Hỗ trợ ôn kiến thức và giải bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Căn bậc hai là một dạng toán không còn xa lạ gì với các bạn học sinh bởi các bạn đã được tìm hiểu từ lớp 7. Tuy nhiên, toán 9 bài 1 căn bậc hai ở dưới đây sẽ mở rộng hơn về lý thuyết và các dạng bài tập hơn cho các bạn. Mời các bạn theo dõi bài viết hướng dẫn giải bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1 dưới đây. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách làm bài tập trong sách giáo khoa.

I. Lý thuyết hỗ trợ giải bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Trước khi giải bài tập, chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại lý thuyết về toán 9 bài 1 căn bậc hai. Căn bậc hai là một dạng bài trọng điểm trong toán học và thường được sử dụng trong các kì thi quan trọng. Chính vì vậy, các bạn học sinh cần lưu ý đến dạng toán này để có thể vận dụng tốt khi làm bài.

1. Căn bậc hai

+ Căn bậc hai của một số a không âm chính là số x sao cho .x2 = a

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai đó chính là hai số đối nhau: Khi đó số dương được kí hiệu là  word image 26345 1  và số âm được kí hiệu là – word image 26345 2 .

+ Ví dụ: Hãy tìm các căn bậc hai của các số sau :

a) 16    b) 25/36 c) – 4

Lời giải:

a) Số 16 có hai căn bậc hai chính là 4 và – 4 vì 16 = 42 = (-4)2

b) Số  25/36 có hai căn bậc hai chính là 5/6 và – 5/6 vì 25/36 = (5/6)2 = (-5/6)2

c) Số – 4 không có căn bậc hai là vì – 4 < 0 chính là số âm.

2. Căn bậc hai số học

 • Căn bậc hai của một số a không âm chính là số x sao cho x2 = a.
 • Số dương a có đúng hai căn bậc hai chính là hai số đối nhau .
 • Số dương sẽ được kí hiệu là  word image 26345 3  và số âm sẽ được kí hiệu là − word image 26345 4 .
 • Số 0 sẽ có đúng một căn bậc hai chính là số 0, được viết là word image 26345 5   = 0 .

ĐỊNH NGHĨA

 • Với số dương a, thì số  word image 26345 6   sẽ được gọi là căn bậc hai số học của a.
 • Số 0 cũng sẽ được gọi bằng căn bậc hai số học của 0.

Chú ý : Với a ≥ 0, thì ta có được như sau:

 • Nếu như x = word image 26345 7  thì x ≥ 0 và x2  = a .
 • Nếu như x ≥ 0 và x2  = a thì x = word image 26345 8  .
 • Ta viết   : x = word image 26345 9   <=> x ≥ 0 và có x2  = a .

Ví dụ:

Hãy dùng máy tính bỏ túi để tìm x thỏa mãn các đẳng thức sau và làm tròn chúng đến chữ số thập phân thứ ba.

a. x2 = 5    b. x2 = 6

c. x2 = 2,5    d. x2 = √5

Hướng dẫn giải:

a. x2 = 5 suy ra x1 = 5 và x2 = -5

Ta có: x1 = 5 ≈ 2,236 và có x2 = – 5 = -2,236

b. x2 = 6 suy ra x1 = 6 và x2 = – 6

Ta có: x1 = 6 ≈ 2,449 và có x2 = – 6 = -2,449

c. x2 = 2,5 suy ra x1 = √2,5 và x2 = – √2,5

Ta có x1 = √2,5 ≈ 1,581 và có x2 = – √2,5 = -1,581

d. x2 = 5 suy ra x1 = √(√5) và x2 = √(√5)

Ta có: x1 = √(√5) ≈ 1,495 và có x2 = – √(√5) = -1,495

3 . So sánh căn bậc hai số học

Với hai số a và b không âm, nếu như a < b thì ta có

word image 26345 10 < word image 26345 11 .

Ta có thể chứng minh rằng:  Với hai số a và b không âm, nếu như

word image 26345 12 < word image 26345 13   thì

a < b.

Như vậy ta sẽ có được định lí sau đây .

ĐỊNH LÍ

 •  Với hai số a , b không âm , ta có được : a < b <=> word image 26345 14 < word image 26345 15

II. Hướng dẫn giải bài 2 trang 6 sách giáo khoa toán 9 tập 1

Bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1 là một dạng bài tập tiêu biểu trong căn bậc hai của toán học lớp 9. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết bài toán này.

1. Đề bài

So sánh :

a. 2 và   word image 26345 16

b. 6 và  word image 26345 17

c. 7 và  word image 26345 18

2. Hướng dẫn giải

a.  2 = word image 26345 19 . Vì 4 > 3 =>  word image 26345 20 > word image 26345 21 => 2 > word image 26345 22

b.  6 = word image 26345 23 . Vì 36 < 41 =>  word image 26345 24 < word image 26345 25 => 6 < word image 26345 26  .

c.  7 = word image 26345 27 . Vì 49 > 47 =>  word image 26345 28 > word image 26345 29 => 7> word image 26345 30

III. Gợi ý lời giải các bài tập trang 6 sgk toán 9 tập 1

1. Bài 1 trang 6

Hãy tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau để rồi sẽ suy ra căn bậc hai của chúng .

121;   144;   169;   256;

225;  324;   361;   400.

Hướng dẫn giải:

Ta có :

 • word image 26345 31 = 11.  Căn bậc hai của 121 sẽ là 11 và – 11.
 • word image 26345 32 = 12 . Căn bậc hai của 144 sẽ là 12 và – 12.
 • word image 26345 33 =13 . Căn bậc hai của 169 sẽ là 13 và – 13.
 • word image 26345 34 = 15 . Căn bậc hai của 225 sẽ là 15 và – 15.
 • word image 26345 35 = 16 . Căn bậc hai của 256 sẽ là 16 và – 16.
 • word image 26345 36 = 18 . Căn bậc hai của 324 sẽ là 18 và – 18.
 • word image 26345 37 = 19 . Căn bậc hai của 361 sẽ là 19 và – 19.
 • word image 26345 38 = 20 . Căn bậc hai của 400 sẽ là 20 và – 20.

2. Bài 3 trang 6

Hãy dùng máy tính bỏ túi, để tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình dưới đây và hãy làm tròn chúng đến chữ số thập phân thứ 3 :

a.  x2 = 2

b.  x2 = 3

c.  x2 = 3,5

d.  x2 = 4,12

Hướng dẫn giải:

a.  x = ± word image 26345 39 ≈ ±1,414

b.  x = ± word image 26345 40 ≈ ±1,732

c.  x = ± word image 26345 41 ≈ ±1,871

d.  x = ± word image 26345 42 ≈ ±2,030

IV. Hướng dẫn giải một số bài tập trang 7 sgk toán 9 tập 1

Ngoài các bài toán căn bậc hai trong trang 6 sgk thì trong trang 7 cũng có các bài toán liên quan mà các bạn cần nắm rõ cách giải chúng. Để có thể dễ dàng hoàn thành các bài tập dạng này một cách tốt nhất.

1. Bài 4 trang 7

Tìm số x không âm, biết:

a.   word image 26345 43 =15

b.  2 word image 26345 44 =14

c.   word image 26345 45 < word image 26345 46

d.   word image 26345 47 < 4

Hướng dẫn giải:

Ta sẽ có được ở phần lý thuyết ” Nếu như a ≥ 0 thì a = (√a)2 ”

Suy ra:

a. Ta có :  word image 26345 48 =15

Suy ra ta có x=152 = 225

b.  2 word image 26345 49 =14

suy ra word image 26345 50 =7=>x= 72 =49

c.   word image 26345 51 < word image 26345 52

Suy ra ta có 0 ≤ x < 2

d.   word image 26345 53 < 4

suy ra ta có word image 26345 54 < word image 26345 55 => 2x < 16 => 0 ≤ x < 8

2. Bài 5 trang 7

Bài đố. Hãy tính cạnh của một hình vuông, biết rằng diện tích của chúng sẽ bằng diện tích của một hình chữ nhật và có chiều rộng là 3,5m, chiều dài là 14m.

Hướng dẫn giải:

Ta gọi x chính là độ dài của hình vuông ( x > 0 ).

=> Diện tích của hình vuông sẽ bằng x2 = Diện tích của hình chữ nhật .

Suy ra: Diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng : 3,5. 14 = 49 ( m).

<=> x2 = 49

ta suy ra x = ±7

Vì x > 0

Suy ra  x = 7  ( sẽ thỏa mãn điều kiện ).

Vậy suy ra độ dài cạnh hình vuông sẽ là 7m.

Trên đây là tổng hợp lý thuyết về căn bậc hai cũng như cách giải chi tiết các bài tập trong trang 6 sách giáo khoa toán 9 tập 1. Các bạn có thể tham khảo bài viết giải bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1 ở trên của chúng tôi. Để có thể đạt được điểm số cao cũng như nắm vững được lý thuyết, mời các bạn hãy tham khảo bài viết trên. Mong rằng bài viết này sẽ có thể hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt được môn học này.

Nếu còn vấn đề nào cần đến sự giúp đỡ vui lòng truy cập vào kienguru.vn để được hỗ trợ kịp thời.

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ