Giải SBT Vật Lí 7 Bài 2: Sự truyền ánh sáng

Để học tốt Vật lý, các em cần trau dồi kiến thức qua các bài tập, không chỉ trong sách giáo khoa mà còn giải các bài tập trong sách bài tập. Dưới đây là phần giải bài tập vật lý 7 bài 2 : Sự truyền ánh sáng. Mời các bạn tham khảo:

Đáp án sbt vật lý 7 bài 2 trang 6

Sau đây, Kiến Guru gửi đến các em phần hướng dẫn chi tiết lời giải và công thức vận dụng các bài 2 vật lý 7 trang 6.

Bài 2.1 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7: Tại sao một điểm C trong một hộp kín có một bóng đèn nhỏ đang sáng ( hình 2.1).

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

a. Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành hộp nhìn vào trong hộp , người đó có nhìn thấy bóng đèn không? Vì sao?

b. Vẽ một vị trí đặt mắt để nhìn thấy bóng đèn.

Lời giải:

a) Người đó không nhìn thấy bóng đèn vì ánh sáng từ bóng đèn truyền theo đường thẳng và người đó đặt mắt ở vị trí không nằm trên đường đi của các tia sáng từ đèn C đến lỗ A đi thẳng ra ngoài nên không có ánh sáng trực tiếp từ đèn truyền vào mắt người đó.

b) Vì ánh sáng đèn phát ra truyền đi theo đường thẳng CA. Mắt ở bên dưới đường CA nên ánh sáng không truyền vào mắt được. Phải để mắt nằm trên đường thẳng CA.

Bài 2.2 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong một buổi tập đội ngũ, đội trưởng hô: “đằng trước thẳng”, em đứng trong hàng. Hãy nói xem em làm thế nào để biết mình đã đứng thẳng hàng chưa. Giải thích cách làm.

Lời giải:

* Nếu em không nhìn thấy người thứ hai ở phía trước em có nghĩa là em đã đứng thẳng hàng.

* Cách làm này là sử dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng.

Khi tất cả đều đứng thẳng hàng thì đội trưởng đứng trước người thứ nhất sẽ không thấy được những người còn lại trong hàng vì ánh sáng từ những người còn lại (không tính người thứ nhất) truyền theo đường thẳng nhưng bị người đằng trước cản lại không cho ánh sáng tới mắt người đội trưởng.

Bài 2.3 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7: Hãy vẽ sơ đồ bố trí một thí nghiệm (khác trong sách giáo khoa) để kiểm tra xem có ánh sán từ một đèn pin được bật sáng phát ra có truyền đi theo đường thẳng không? Mô tả cách làm.

Lời giải:

Cách 1: Ta đục một lỗ nhỏ trên màn chắn, sau đó di chuyển màn chắn có đục lỗ trước đèn pin sao cho mắt ta luôn nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin phát ra, khi đó đường di chuyển của màn chắn cùng lỗ nhỏ sẽ luôn là một đường thẳng, chứng tỏ ánh sáng từ pin phát ra truyền theo đường thẳng.

Cách 2: Dùng một vật chắn sáng tròn nhỏ di chuyển để cho mắt luôn luôn không nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng. Khi đó vật tròn sẽ di chuyển theo một đường thẳng.

Bài 2.4 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong một lần làm thí nghiệm, Hải dùng một miếng bìa có đục một lỗ nhỏ ở A. Đặt mắt ở M nhìn qua lỗ nhỏ thấy bóng đèn pin Đ đang sáng. Hải nói rằng, ánh sáng đã đi theo đường thẳng từ Đ qua A đến mắt. Bình lại cho rằng ánh sáng đi theo đường vòng ĐBAC đến mắt (hình 2.2). Hãy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra xem ai nói đúng? Ai nói sai?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Lời giải:

Thí nghiệm: Lấy một miếng bìa đục lỗ thứ hai đặt sao cho lỗ trên miếng này ở đúng điểm C.

Nếu đặt mắt ở M thì sẽ không nhìn thấy đèn sáng từ đó kết luận ánh sáng không truyền theo đường vòng. Như vậy bạn Hải nói đúng còn bạn Bình nói sai.

Lời giải bài 2 vật lý 7 trang 7

Tiếp theo là phần hướng dẫn chi tiết lời giải và công thức vận dụng các bài 2 vật lý 7 trang 7.

Bài 2.5 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Lời giải:

Đáp án: B

Vì giữa hai môi trường trong suốt khác nhau là không khí và nước thì đường truyền ánh sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Bài 2.6 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7: Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì?

A. Ánh sáng đang chuyển động

B. Ánh sáng mạnh hay yếu

C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm

D. Hướng truyền của ánh sáng

Lời giải:

Đáp án: D

Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết đường truyền của tia sáng hay hướng truyền của ánh sáng.

Bài 2.7 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong trường hợp nào dưới đây, ánh sáng truyền theo phương thẳng?

A. trong môi trường trong suốt

B. đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

C. trong môi trường đồng tính

D. trong môi trường trong suốt và đồng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Bài 2.8 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7: Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lỗ thủng nhỏ O. Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn ( hình 2.4)

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

A. ở I

B. ở H

C. ở K

D. ở L

Lời giải:

Chọn B.

Vì trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng. Do vậy ánh sáng từ bóng đèn pin truyền qua lỗ thủng nhỏ O sau đó là truyền thẳng tới H. Vì vậy đặt mắt ở vị trí H bên kia tấm bìa có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn.

Lời giải bài 2 vật lý 7 trang 8

Cuối cùng, Kiến Guru sẽ hướng dẫn chi tiết lời giải và công thức vận dụng các bài 2 vật lý 7 trang 8.

Bài 2.9 trang 8 Sách bài tập Vật Lí 7: Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin ( đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào sau đây?

A.song song

B.phân kì

C. hội tụ

D.đầu tiên hội tụ sau đó phân kì

Lời giải:

Đáp án: B

Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin ( đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất phân kì.

Bài 2.10 trang 8 Sách bài tập Vật Lí 7: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng chùm tia sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đang sáng?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Lời giải:

Đáp án: A

Vì chùm sáng do dây tóc bóng đèn đang sáng phát ra có tính chất phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. Vì vậy hình A là đáp án đúng.

Bài 2.11 trang 8 Sách bài tập Vật Lí 7: Làm thế nào để kiểm tra xem cạnh của một cái thước có thẳng không? Mô tả cách làm và giải thích cách làm.

Lời giải:

Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về môt nguồn sáng, nhìn dọc theo thước. Điều chỉnh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất điểm đầu kia của cạnh thước. Nếu tất cả các điểm trên cạnh thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thẳng. Lí do vì tia sáng phát ra từ nguồn đi theo một đường thẳng, đầu bị thước gần nguồn chặn lại nên không đến được các điểm khác cùng nằm trên đường thẳng ấy trên cạnh thước để đến mắt.

Tóm tắt lý thuyết

  • Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
  • Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.
  • Có ba loại chùm sáng:
    • Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
    • Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
    • Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Trên đây là lời giải và cách làm chi tiết của bài tập trong SBT Vật Lí 7 Bài 2: Sự truyền ánh sáng. Hy vọng bài viết giúp các em giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lý. Tham khảo thêm các bài viết khác để ôn tập thật tốt nhé!!!

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ