Hệ thống kiến thức và lời giải chi tiết hóa 9 trang 144 – Đầy đủ và Ngắn gọn

Hóa 9 trang 144 được Kiến Guru tổng hợp chi tiết từ lý thuyết đến bài tập. Các em đừng bỏ lỡ thông tin học tập bằng cách theo dõi nội dung dưới đây.

Hóa 9 trang 144 chương dẫn xuất của Hidrocacbon Polime là kiến thức quan trọng thường xuất hiện trong nhiều bài kiểm tra, kỳ thi. Các em muốn đạt điểm cao đừng bỏ qua những tổng hợp chi tiết. Theo đó, Kiến Guru đã trình bày kiến thức lý thuyết, bài tập cụ thể dưới đây.

 

1. Lý thuyết hỗ trợ giải hóa 9 trang 144

Hóa 9 trang 144 thuộc bài 46 – Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic. Trước khi đi vào nghiên cứu các bài tập chi tiết, các em nên ôn lại một số kiến thức lý thuyết quan trọng sau:

word image 36790 1

2. Hướng dẫn giải bài tập môn hóa 9 trang 144 SGK

Giải hóa 9 trang 144 giúp các em củng cố các kiến thức hiệu quả. Dưới đây là những tổng hợp chi tiết mang đến cho học sinh nguồn tư liệu tham khảo hữu ích.

2.1. Bài 1 sách giáo khoa trang 144 Hoá 9

Em hãy chọn các hợp chất thích hợp để thay vào chữ cái sau đó viết phương trình hoá học dựa theo sơ đồ chuyển đổi hoá học:

word image 36790 2

 

Lời giải:

word image 36790 3

2.2. Bài 2 sách giáo khoa trang 144 Hoá 9

Em hãy nêu hai phương pháp hoá học dùng để nhận biết hai dung dịch là  C2H5OH và CH3COOH.

 

Lời giải:

Phương pháp thứ nhất: Ta dùng quỳ tím để xác định hai chất:

 • Axit axetic sẽ làm cho quỳ tím chuyển thành màu đỏ.
 • Rượu etylic không làm đổi màu quỳ tím.

Phương pháp thứ hai: ta dùng Na2CO3 (hoặc CaCO3):

 • CH3COOH cho khí CO2 thoát ra. Phương trình hoá học cụ thể: 2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2+H2O.
 • Không có phản ứng xảy ra đối với C2H5OH.

2.3. Bài 3 sách giáo khoa trang 144 Hoá 9

Ta có 3 chất hữu cơ với công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O. Theo đó, ta ký hiệu ngẫu nhiên các chất đó là A, B và C. Biết rằng:

 • Chất A và C tác đụng với Natri.
 • Chất B ít tan trong nước.
 • Chất C tác dụng với Na2CO3.

Yêu cầu xác định công thức phân tử cũng như viết công thức cấu tạo của A, B và C.

 

Lời giải:

Theo đề bài ra chất C tác dụng được với Natri và Na2CO3. Vì thế, ta xác định được phân tử đó có nhóm –COOH.

Như vậy, C2H4O2 chính là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là: CH3-COOH.

Chất A có thể tác dụng được với Na vì thế ta suy ra được trong phân tử có nhóm –OH. Từ đó suy ra, phân tử A có công thức là C2H6O, công thức cấu tạo là C2H5OH.

Đối với chất B, không tan trong nước sẽ không phản ứng với Na, Na2CO3. Ta có thể xác định đó là etilen CH2 = CH2.

2.4. Bài 4 sách giáo khoa trang 144 Hoá 9

Tiến hành đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A ta thu được sản phẩm là 44 gam Canxi Đioxit và 27 gam nước. Hãy cho biết:

a. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b. Xác định công thức của phân tử A, biết rằng tỉ khối hơi của A so với hidro là 23.

 

Lời giải:

word image 36790 4

2.5. Bài 5 sách giáo khoa trang 144 Hoá 9

Cho 2,24 lít khí etilen ở điều kiện tiêu chuẩn tác dụng với nước chứa axit sunfuric làm chất xúc tác. Khi đó, ta thu được 13,8 gam rượu etylic. Yêu cầu tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.

 

Lời giải:

word image 36790 5

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Hoá 9 trang 114 có lý thuyết cũng như dạng bài tập cơ bản như trên. Tuy nhiên, muốn khắc sâu kiến thức này, các em nên tham khảo thêm một số câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

3.1. Câu 1

Ta dùng phương pháp lên men bằng dung dịch rượu etylic loãng để làm gì?

 1. Điều chế etilen.
 2. Điều chế axit axetic.
 3. Natri axetat.
 4. Etyl axetat.

 

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.2. Câu 2

Để nhận biết được C2H5OH và CH3COOH ta cần làm gì?

 1. Kim loại Natri.
 2. Dung dịch NaOH.
 3. Quỳ tím,
 4. Cả A và C đều đúng.

 

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.3. Câu 3

Cho chuỗi phản ứng Glucozo → X → axit axetic. Hãy cho biết chất X là chất nào?

 1. Rượu etylic.
 2. Khí cacbonic.
 3. Etilen.
 4. Đáp án khác.

 

Lời giải:

Ta chọn A là đáp án đúng.

3.4. Câu 4

Etylic và axit axetic đều có thể tác dụng với các chất nào sau đây?

 1. Na2CO3.
 2. NaOH.
 3. NaCl.
 4. Na.

 

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

3.5. Câu 5

Có 3 lọ bị mất nhãn chứa 3 chất lỏng là rượu etylic, axit axetic, etyl axetat. Hãy cho biết cách nào sau đây giúp nhận biết chính xác 3 dung dịch trên?

 1. Na2CO3 khan.
 2. Na và nước.
 3. Dung dịch Na2CO3.
 4. Đồng và nước.

 

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.6. Câu 6

Hãy tính khối lượng của dung dịch axit axetic thu được khi tiến hành lên men 5 lít rượu 40 độ. Biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml và hiệu suất của quá trình lên men đó là 92%.

 1. 2087 gam.
 2. 1920 gam.
 3. 1472 gam.
 4. 1600 gam.

 

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.7. Câu 7

Muốn thuỷ phân hoàn toàn 8,58kg một loại chất béo ta cần dùng vừa đủ 1,2kg NaOH. Từ đó, ta thu được 0,92kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo. Hãy cho biết giá trị của m là bao nhiêu?

 1. 6, 68kg.
 2. 8,86kg.
 3. 6,86kg.
 4. 8,68kg.

 

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.8. Câu 8

Muốn thuỷ phân hoàn toàn 17,16kg một loại chất béo ta cần dùng vừa đủ 2,4kg NaOH. Từ đó, ta thu được 0,736kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo. Hãy cho biết giá trị của m là bao nhiêu?

 1. 18, 824kg.
 2. 12,884 kg.
 3. 14,348kg.
 4. 14,688 kg.

 

Lời giải:

Ta chọn A là đáp án đúng.

3.9. Câu 9

Muốn thuỷ phân hoàn toàn 17,16kg một loại chất béo ta cần dùng vừa đủ 2,4kg NaOH. Từ đó, ta thu được 0,736 kg glixerol. Hãy cho biết khối lượng xà phòng ta thu được từ khối lượng muối trên là bao nhiêu? Biết rằng, muối của axit béo chiếm 60% khối lượng của xà phòng.

 1. 11, 29kg.
 2. 31, 37kg.
 3. 15,05kg.
 4. 32, 23kg.

 

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng cho câu hỏi này.

3.10. Câu 10

Cho biết, chất hữu cơ X có đầy đủ các tính chất sau:

 • Thứ nhất : Có màu trắng, tồn tại ở thể rắn trong điều kiện thường.
 • Thứ hai: Tan nhiều trong nước.
 • Thứ ba: Khi tiến hành đốt cháy ta thu được Cacbon đioxit và nước.

Hãy cho biết X là chất nào?

 1. Etilen.
 2. Glucozo.
 3. Chất béo.
 4. Axit axetic.

 

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.11. Câu 11

Hãy tính lượng kết tủa của Ag khi ta tiến hành tráng gương bằng dung dịch chứa 18 gam glucozơ?

 1. 10,8 gam.
 2. 16,2 gam.
 3. 21,6 gam.
 4. 27 gam.

 

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.12. Câu 12

Ta tiến hành đun nóng 50 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam bạc. Hãy cho biết nồng độ phần trăm của dung dịch glucozơ bằng bao nhiêu?

 1. 13,4%.
 2. 7,2%.
 3. 12,4%.
 4. 14,4%.

 

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

3.13. Câu 13

Cho 5kg glucozo chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Khối lượng rượu etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất của phản ứng đạt được là 90%.

 1. 920 gam.
 2. 2044,4 gam.
 3. 1840 gam.
 4. 925 gam.

 

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

3.14. Câu 14

Tiến hành tráng bạc hoàn toàn bằng m gam glucozơ ta thu được 85,4 gam Ag. Nếu như lên men hoàn toàn gam glucozơ rồi cho khí Cacbon Đioxit thu được hấp thụ vào nước vôi dư thì lượng kết tủa thu được sẽ là:

 1. 60 gam.
 2. 20 gam.
 3. 40 gam.
 4. 80 gam.

 

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

Như vậy, các em vừa nghiên cứu nội dung Hoá 9 trang 144 chi tiết trên đây. Hãy tiếp tục theo dõi Kiến Guru để cập nhật kiến thức học tập hữu ích bạn nhé.

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ