Hỗ trợ giải đáp bài 8 trang 11 SGK toán 7 tập 2 – Ngắn gọn và Dễ hiểu

Trong bài viết hôm nay, giáo viên Kiến Guru sẽ tổng hợp kiến thức về Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu và giúp các em giải bài 8 trang 12 SGK toán 7 tập 2. Các em nhớ lưu ý theo dõi vì Kiến Guru còn hướng dẫn giải các bài khác để củng cố kiến thức toán lớp 7. Qua đây, hy vọng rằng các em sẽ học và làm bài tốt để đạt điểm số cao hơn.

I. Tổng hợp kiến thức giải bài 8 trang 12 sgk toán 7 tập 2

Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu là kiến thức khá là phức tạp. Các em học sinh phải chú ý nghe giảng và ghi nhớ lý thuyết thì mới có thể xác định đúng. Trong phần này, Kiến Guru sẽ tổng hợp kiến thức và giải bài 8 trang 12 SGK toán 7 tập 2 giúp các em học tốt hơn.

1. Kiến thức về bảng tần số các dấu hiệu

Bảng tần số có công dụng gì?

Bảng tần số sẽ giúp các nhà điều tra dễ đưa ra các nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu. Từ đó, họ dễ dàng tính toán hoặc xác định xu hướng của sự vật, sự việc.

Lý thuyết bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

2. Cách lập bảng tần số các dấu hiệu

Bước 1: Thu thập số liệu ban đầu

Bước 2: Lập bảng tần số (bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu). Bảng “tần số” được lập như sau:

 • Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng hoặc hai cột.
 • Một dòng hoặc cột ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần.
 • Dòng hoặc cột còn lại ghi các tần số tương ứng của mỗi giá trị đó.

3. Mẫu bảng tần số các dấu hiệu

Chúng ta có hai cách lập bảng, đó là dọc hoặc ngang. Cụ thể như sau:

Giá trị x x1 xn
Tần số n n1 …. nn N =
Giá trị (x) Tần số (n)
x1 n1
x2 n2
….
xn nn
N =

II. Áp dụng giải bài 8 trang 12 SGK toán 7 tập 2

Giáo viên Kiến Guru sẽ hướng dẫn các em giải bài 8 trang 12 SGK toán 7 tập 2. Trong đó, chúng tôi sẽ nên rõ kiến thức áp dụng để các em dễ hiểu bài hơn.

Đề bài

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được trong mỗi lần bắn được ghi lại tại bảng 13

word image 27845 2

a) Ở đây dấu hiệu là gì? Xạ thủ đã thực hiện bao nhiêu phát bắn?

b) Lập bảng “tần số” và đưa ra một vài nhận xét

Lời giải

a) Dấu hiệu ở đây là số điểm đạt được của xạ thủ trong mỗi lần bắn. Xạ thủ đã thực hiện tổng cộng 30 phát.

b) Bảng “tần số”:

word image 27845 3

Nhận xét:

 • Xạ thủ thực hiện tổng cộng 30 phát bắn ra
 • Mỗi lần bắn có điểm số từ 7 đến 10 điểm.
 • Số lần bắn từ 8 đến 10 điểm là nhiều hơn cả.
 • Xạ thủ có 10 lần bắn được 9 điểm chiếm tỷ lệ cao nhất 30%
 • Xạ thủ bắn 8 lần được 10 điểm chiếm tỷ lệ là 26,7%.

III. Gợi ý giải các bài tập khác trang 12 sgk toán 7 tập 2

Giáo viên Kiến Guru vừa hướng dẫn các em giải xong bài 8 trang 12 SGK toán 7 tập 2. Giờ đây, chúng ta cùng bắt tay vào làm tiếp các bài tập còn lại của phần này nhé.

Bài 5 trang 11 SGK Toán 7 tập 2

Em hãy thống kê ngày, tháng, năm, sinh của các bạn trong lớp. Sau đó, em hãy xếp những bạn có cùng tháng sinh vào một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) N =

Lời giải

Giả sử các em thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
1 Trần Anh 15 – 01 – 2010 16 Trần Quân 11 – 02 – 2010
2 Nguyễn Bình 02 – 11 – 2010 17 Bùi Quý 13 – 03 – 2010
3 Phạm Cường 05 – 02 – 2010 18 Phạm Thành 02 – 09 – 2010
4 Trần Đức 25 – 01 – 2010 19 Lê Tùng 19 – 05 – 2010
5 Nguyễn Đạt 27 – 11 – 2010 20 Bùi Trâm 10 – 03 – 2010
6 Lê Đình 14 – 03 – 2010 21 Tô Trang 11 – 04 – 2010
7 Hà Hương 06 – 10 – 2010 22 Hoàng Trang 16 – 10 – 2010
8 Phạm Linh 08 – 12 – 2010 23 Bùi Trang 26 – 10 – 2010
9 Trần Mai 11 – 03 – 2010 24 Hà Thảo 28 – 04 – 2010
10 Vũ Ngọc 16 – 11 – 2010 25 Vũ Thảo 05 – 09 – 2010
11 Phạm Như 30 – 04 – 2010 26 Mai Yến 01 – 08 – 2010
12 Trần Phương 01 – 06 – 2010 27 Phạm Xoan 02 – 07 – 2010
13 Nguyễn Phượng 27 – 07 – 2010 28 Nguyễn Xinh 15 – 06 – 2010
14 Vũ Quỳnh 30 – 08 – 2010 29 Trần Vũ 18 – 10 – 2010
15 Lê Quang 15 – 12 – 2010 30 Tô Vân 22 – 05 – 2010

Nếu xếp các bạn có cùng tháng sinh vào một nhóm, chúng ta có được bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 N=30

Bài 6 trang 12 SGK Toán 7 tập 2

Sau đây là kết quả điều tra số con của 30 hộ gia đình trong một thôn được cho trong bảng 11:

word image 27845 4

a) Ở đây, dấu hiệu tìm thấy là gì? Từ đó lập bảng “tần số”.

b) Nêu lên một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu rơi vào khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?).

Lời giải:

a) Dấu hiệu trong bài này là số con của mỗi gia đình trong 30 gia đình thuộc một thôn. Bảng “tần số” về số con:

word image 27845 5

b) Nhận xét:

Số con của mỗi gia đình đa phần rơi vào khoảng từ 0 đến 4 người con.

Số gia đình đông con (từ 3 con trở lên) là 7 chiếm tỉ lệ: 7/30 = 23,3%.

Bài 7 trang 12 SGK Toán 7 tập 2

Tuổi nghề (tính theo năm) của một vài công nhân trong một công xưởng được ghi lại ở bảng 12:

word image 27845 6

a) Ở đây dấu hiệu là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào chủ yếu).

Lời giải:

a) Dấu hiệu: Tuổi nghề của mỗi công nhân trong một phân xưởng.

Số các giá trị: 25.

b) Bảng “tần số” về tuổi nghề:

word image 27845 7

Nhận xét:

 • Tổng số các giá trị của dấu hiệu là 25.
 • Số các giá trị khác nhau: 10, trong đó lớn nhất là 10 và giá trị nhỏ nhất là 1.
 • Tuổi nghề 4 năm có giá trị lớn nhất chiếm đến 6 lần.
 • Tuổi nghề của công nhân tập trung chủ yếu là 4 hoặc 7 năm.
 • Giá trị có tần số lớn nhất là 4 (tần số của giá trị 4 là 6).

Bài 9 trang 12 SGK Toán 7 tập 2

Thống kê thời gian là một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 14:

word image 27845 8

a) Ở đây dấu hiệu là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét.

Lời giải:

a) Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh.

Số các giá trị của dấu hiệu: 35.

b) Bảng “tần số”:

word image 27845 9

Nhận xét:

 • Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh trong 35 học sinh có đến 8 giá trị khác nhau.
 • Chỉ có 1 học sinh giải bài nhanh nhất hết 3 phút.
 • Có đến 5 học sinh giải bài chậm nhất mất 10 phút.
 • Có 11 học sinh giải một bài toán mất hết 8 phút
 • Số bạn học sinh giải toán trong trong vòng 4 phút, 5 phút, 9 phút là bằng nhau: 3 học sinh.
 • Thời gian giải một bài toán của học sinh từ 3 đến 10 phút, thời gian giải xong chủ yếu từ 6 đến 8 phút.

IV. Kết luận

Trên đây là tổng hợp lý thuyết và cách làm bài 8 trang 12 SGK toán 7 tập 2 cùng một số bài khác. Các em nên tập làm nhiều lần mà không nhìn đáp án để thuộc lòng kiến thức và nắm vững cách giải. Quý phụ huynh đừng quên đăng ký nhận tài liệu và học thử miễn phí tại Kiến Guru.

Bên cạnh đó, các em hãy theo dõi những bài viết khác của Kiến Guru để bổ sung thêm nhiều kiến thức lý thú từ những môn học khác nhé!

Chúc các em học tập tốt!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ