Gợi ý giải đáp bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1 – Ngắn gọn và Dễ hiểu

Muốn giải bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1 thì các em phải nắm được lý thuyết về trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác. Dưới đây, giáo viên của Kiến Guru sẽ giới thiệu đến các em lý thuyết kèm giải các dạng bài tập khác. Chúng tôi mời Quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi chi tiết.

I. Lý thuyết áp dụng trong giải bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1

Trước khi đi vào giải bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1, chúng tôi gửi đến các em lý thuyết về trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc.

Tính chất

Nếu tam giác này có một cạnh và hai góc kề bằng với một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

word image 28469 2 1

Hệ quả

  • Hệ quả 1: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
  • Hệ quả 2. Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền, góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

II. Hỗ trợ giải bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1

Sau đây, giáo viên Kiến Guru sẽ hướng dẫn các em giải bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1 một cách chi tiết nhất.

Đề bài

Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 có những tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao?

word image 28469 3 1

Kiến thức áp dụng

Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

word image 28469 4 1

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

word image 28469 5 1

Lời giải chi tiết

word image 28469 6 1

word image 28469 7 1

word image 28469 8 1

word image 28469 9 1

word image 28469 10 1

word image 28469 11 1

III. Lời giải và đáp án các bài tập trang 124 SGK toán 7 tập 1

Bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1 đã được giải xong, chúng ta cùng bắt tay thực hiện các bài tập còn lại của phần này. Các em siêng năng giải bài tập thì sẽ nâng cao được kiến thức và kỹ năng làm bài.

Bài 38 trang 124 SGK Toán 7 Tập 1

Trên hình 104 ta có AB // CD, AC // BD. Hãy chứng minh rằng AB = CD, AC = BD.

word image 28469 12 1

Kiến thức áp dụng

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

word image 28469 13 1

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong bằng nhau.

Lời giải:

Kí hiệu góc như hình dưới:

word image 28469 14 1

Vẽ đoạn thẳng AD

Xét ΔABD và ΔDCA có:

word image 28469 15 1

Bài 40 trang 124 SGK Toán 7 Tập 1

Đề bài

Cho ΔABC (AB ≠ AC) tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax (E, F thuộc Ax). So sánh các độ dài BE và CF.

word image 28469 16 1

Kiến thức áp dụng

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

word image 28469 17 1

ΔABC vuông tại A và ΔDEF vuông tại D có:

BC = EF

∠B = ∠E

⇒ΔABC = ΔDEF

Lời giải

word image 28469 18 1

⇒ ΔBME = ΔCMF (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ BE = CF (hai cạnh tương ứng).

Bài 41 trang 124 SGK Toán 7 Tập 1

Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Vẽ ID ⊥ AB (D ∈ AB), IE ⊥ BC (E ∈ BC), IF ⊥ CA (F ∈ CA). Chứng minh ID = IE = IF.

Lời giải:

word image 28469 19 1

Xét ΔBID (góc D = 90º) và ΔBIE (góc E = 90º) có:

BI là cạnh chung

góc IBD = góc IBE (do BI là tia phân giác góc ABC)

⇒ ΔBID = ΔBIE (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ ID = IE (2 cạnh tương ứng) (1)

Tương tự, xét ΔCIE (góc E = 90º) và ΔCIF (góc F = 90º) có:

CI là cạnh chung

góc ICE = góc ICF (do CI là tia phân giác góc ACB)

⇒ ΔICE = ΔICF (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ IE = IF (2 cạnh tương ứng) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: ID = IE = IF (đpcm)

Bài 42 trang 124 SGK Toán 7 Tập 1

Cho tam giác ABC có góc A = 90o. Kẻ AH vuông góc với BC. Các tam giác AHC và BAC có AC cạnh chung, góc C là góc chung, góc AHC = góc BHC = 90o nhưng hai tam giác này không bằng nhau.

Kiến thức áp dụng

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

word image 28469 20 1

Lời giải:

Hai tam giác AHC và BAC có:

word image 28469 21 1

Nhưng hai tam giác này không bằng nhau vì góc AHC không phải là góc kề với cạnh AC.

IV. Kết luận

Trên đây, giáo viên của Kiến Guru vừa tổng hợp lý thuyết về trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác và hỗ trợ các em giải bài 39 trang 124 SGK toán 7 tập 1. Nếu các em có điều gì thắc mắc hoặc chưa hiểu có thể liên hệ các giáo viên của trung tâm. Hiện chúng tôi vẫn còn rất nhiều dạng bài khác cùng các câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện.

Hãy để Kiến Guru đồng hành với các em học sinh trên con đường chinh phục tri thức!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ