

A. dẻo

B. dẫn điện.

C. dẫn nhiệt.

D. ánh kim.

=> Chọn đáp án A

 

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi về môn hóa 9 trang 57 với các kiến thức về nhôm cũng như hỗ trợ giải các bài tập có liên quan.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, các bạn hãy truy cập vào kienguru.vn để được các chuyên gia của Kiến Guru hỗ trợ nhiệt tình nhất.

Hãy để Kiến Guru đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tri thức!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ