Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề – Tập hợp (Có Đáp Án)

 Mở đầu chương trình lớp 10, các em học sinh đã được làm quen với chương Mệnh đề – Tập hợp. Sau tiết ôn tập chương sẽ là tiết kiểm tra 45 phút đầu tiên của năm học lớp 10. Để các em khỏi bỡ ngỡ về cách thức ra đề và các dạng toán thường gặp, Kiến Guru xin giới thiệu đề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1 có biểu điểm và đáp án chi tiết. Trong bài viết Kiến đã biên soạn 2 đề thi để các em tự ôn tập, mỗi đề thi đều gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm với đầy đủ các dạng toán nằm trong chương 1. Sau phần đề thi là đáp án cho phần trắc nghiệm và lời giải chi tiết cho phần bài tập tự luận. Hy vọng với 2 đề thi này sẽ giúp các em ôn tập chương 1 thật hiệu quả và đạt điểm cao cho bài kiểm tra đầu tiên này. 

I, Đề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1   

Trong phần này, nhà Kiến xin giới thiệu 2 đề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1 khá hay. Trong đó đề số 1 ở mức độ cơ bản dành cho các em học lực trung bình, khá còn đề số 2 ở mức độ nâng cao hơn một chút phù hợp cho các em học sinh khá giỏi làm để nâng cao điểm số của mình.

A/ Đề số 1: 

de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-1

Đề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1 đầu tiên này ở mức độ cơ bản. Thời gian làm bài 45 phút, trong đó trắc nghiệm chiếm 6 điểm và tự luận chiếm 4 điểm. Đề xoay quanh các kiến thức về mệnh đề, các tập hợp số, các phép toán tập hợp.                            

I. Trắc nghiệm: ( 6 điểm )  

Câu 1: Trong các câu sau câu  nào là một mệnh đề toán học:

A. 13 là một số nguyên tố

B. Hôm nay trời đẹp quá!

C. Ngày mai bạn có đi du lịch không?

D. Mấy giờ rồi ?

Câu 2: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề sai

A. 120 chia hết cho 5

B. 11 là một số nguyên tố

C. google 1593415643555

D. google 1593415643555 2 là một số vô tỉ.

Câu 3 : Mệnh đề phủ định của mệnh đề google 1593415643555 1

A. google 1593415643556

B. google 1593415643558

C. google 1593415643559

D. google 1593415643559 1

Câu 4: Cho mệnh đề kéo theo “Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân” Chọn câu đúng

A. Điều kiện cần để tam giác ABC cân là tam giác ABC đều
B. Điều kiện đủ để tam giác ABC cân là tam giác ABC đều
C. Điều kiện đủ để tam giác ABC đều là tam giác ABC cân
D. Điều kiện cần và đủ để tam giác ABC cân là tam giác ABC đều

Câu 5: Cho A là tập hợp các hình chữ nhật và B là tập hợp các hình bình hành. Khi đó:

A. A ⊄ B

B. B ⊂ A

C. A ⊂ B

D. A=B

Câu 6: Cho A là tập con thực sự của tập B. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. A ∪ B = B ∪ A

B. A ∩ B = B ∩ A

C. A ∩ B = B

D. A ∪ B = B

Câu 7: Cho A = {1, 2, 3,4};  B = {3, 4, 7, 8};  C = {3, 4}

A. A ∩ B = C

B. A ∩ B = B 

C. C ∩ B = A

D. A = B

Câu 8 : Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

A. [a;b] (a;b]         

B. [a;b) (a;b]          

C. [a;b] (a;b) 

D. [a;b) [a;b]          

Câu 9: Tập hợp (-3;7) ∪ (0;10) bằng

A. (0;7)

B. (-3;10)

C. (-3;0)

D. (7;10)

Câu 10 : Tập hợp google 1593415643562 1bằng

A.google 1593415643562 jun 29 2020 07 27 26 67 am

B. google 1593415643562 2

C. google 1593415643562 3

D. R

Câu 11: Số quy tròn của số gần đúng 4.2567  biết độ chính xác d=0.01

A. 4.257

B. 4.3

C. 4.25

D. 4.26

Câu 12: Số quy tròn đến hàng nghìn của  google 1593415643563

A.google 1593415643564 1

B. google 1593415643564 2

C. google 1593415643564

D. google 1593415643565 2

 

II. Tự luận: (4 điểm )

Câu 1: Tìm tất cả các tập hợp con của tập  hợp sau google 1593415643565 3

Câu 2: Cho hai tập hợp   google 1593415643565   và   google 1593415643565 1.

 Hãy xác định google 1593415643566 2; google 1593415643566; google 1593415643566 1;google 1593415643567 2

Câu 3: Cho mệnh đề P: “google 1593415643567

a) Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

b) Xét tính đúng sai của mệnh đề P.            

B/ Đề số 2

de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-1

Đề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1 số 2 này ở mức độ nâng cao hơn đề ở trên nhưng cũng không quá khó. Thời gian làm bài vẫn là 45 phút, trong đó trắc nghiệm chiếm 5 điểm và tự luận chiếm 5 điểm. Đề xoay quanh các kiến thức về xét tính đúng sai mệnh đề, lập mệnh đề phủ định, tương đương, các tập hợp số, các phép toán tập hợp, viết tập hợp, biểu diễn tập hợp trên trục số.                           

I. Trắc nghiệm:

Câu 1:  Với n bằng bao nhiêu thì mệnh đề google 1593415643567 3 chia hết cho 3” là mệnh đề ĐÚNG?

A.google 1593415643567 1

B.google 1593415643568 3

C.google 1593415643568 2

D.google 1593415643568 

Câu 2: Mệnh đề nào sau là mệnh đề SAI?

A.google 1593415643568 1: google 1593415643568 4

B. google 1593415643569 1

C. google 1593415643569

D. google 1593415643569 3

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển đựơc”?

A. Mọi động vật đều không di chuyển.

B.Mọi động vật đều đứng yên.

C.Tồn tại 1 một động vật không di chuyển.

D.Tồn tai 1 động vật di chuyển. 

Câu 4: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X = google 1593415643569 2 

A. google 1593415643570 1

B. google 1593415643570 2

C. google 1593415643570

D. google 1593415643570 3

 

Câu 5: Cho tập X = google 1593415643571. Tập X có số tập hợp con là ?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 16

Câu 6: Cho hai tập hợp google 1593415643572google 1593415643572 2.Tập hợp A B bằng tập nào sau đây?

A. google 1593415643572 3

B. google 1593415643572 1

C. google 1593415643573 1

D. google 1593415643573 4

 

Câu 7: Cho google 1593415643573 . Tập hợp  google 1593415643573 jun 29 2020 07 27 27 72 am   là 

A. google 1593415643573 2

B. google 1593415643573 3

C. google 1593415643573 jun 29 2020 07 27 28 18 am

D. google 1593415643574

 

Câu 8: Cho 2 tập hợp A =google 1593415643574 1, B =google 1593415643574 4, chọn mệnh đề đúng?

A.google 1593415643574 2

B. google 1593415643574 jun 29 2020 07 27 28 50 am

C. google 1593415643574 3

D. google 1593415643575 3

Câu 9: Cho A=[–4;7] và B=(–;–2)google 1593415643575 4(3;+). Khi đó Agoogle 1593415643575B là: 

A.google 1593415643575 2B.google 1593415643575 1C.google 1593415643576D.google 1593415643576 1 

Câu 10: Cho nữa khoảng A = [ 0 ; 3 )  và  B = ( b ; b + 4 ] .  A google 1593415643576 3 B nếu : 

A.google 1593415643576 4

B. google 1593415643576 2

C. google 1593415643577

D. Đáp án khác

 

II. Tự luận:

Câu 1:(1,5 điểm) 

Cho mệnh đề google 1593415643577 1. Xét tính đúng sai của mệnh đề P và nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho hai tập hợp sau :

google 1593415643578

Liệt kê các phần tử trong tập A và B.

 Câu 3:(1,0 điểm)

Cho hai tập hợp google 1593415643578 4 và tập hợp google 1593415643578 1 . Tìm các tập hợpgoogle 1593415643578 2 

 Câu 4:(1,0 điểm)

Cho hai tập hợp google 1593415643578 3google 1593415643579 .Tìm các tập hợp google 1593415643579 jun 29 2020 07 27 27 33 am 

 Câu 5:(0,5 điểm)

Cho tập hợp google 1593415643579 1 . Xác định tập google 1593415643579 4 và biểu diễn trên trục số.

II, Đáp án đề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1

Sau đây là đáp án đề kiểm tra một tiết toán 10 chương 1 của Kiến Guru. Phần đáp án có điểm số cụ thể, các em tham khảo và tự chấm điểm cho mình nhé!

1. Đáp án đề 1

Trắc nghiệm

1A  2C  3D   4B   5C   6C   7A    8D    9B   10C  11B   12B

Tự luận

1. (1đ)Tập con của A là google 1593415643579 jun 29 2020 07 27 27 20 am
2. (2đ)google 1593415643579 3

google 1593415643579 2

google 1593415643580

 google 1593415643580 4

google 1593415643580 2

3. (0,5đ) a)Mệnh đề phủ định: “google 1593415643580 1

    (0,5đ) b) Mệnh đề “google 1593415643580 jun 29 2020 07 27 27 59 am” là mệnh đề đúng. 

2. Đáp án đề 2

 Trắc nghiệm :  

1C      2C      3C     4D     5D    6C   7D   8B   9A   10B

 Tự luận:

CÂU/ BÀI

NỘI DUNG

BIỂU ĐIỂM

Câu 1

(1,5 điểm)

Mệnh đề đúng

Phủ định: “google 1593415643580 jun 29 2020 07 27 27 48 am

1,5đ

Câu 2

(1,5 điểm)

  1. google 1593415643580 jun 29 2020 07 27 27 38 am 

google 1593415643580 3 

0,25đ+0,5đ

 

0,25đ

 

0,5đ

Câu 3

(1,0 điểm)

google 1593415643581 1 

google 1593415643581 4 

0,25đ+0,25đ

 

0,25đ+0,25đ

Câu 4

(1,0 điểm)

google 1593415643581 3 

google 1593415643581 

0,25đ

0,25đ+0,25đ+0,25đ

Câu 5

(0,5 điểm)

google 1593415643581 2

google 1593415643581 jun 29 2020 07 27 27 71 am  

0,25 đ

0,25 đ

     Trên đây là đề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1 có đáp án. Đây là hai đề kiểm tra được chúng mình biên soạn phù hợp với mọi đối tượng học sinh từ trung bình đến khá giỏi nên phù hợp để các em tự học ở nhà. Lời giải có sẵn cùng biểu điểm từng câu được ghi cụ thể nên khi là xong các bạn có thể tự chấm số điểm của mình. Đây là bài kiểm tra 1 tiết đầu tiên trong chương trình lớp 10 nên nó khá quan trọng. Vì vậy, mong các em sẽ ôn tập chăm chỉ để đạt kiểm cao, tại nên một khởi đầu thuận lợi cho cả năm học.

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ