Hỗ trợ giải toán lớp 3 trang 165 – Ngắn gọn và Dễ hiểu

Để bạn có thể củng cố kiến thức cần nhớ và biết cách thực hiện một số bài tập có liên quan một cách hiệu quả nhất. Bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ bạn hệ thống lý thuyết và công thức quan trọng cũng như hướng dẫn giải chi tiết các bài toán lớp 3 trang 165 nhanh chóng và chính xác.

Phần 1 – Lý thuyết môn toán lớp 3 trang 165

Nhằm giúp việc thực hiện giải các bài toán lớp 3 trang 165 một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Thì chúng ta hãy cùng tóm tắt lại những kiến thức quan trọng cần nhớ có liên quan đến các bài toán cần giải trên. Cụ thể hơn thì chúng ta sẽ áp dụng các kiến thức và các bước khi muốn chia một số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số như sau:

  • Bước 1: Ta thực hiện viết các phép tính ở dạng đặt tính rồi tính.
  • Bước 2: Sau đó, ta sẽ lần lượt chia các chữ số theo thứ tự từ trái qua phải ở hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của số bị chia cho số chia.

word image 20378 2

Lý thuyết quan trọng cần nhớ để giải toán lớp 3 trang 165.

Phần 2 – Gợi ý cách giải toán lớp 3 luyện tập trang 165

Nhằm hỗ trợ bạn có thể hiểu và nắm bài được tốt hơn. Thì bài viết sẽ hướng dẫn bạn giải chi tiết các bài tập trong toán lớp 3 trang 165 một cách nhanh chóng và chính xác nhất sau đây:

1 – Bài 1 trang 165 sách giáo khoa toán lớp 3

Nội dung: Hãy sử dụng các kiến thức vừa học để thực hiện giải các bài toán đã cho dưới đây:

word image 20378 3

Cách giải: Ở bài toán này thì bạn cần lần lượt chia từng số trong số bị chia để chia cho số chia.

  • 12760 chia 2 thì ta lấy 1 chia 2 không được thì lấy 12 chia 2 bằng 6, 6 nhân 2 bằng 12 và 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 7 thì 7 chia 2 bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6 và 7 trừ 6 bằng 1. Hạ 6 thì 16 chia 2 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16 và 16 trừ 16 bằng 0. Hạ 0 thì 0 chia 2 bằng 0, 0 nhân 2 bằng 0 và 0 trừ 0 bằng 0. Vậy 12760 chia 2 bằng 6380 và không có số dư.
  • 18752 chia 3 thì ta lấy 1 chia 3 không được thì lấy 18 chia 3 bằng 6, 6 nhân 3 bằng 18 và 18 trừ 18 bằng 0. Hạ 7 thì 7 chia 3 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6 và 7 trừ 6 bằng 1. Hạ 5 thì 15 chia 3 bằng 5, 5 nhân 3 bằng 15 và 15 trừ 15 bằng 0. Hạ 2 thì 2 chia 3 bằng 0, 0 nhân 3 bằng 0 và 2 trừ 0 bằng 2. Vậy 18752 chia 3 bằng 6250 và dư 2.
  • 25704 chia 5 thì ta lấy 2 chia 5 không được thì lấy 25 chia 5 bằng 5, 5 nhân 5 bằng 25 và 25 trừ 25 bằng 0. Hạ 7 thì 7 chia 5 bằng 1, 1 nhân 5 bằng 5 và 7 trừ 5 bằng 2. Hạ 0 thì 20 chia 5 bằng 4, 4 nhân 5 bằng 20 và 20 trừ 20 bằng 0. Hạ 4 thì 4 chia 5 bằng 0, 0 nhân 5 bằng 0 và 4 trừ 0 bằng 4. Vậy 25704 chia 5 bằng 5140 và dư 4.

word image 20378 4

2 – Bài 2 trang 165 sách giáo khoa toán lớp 3

Nội dung: Hãy sử dụng các kiến thức đã học để đặt tính rồi tính các bài toán được cho dưới đây:

word image 20378 5

Cách giải: Đầu tiên bạn cần viết các phép tính trên dưới dạng đặt tính và tiến hành chia lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải như sau:

  • 15273 chia 3 thì ta lấy 1 chia 3 không được thì lấy 15 chia 3 bằng 5, 5 nhân 3 bằng 15 và 15 trừ 15 bằng 0. Hạ 2 thì 2 chia 3 bằng 0, 0 nhân 3 bằng 0 và 2 trừ 0 bằng 2. Hạ 7 thì 27 chia 3 bằng 9, 9 nhân 3 bằng 27 và 27 trừ 27 bằng 0. Hạ 3 thì 3 chia 3 bằng 1, 1 nhân 3 bằng 3 và 3 trừ 3 bằng 0. Vậy 15273 chia 3 bằng 5091 và không có số dư.
  • 18842 chia 4 thì ta lấy 1 chia 4 không được thì lấy 18 chia 4 bằng 4, 4 nhân 4 bằng 16 và 18 trừ 16 bằng 2. Hạ 8 thì 28 chia 4 bằng 7, 7 nhân 4 bằng 28 và 28 trừ 28 bằng 0. Hạ 4 thì 4 chia 4 bằng 1, 1 nhân 4 bằng 4 và 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 2 thì 2 chia 4 bằng 0, 0 nhân 4 bằng 0 và 2 trừ 0 bằng 2. Vậy 18842 chia 4 bằng 4710 và dư 2.
  • 36083 chia 4 thì ta lấy 3 chia 4 không được thì lấy 36 chia 4 bằng 9, 9 nhân 4 bằng 36 và 36 trừ 36 bằng 0. Hạ 0 thì 0 chia 4 bằng 0, 0 nhân 4 bằng 0 và 0 trừ 0 bằng 0. Hạ 8 thì 8 chia 4 bằng 2, 2 nhân 4 bằng 8 và 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 3 thì 3 chia 4 bằng 0, 0 nhân 4 bằng 0 và 3 trừ 0 bằng 3. Vậy 36083 chia 4 bằng 9020 và dư 3.

word image 20378 6

word image 20378 7

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2 trang 165 sách giáo khoa toán lớp 3.

3 – Bài 3 trang 165 sách giáo khoa toán lớp 3

Nội dung: Một kho thóc có chứa 27.280kg thóc bao gồm thóc nếp và thóc tẻ. Cho biết rằng số thóc nếp trong kho bằng 1/4 tổng số thóc trong kho. Vậy hỏi mỗi loại thóc trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam ?

Cách giải: Đầu tiên ta cần tính số kilôgam thóc nếp có trong kho dựa trên tỷ lệ mà đề bài cho là 1/4 tổng số thóc trong kho. Vậy số thóc nếp sẽ được tính bằng công thức lấy tổng số thóc trong kho chia 4 bằng 6.820 kilogam. Khi đã có được số thóc nếp trong kho và cũng có tổng số thóc trong kho thì bạn chỉ cần lấy tổng số thóc trừ đi số thóc nếp trong kho là tính được số kilogam thóc tẻ trong kho là 20.460. Cụ thể hơn thì bạn có thể tham khảo cách giải chi tiết bài toán này dưới đây:

word image 20378 8

4 – Bài 4 trang 165 sách giáo khoa toán lớp 3

Nội dung: Hãy sử dụng các kiến thức đã học để có thể thực hiện tính nhấm các phép tính sau một cách nhanh nhất:

word image 20378 9

Cách giải: Ở những bài toán như thế này thì bạn chỉ cần chia những số không phải là số 0 ở số bị chia cho số chia rồi lấy kết quả tìm được thêm các số không tương ứng đằng sau là được. Cụ thể thì 15.000 chia 3 thì bạn chỉ cần lấy 15 chia 3 bằng 5 rồi thêm 3 số 0 tương ứng vào sau số 5 thì được kết quả là 5.000. Cứ như vậy bạn thực hiện cho 2 bài toán còn lại thì được kết quả lần lượt là 6.000 và 8.000.

word image 20378 10

word image 20378 11

Một số bài toán lớp 3 trang 165 mà bạn có thể tham khảo.

=>> Xem thêm nội dung liên quan: Toán lớp 3 trang 166

Kết luận

Sau khi bạn học về bài toán chia số có năm chữ số cho số có một chữ số thì bạn cần hệ thống lại các kiến thức. Bên cạnh đó, tiến hành giải các bài tập trong toán lớp 3 trang 165 để có thể hiểu bài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn cũng cần thực hiện thêm một số các bài tập trong sách bài tập để việc nắm bài được tốt hơn.

Trên đây là toàn bộ thông tin về kiến thức cũng như các bài giải của một số bài toán lớp 3 trang 165 mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Mong rằng với những thông tin hữu ích trên có thể giúp ích cho bạn trong quá trình hiểu và biết cách vận dụng để giải được các bài tập khác có liên quan sau này.

Đăng kí ngay tại đây =>> Kiến Guru<<= để nhận khóa học chất lượng giúp trẻ phát triển tư duy trong học tập tốt hơn

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ