<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán

Kien Team thg 2 22, 2021 • 10 phút đọc


Hôm nay Kiến xin gửi đến các bạn đọc đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán . Gồm 2 phần chính: phần 1 là đề thi toán lớp 7 học kì 1 trong đó có trắc nghiệm 6 câu 3 điểm, tự luận 6 câu 7 điểm; phần 2 là phần đáp án và hướng dẫn giải . Đề được phân bố đồng đều từ các câu dễ đến câu khó, các bạn khá và trung bình có thể làm được .Để làm được trọn đề này các bạn phải nắm đầy đủ các kiến thức từ hình học đến số học . Các bạn cùng tham khảo với Kiến nhé.

Phần 1: Đề thi toán lớp 7 học kì 1

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)


Hãy chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1:  Kết quả phép tính     là:
 1. 1           
 2. 3                     
 3. -5           
 4. 5
Câu 2:  Cho hàm số  , khi đó hệ số tỉ lệ k là:
 1. 1           
 2. 3                     
 3. 4
Câu 3:  Cho hình vẽ, ta có:
 de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-01


Câu 4: Cho hình vẽ, ta có:
de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-02
Câu 5. Kết quả của phép tính    là:
A
B
C
D
Câu 6. Cho hàm số y = |2x - 1|, giá trị của hàm số tại x = -1 là:
 1. 1           
 2. -3                    
 3. 3            
 4. -1

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)


de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-03

 

Câu 3: (1,0 điểm) 
Cho hàm số y = f(x) = ax    (a ≠ 0)
a) Cho biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 3). Tìm a ?
b) Vẽ đồ thị của a vừa tìm được.

 

Câu 4: (1,5 điểm)
Cho hình vẽ:
 de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-04
Vì sao m // n ?

 

Bài 5: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.4. Tổng 2 góc trong không kề với nó của tam giác bằng mỗi góc ngoài của tam giác đó.


Bài 6: (1,0 điểm).
a) Giám đốc thuê công nhân làm một công việc trong 8 giờ cần 35 người. Nếu có tới 40 công nhân cùng làm thì công việc được giao đó được hoàn thành trong bao lâu ? (Năng suất của tất cả các công nhân là như nhau) .
b)  Hàm số cho : y = a.x (a ≠ 0). Biết rằng đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A(-4; 1).
Hãy xác định hệ số a;
Các điểm M(4 ;-1) và N(2;3) có thuộc đồ thị của hàm số trên không ? Vì sao?

 

Phần 2: Đáp án đề thi học kì toán lớp 7

TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1:
 Ta có  
Chọn đáp án A


Câu 2:
 Hàm số có tỷ lệ  
Chọn đáp án C


Câu 3:
 de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-05
Chọn đáp án B

 

Câu 4:
de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-06  

 

Câu 5:
  
Chọn đáp án A

 

Câu 6:
Thế x = -1 vào hàm số 
y = |2.(-1) - 1| 
   = |-3| 
   = 3
Chọn đáp án C

TỰ LUẬN

Câu 1.
 
 

=5


Câu 2.
Gọi số máy của 3 độ lần lượt là  x; y; z ( x; y; z ∈ N*)
Theo đề ra ta có: z - y = 3                                              (0,25 điểm)
Vì số máy và thời gian làm việc hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-07


Vậy 3 đội có số máy lần lượt sẽ là: 20; 12; 15 máy.                 (0,25 điểm)


Câu 3.
a) Điểm A(1; 3) có đồ thị hàm số y = ax đi quanên: 
3 = a.1 
⇒ a = 3 : 1 
= 3
Vậy y = 3x với a = 3.              (0,5 điểm)
b) Đồ thị hàm số y = 3x đi qua A(1; 3)  và O(0; 0).
Vẽ đường thẳng đi qua A(1; 3)  và O(0; 0) ta được đồ thị của hàm số y = 3x.
 de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-08
Vậy ĐTHS y = 3x là đường thẳng OA. (0,5 điểm)


Câu 4.
 de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-toan-09


Bài 5.
Lần lượt ta gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật sẽ là a, b (m) (a, b > 0)  
Từ đề bài ta có:   và (a + b).2 = 36         
Suy ra:  và a + b = 18                                  
 Sau đó sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  
a = 8; b = 10                                
chiều rộng hình chữ nhật là 8m
chiều dài hình chữ nhật là 10m   
Vây hình chữ nhật sẽ có diện tích là: 8. 10 = 80m2  


Bài 6. (1 điểm).
a) (0,5 điểm)
Gọi thời gian để 40 công nhân hoàn thành công việc đó là (giờ)  với 0 < x < 8   (0,25 điểm)
Cùng làm một công việc và năng suất các công nhân như nhau vậy số công nhân tỉ lệ nghịch với thời gian xong công việc, do đó ta có:

Vậy 40 công nhân sẽ trong 7 giờ xong công việc.     (0,25 điểm)
b)  ( 0,5 điểm)
a)   Vì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) đi qua điểm A(-4 ;1) nên ta có:
Vậy với   thì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) đi qua điểm A(-4; 1). (0,25 điểm)


Qua đề thi lớp 7 học kì 1 môn toán do Kiến biên soạn . Mong rằng nó giúp các bạn cũng cố hơn về kiến thức mình đã học trong học kì 1 qua . Đề trãi dài từ các câu cơ bản nằm ở trắc nghiệm và các câu nâng cao ở phần cuối trắc nghiệm . Cả 2 phần trắc nghiệm và tự luận bao trọn đầy đủ các kiến thức mà  các bạn đã được học ở học kì 1. Chúc các bạn thành công trên con đường học tập của bản thân, phải luôn luôn cố gắng để đạt được kết quả cao.

chao-hoc-ki-2