Gợi ý giải bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2 – Đầy đủ và Dễ hiểu cho học sinh

Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn có gì khác biệt? Để có thể nắm vững được kiến thức cũng như các dạng bài tập thường gặp về loại góc đặc biệt này và các mẹo nâng cao điểm Toán, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu chi tiết qua bài giảng “Gợi ý giải bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2 – Đầy đủ và Dễ hiểu cho học sinh” ngay sau đây nhé!

I. Hệ thống lý thuyết trong giải môn toán 9 bài 40 trang 83 sgk

1. Kiến thức cần nhớ

Thực chất các tên “Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn”, “Góc có đỉnh nằm ở bên ngoài đường tròn” đã nói lên đặc điểm của góc là có đỉnh nằm ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. Dưới đây ta sẽ tìm hiểu làm sao để tính được số đo của các góc đó.

1.1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn là góc có đỉnh là giao điểm của hai dây cung và giao điểm này nằm bên trong đường tròn.

Hai cung nằm bên trong góc gọi là hai cung bị chắn.

word image 31295 2

Góc BID và AIC có đỉnh I nằm bên trong đường tròn. Hai cung AnC và BmD là hai cung bị chắn.

Định lí

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Chứng minh

Xét đường tròn tâm A và word image 31295 3 là góc có đỉnh ở trong đường tròn chắn hai cung AB và CD. Ta sẽ chứng minh

word image 31295 4

Kí hiệu các góc và các cung như hình vẽ:

word image 31295 5

Khi đó word image 31295 6 là góc ngoài của word image 31295 7 tại đỉnh I. Vì mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Nên ta có:

 

Lại có:

word image 31295 8

Thay các kết quả trên vào ta được:

word image 31295 9

Vậy word image 31295 10

1.2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn là góc có đỉnh là giao điểm của hai dây cung (hoặc tiếp tuyến) và giao điểm này nằm bên ngoài đường tròn.

Hai cung nằm bên trong góc gọi là hai cung bị chắn.

Định lí

Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

 

Chứng minh

Để chứng minh định lí trên ta xét ba trường hợp sau:

a) Mỗi cạnh của góc cắt đường tròn tại hai điểm điểm phân biệt.

Xét góc A có đỉnh ở bên ngoài đường tròn (O) chắn hai cung Ta cần chứng minh:

word image 31295 11

Kí hiệu các góc và các cung như hình vẽ:

word image 31295 12

word image 31295 13

 

b) Một cạnh của góc là tiếp tuyến của đường tròn

Xét góc A có đỉnh nằm ở ngoài đường tròn và một cạnh AB là tiếp tuyến chắn hai cung CB và BD. Ta cần chứng minh:

word image 31295 14

Kí hiệu các góc và các cung như hình vẽ:

word image 31295 15

word image 31295 16

c) Hai cạnh của góc là hai tiếp tuyến của đường tròn

Xét góc A có đỉnh nằm ở ngoài đường tròn và hai cạnh là hai tiếp tuyến của đường tròn (O). Kí hiệu các góc và các cạnh như hình vẽ:

word image 31295 17

word image 31295 18

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chứng minh hai góc hoặc hai đoạn thẳng bằng nhau. Tính góc và độ dài đoạn thẳng

Phương pháp:

+ Ta thường sử dụng các kiến thức về số đo của góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung để chứng minh các góc bằng nhau

+ Sử dụng định lý Pytago, hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính toán.

 

Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, chứng minh các hệ thức.

Phương pháp:

+ Ta thường sử dụng các kiến thức về số đo của góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung để chứng minh các góc bằng nhau

+) Sử dụng quan hệ từ vuông góc đến song song.

 

II. Hướng dẫn giải bài 40 sgk toán 9 tập 2 trang 83

Để hiểu rõ hơn về phần kiến thức “Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn” và phân biệt được hai góc đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lời giải và đáp số bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2 nhé!

Đề bài

Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC của đường tròn . Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh SA = SD.

Lời giải

Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Tia phân giác AD cắt (O) tại E.

+ Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn

Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

+ Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc tạo bởi tiếp tuyến AS và dây AE

Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

+ Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 lần lượt là các góc nội tiếp chắn các cung Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Từ (1); (2) và (3) suy ra Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

⇒ ΔSAD cân tại S

⇒ SA = SD.

III. Lời giải và đáp án các bài tập khác trang 83 sgk toán 9 tập 2

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lời giải và đáp án các bài tập khác trang 83 sgk toán 9 tập 2 để luyện tập thêm về phần kiến thức “Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn” này nhé!

1. Bài 38 (trang 82 SGK Toán 9 Tập 2)

Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC,CD, DB sao cho Giải bài 38 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Hai đường thẳng AC và DB cắt nhau tại E. Hai tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau tại T. Chứng minh rằng:

Giải bài 38 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 38 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

a) Ta có: AB là đường kính của (O)

word image 31295 31

Góc BTC là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn (O) nên ta có:

word image 31295 32

Góc AEB là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn (O) nên ta có:

word image 31295 33

Từ (1) và (2) ta suy ra:

word image 31295 34 (đpcm)

b) Góc DCT là góc tạo bởi tiếp tuyến CT và dây cung CD của (O)

word image 31295 35

Lại có: Góc BCD là góc nội tiếp chắn cung BD của (O)

word image 31295 36

word image 31295 37

Mà tia CD nằm giữa hai tia CB và CT.

Do đó, CD là tia phân giác của góc BCT .

2. Bài 39 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O). Trên cung nhỏ BD lây một điểm M . Tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S.Chứng minh ES = EM.

Lời giải

Giải bài 39 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 39 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

3. Bài 41 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 2)

Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm bên trong đường tròn.

Chứng minh word image 31295 40

Lời giải

Giải bài 41 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Giải bài 41 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Giải bài 41 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

4. Bài 42 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn. P,Q,R theo thứ tự là các điểm chính giữa của các cung bị chắn BC, CA, AB bởi các góc A, B, C.

a) Chứng minh AP ⊥ QR.

b) AP cắt CR tại I. Chứng minh tam giác CPI là tam giác cân.

 

Lời giải

Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

a) Gọi K là giao điểm của QR và AP.

Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc có đỉnh K nằm bên trong đường tròn

Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

⇒ AP ⊥ QR.

Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

+ R, P lần lượt là điểm chính giữa các cung Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 42 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

⇒ ΔPCI cân tại P.

 

5. Bài 43 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho đường tròn (O) và hai dây cung song song AB, CD (A và C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ BD); AD cắt BC tại I. Chứng minh:

Giải bài 43 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 43 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 43 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Kết luận

Trong bài giảng trên, chúng mình đã gợi ý giải bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2 một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất cho các em học sinh. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp các bạn học sinh ôn luyện được hiệu quả.

Nếu có nhu cầu tìm kiếm thêm những kiến thức toán lớp 9 hoặc có bất kỳ câu hỏi liên quan hãy liên hệ với chúng mình để được giải đáp nhanh nhất có thể.

Chúc các bạn học tốt!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ