Hai Góc Đối Đỉnh – 3 Dạng Toán Cơ Bản Nhất

 

Hai góc đối đỉnh là một trong những kiến thức cơ bản trong chương trình toán hình học lớp 7. Vì vậy, hôm nay Kiến Guru xin gửi đến bạn đọc 5 dạng toán thường gặp trong phần này. Bên cạnh việc ôn tập lý thuyết, bài viết sẽ đưa ra một số ví dụ minh họa để các bạn làm quen và nắm vững phương pháp làm bài. Tìm hiểu cùng Kiến Guru nhé:

hai-goc-doi-dinh-1

I. Kiến thức cần nhớ về hai góc đối đỉnh.

1. Định nghĩa.

Hai góc thỏa mãn cạnh góc này sẽ là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là 2 góc đối đỉnh.

Ví dụ 1: Xét hình vẽ dưới thì  cThIMFqDROGJho8EdfrmcdZXhrTOsDkQgAOX và  4iunmD2 0wn3HsXVb7gzrALsInypX3GpnVZ A6 OlXd9I3elBOrI4I 9y0ietYzfs LKCyCXSO bUlm8uvihzOMIBIoPOp 5D3WlPSW1n2T10WaWqF9haCeuJoIAWvcCgkBG2nRt là hai góc đối đỉnh.

2-goc-doi-dinh

2. Tính chất.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Ví dụ 2: Dựa trên ví dụ 1, cThIMFqDROGJho8EdfrmcdZXhrTOsDkQgAOX  và  4iunmD2 0wn3HsXVb7gzrALsInypX3GpnVZ A6 OlXd9I3elBOrI4I 9y0ietYzfs LKCyCXSO bUlm8uvihzOMIBIoPOp 5D3WlPSW1n2T10WaWqF9haCeuJoIAWvcCgkBG2nRt  là hai góc đối đỉnh. Vậy  cThIMFqDROGJho8EdfrmcdZXhrTOsDkQgAOX = 4iunmD2 0wn3HsXVb7gzrALsInypX3GpnVZ A6 OlXd9I3elBOrI4I 9y0ietYzfs LKCyCXSO bUlm8uvihzOMIBIoPOp 5D3WlPSW1n2T10WaWqF9haCeuJoIAWvcCgkBG2nRt

Sai lầm thường gặp khi giải toán lớp 7 hai góc đối đỉnh:

2-góc-đối-đỉnh

Ví dụ 3: Xét hình vẽ dưới, ta thấy VOikC8OkDuVaT7ugW7hRLG dFEl1wUW HLbi kMiIYhMytj7eYcgWpR05fMvYp8B45SCEF0ziYDjjxGlii60UVtg1GF77gQnt4XW nVlNEJKwk9BiYyA2NorvfM1v, hai tia Ox và Ox’ đối nhau, tuy nhiên Oy và Oy’ không đối nhau:

hai-góc-đối-đỉnh

II. Một số dạng toán về hai góc đối đỉnh.

Dạng 1: Hoàn thành phát biểu hoàn chỉnh hoặc chọn đáp án đúng sai, giải thích.

Phương pháp: 

– Dựa vào kiến thức về khái niệm, tính chất của hai góc đối đỉnh để hoàn thành đáp án.

– Sử dụng hình vẽ trực quan để chứng minh câu sai.

Ví dụ 4: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt tại O (xem hình vẽ). Điền vào chỗ trống:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc… vì cạnh Ox là tia đối của cạnh …. , và cạnh …. là tia đối của cạnh Oy’

b) Góc x’Oy là góc ….. của góc xOy’.

 

Hướng dẫn:

hai-goc-doi-dinh-2:

a) Thứ tự điền vào chỗ chấm là: đối đỉnh, Ox’, Oy.

b) đối đỉnh.

Dạng 2: Dựa vào đề bài vẽ hình, sau đó tìm cặp góc đối đỉnh, không đối đỉnh.

Phương pháp: 

– Sử dụng thước thẳng, eke để vẽ hình chính xác.

– Xét các cạnh của góc và các cặp tia đối, từ đó tìm được cặp góc đối đỉnh.

Ví dụ 5: 

hai-goc-doi-dinh-2

Ví dụ 6:

hai-goc-doi-dinh-3

Dạng 3: Xác định các góc bằng nhau.

Phương pháp: 

Dựa vào tính chất của 2 góc đối đỉnh.

Ví dụ 7: Xét 3 đường thẳng xx’, yy’ và zz’ cắt nhau tại O. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau.

ztJvQ 6rEJRiGllCpXaHQYaquVqEi99rEG4cultwxRWtOZ7DFbDgeKOINiV d7E6ogKl5i1KL1sujxx JULiwffKVc8phcUBhpPDEZ8FpV GXLG0inrqSspGT8XYvASccCqHgp3X

Hướng dẫn:

Xét các góc mà không có chứa tia nào ở giữa hai cạnh của góc:

Xét các góc có chứa 1 tia giữa 2 cạnh của góc:

9WcZ07 SWLA Bhr14eB7oea38FaYBqR49bVj8 xnbf1bfLZG4vQo0F9x8 tJ58eurEkzWzEgwOenRTJqiad03F Oky,SUuY muCGKzijbiDlevi9yyuxcZbg6iAb2pctjcZafKITh vWzGNt29ZqcO75fpUSktCn5ySzq6Hvwaf5eNigNTLpBNO4Xu 46F6ffNP16K SYXVtOpiyDtJzdhyts1 z9pcXFLX

Nhận xét: ngoài các dạng toán trên, việc tìm và xét các cặp góc đối đỉnh hoặc dựa vào tính chất của cặp góc đối đỉnh sẽ giúp ích rất lớn trong các bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng, chứng minh song song, vuông góc…

III. Bài tập minh họa về hai góc đối đỉnh.

Bài 1: đường thẳng xx’ cắt yy’ tại O tạo thành 4 góc khác góc bẹt. Người ta đo thì 1 góc có số đo 500. Hỏi ba góc còn lại có số đo là bao nhiêu?

– Hướng dẫn:

Hai đường thẳng trên tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh, 1 cặp có số đo là 500

Vậy cặp góc đối đỉnh còn lại có số đo là: 180-50=1300.

Bài 2: Cho ba đường thẳng AB, CD, EF cùng đi qua điểm O. Trong đó:

sdYpPURsp1x4SaYNjf1G QIaShlpuXmatEriFkIJuJao7Vu72gD8ICECyM5eqrm3yWat8 bC0KFvG9de 8pH8BE2r6p1cbE Jg49B2j8wHLKXyxoQWiZEaVaAlV7E ohcP6wNbAA .

toan-hinh-lop-7

– Hướng dẫn:

Các số đo lần lượt là: 400, 400, 1000, 400, 400

Bài 3: Cho góc AOB và tia phân giác OM. Vẽ tia OA’ là tia đối của tia OA, OB’ là tia đối của tia OB. Vẽ tia phân giác ON của góc A’OB’. Chứng minh:

MYQhSIJbZPeMoHfns0vRMzNCJD3Q s3ZGLqO05QURed4f6I1dZZYey82TPrRvIv4a0y8mTPKXozw3W JYuxDbjjrmVb0BiSdCd9yIIhG2uFrXYD5oL3J6WvvdQMAb5HZ1y9 VjL

– Hướng dẫn:

2-goc-doi-dinh

Bài 4: Đường thẳng AB cắt đường thẳng CD tại O. Số đo của góc AOC là α.

Vẽ tia phân giác OM của góc AOC, ON của góc BOD.

a) Tính số đo các góc MOC, DON.

b) Chứng minh rằng ON là tia đối của tia OM.

– Hướng dẫn:

dang-toan-hai-goc-doi-dinh

Trên đây là các ví dụ minh họa Toán lớp 7 hai góc đối đỉnh, để củng cố thêm kiến thức, mời các bạn tự luyện tập một số bài chọn lọc bên dưới:

Bài 5: Giải thích đúng sai (nếu sai, hãy vẽ trường hợp minh họa):

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai góc bằng nhau thì luôn đối đỉnh.

 

Bài 6: Cho đường thẳng AB cắt CD tại O, biết  V5KL5hCnS bnVisJc7nDnihLZ4pxpaY8CAV19ltuemhgUxwM33Um9ALFhIXEv pdwpohwRQn DxrrC JfIDVvbEC2WJlOjJGd KLQ6kfmi1VYrkhSiSh2B0hbfFM4Ga461iDOWY. Vẽ tia phân giác OM của góc AOC, ON là tia đối của tia OM. Tính góc  IJHJ9pMlYYoOjueUmlvoapI8xL4JQgnapd0KfoB0N3xrG kUXKGca6cJqUvqmY iBHG3jHNj5l5dQB3bUOeSgunllfUB5knSfuVVlsFSpoflgTV6rLH uv1C7Hbq0Imi4gFHVL2y

Bài 7: Cho JaaU580RoiVYezUR1LyIpWKNHpGe MuXGGFfB998bAYj9A0OflJbFOaklvD1I0Lmn0yUiXVoEalB5cJbkAbCWtaSbvDmke4jx sfoxgo0okkRsZ MsPL6 oPlLeGss4asfiJQkb,  vẽ tia phân giác OC của góc. Gọi OD là tia đối của tia OC. Trên một nửa mặt phẳng có bờ DC chứa tia OA, vẽ tia OE thỏa IN121Wvva7604CHXS5pbKpDQx v5eXbUWIYXL2cx9nePj8XsXbeydfx zFwPHeIng KOmcB. Hãy xác định góc đối đỉnh với góc DOE.

Bài 8: Vẽ góc AOB, và Ox là phân giác của góc vừa vẽ. Gọi OC là tia đối của tia OA, OD là tia đối của tia OB, Oy là tia đối của tia Ox. Xác định phân giác của góc yuEKuaUxlyOTTbsv7sVMlU11WyRxu4U67RknmRcTM930jhTLxpp9Pd5DAF6Ey6EDu4pTxZYx6GLJpR6baqnp oM63EZEUA4OlW4jacXbK a80nHkyN8IC56Yf6B4y5m dQhARsRT

Bài 9: Đường thẳng MN và PQ giao nhau tại A, biết rằng 2ZGF1Uiz9PKfPAiw2dWhX7ykseHa2BnjdkkdCKIBZOuVoX6jDe4hrOIRIrTaFdQQwMQu0UR58RLtBEQCanzXOr 4TlkQFQdeBaGq6XEelyNf37Df9izp85P2bpEX5 MeHKPwvFZY

a) Tính số đo góc NAQ.

b) Tính số đo góc MAQ.

c) Hãy liệt kê các cặp góc đối đỉnh.

d) Xác định các cặp góc bù nhau.

Trên đây là tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải và bài tập minh họa một số dạng toán về hai góc đối đỉnh mà Kiến Guru muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết, các bạn sẽ tự mình ôn tập và rèn luyện thêm về phương pháp giải toán hình học. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các dạng bài tập khác về hai góc đối đỉnh trên App Kiến Guru để học thêm nhiều bài học bổ ích. Chúc các bạn học tập tốt.

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ