Đáp số và lời giải toán 12 bài nguyên hàm – Chính xác và Ngắn gọn

Giải toán 12 bài nguyên hàm chi tiết nhất do đội ngũ giáo viên dạy toán rất giàu kinh nghiệm biên soạn. Bài viết này với nội dung đảm bảo tính chính xác cao và dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nắm bắt nhanh chóng các kiến ​​thức trọng tâm và giải bài tập toán 12 nguyên hàm được dễ dàng hiểu bài hơn trong quá trình học.

Mời các em xem thêm để học tốt hơn!

1. Lý thuyết và công thức dùng trong Giải toán 12 bài nguyên hàm

Lý thuyết

Cho hàm số f (x) được xác định trên K (K sẽ là khoảng hay là nửa khoảng). Hàm F (x) được cho là một nguyên hàm của hàm f (x) ở trên K nếu F ‘(x) = f (x) với mọi x ∈ K.

Công thức

1) Nếu F (x) là một nguyên hàm của một hàm f (x) trên K, thì với mỗi hằng số của C, thì hàm G (x) = F (x) + C cũng là một nguyên hàm của f (x) ở trên K .

2) Nếu F (x) là một nguyên hàm của hàm f (x) nằm trên K, thì mọi nguyên hàm của f (x) ở trên K đều có dạng F (x) + C, trong đó có C là hằng số.

Do đó F (x) + C, C ∈ R là họ tất cả các nguyên hàm của f (x) ở trên K. Kí hiệu ∫f (x) dx sẽ = F (x) + C.

giải toán 12 bài nguyên hàm

Giải toán 12 bài nguyên hàm giúp các em củng cố kiến thức tốt hơn

2. Hỗ trợ Giải toán 12 bài nguyên hàm sgk

Dưới đây, Kiến Guru sẽ hỗ trợ các em giải bài tập toán 12 bài nguyên hàm được biên soạn đúng chuẩn giúp các em dễ hiểu nắm vững kỹ năng và kiến thức trong giải toán 12 bài nguyên hàm. Cùng đến với bài giải toán 12 ngay thôi nào.

2.1 Bài 1 trang 100

Cặp hàm nào sau đây sẽ là nguyên hàm của hàm còn lại?

  1. e- x ‘ và -e-x ‘;
  2. sin 2x và sin ^2x;
  3. (1-2/x)^2.e^x và (1-4/x).e^x

Cách giải

a) Ta có là: (-e-x) ‘= -e-x. (- x) ‘= e-x

—> -e^-x sẽ là một nguyên hàm của hàm e^-x

Giải bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Ta lại có: ( e^-x) ‘ = e^-x.(-X) ‘ = e^-x

Suy ra, là e^-x

Vì vậy, e-x là một nguyên hàm của hàm -e-x.

Vậy

Giải bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

b) (sin2x) ‘= 2.sinx. (sinx) ‘= 2.sinx.cosx = sin2x

⇒ sin2x sẽ là một nguyên hàm của hàm số.

Giải bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

giải toán 12 bài nguyên hàm

là một trong những nguyên hàm của một hàm số

Giải bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức cần ứng dụng

  • F (x) sẽ được cho là một nguyên hàm của hàm f (x) nằm trên K nếu:

f ‘(x) = F (x)

  • Nếu F (x) là một nguyên hàm của hàm f (x) ở trên K, thì mọi hàm sẽ có dạng F (x)
  • C (C sẽ là hằng số bất kỳ) đều là một nguyên hàm của một hàm f (x).

Được kí hiệu: Giải bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

giải toán 12 bài nguyên hàm

Giải toán 12 bài nguyên hàm các công thức cần áp dụng để giải bài tập

2.2 Bài 2 trang 100

Tìm nguyên hàm của các hàm số như sau:

giải toán 12 bài nguyên hàm

Cách giải

giải toán 12 bài nguyên hàm

word image 15779 11

word image 15779 12

word image 15779 13

giải toán 12 bài nguyên hàm giải toán 12 bài nguyên hàm

giải toán 12 bài nguyên hàm

Giải toán 12 bài nguyên hàm giúp các em rèn luyện nâng cao kiến thức

2.3 Bài 3 trang 101

Sử dụng phương pháp của biến đổi, hãy tính:

giải toán 12 bài nguyên hàm

Cách giải

a) Cho u = 1 – x u ‘(x) = -1⇒ du = -dx hoặc là dx = – du

giải toán 12 bài nguyên hàm

Thay u = 1 – x vào ta được kết quả như sau:

giải toán 12 bài nguyên hàm

b) Đặt u = 1 + x2 ⇒ u ‘= 2x ⇒ du = 2x.dx

Giải bài 3 trang 101 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

giải toán 12 bài nguyên hàm

Thay u = 1+ x2 vào, ta sẽ được kết quả:

Giải bài 3 trang 101 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

giải toán 12 bài nguyên hàm

Thay lại u = 1+ x2 cho vào kết quả ta sẽ được:

giải toán 12 bài nguyên hàm

c) Đặt cho u = cosx ⇒ u’ = -sinx ⇒ du = -sinx.dx

giải toán 12 bài nguyên hàm

Thay lại u = cos x vào kết quả ta sẽ được:

giải toán 12 bài nguyên hàm

d) Ta sẽ có:

giải toán 12 bài nguyên hàm

2.4 Bài 4 trang 101

Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm của từng phần, hãy tính:

giải toán 12 bài nguyên hàm

Cách giải

Giải bài 4 trang 101 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Theo công thức của nguyên hàm từng phần chúng ta sẽ có:

word image 15779 30

b) Đặt

Giải bài 4 trang 101 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Theo công thức của nguyên hàm từng phần ta có:

word image 15779 32

Theo công thức nguyên hàm từng phần ta có:

giải toán 12 bài nguyên hàm

word image 15779 34

word image 15779 35

2.5 Bài 5 trang 93

Hãy tìm thêm những nguyên hàm khác nhau của các hàm số nêu trong Ví dụ 1.

Cách giải

(x) = x2 + 2 do (F(x))’=( x2 + 2)’ = 2x + 0 = 2x. Tổng quát nếu F(x) = x2 + c với c sẽ là số thực.

F(x) = lnx + 100 và do (F(x))’ = 1/x , x ∈ (0,+∞). Tổng quát F(x)= lnx + c, x ∈ (0,+∞) và với c sẽ là số thực.

2.6 Bài 6 trang 93

Hãy chứng minh về định lý 1.

Cách giải

Vì F(x) sẽ là nguyên hàm của f(x) trên K nên (F(x))’ = f(x). Vì C sẽ là hằng số nên (C)’ sẽ = 0.

Nên ta có:

(G(x))’ = (F(x) + C)’ = (F(x))’ + (C)’ = f(x) + 0 = f(x)

Vậy G(x) sẽ là một nguyên hàm của f(x).

2.7 Bài 7 trang 99

Ta có (xcosx)’ = cosx – xsinx hay là – xsinx = (xcosx)’ – cosx.

Hãy tính ∫ (xcosx)’ dx và cùng với ∫ cosxdx. Từ đó, sẽ tính ∫ xsinxdx.

Cách giải

Ta có ∫ (xcosx)’dx = (xcosx) và với ∫ cosxdx = sinx. Từ đó

∫ xsinxdx = – ∫ [(xcosx)’ – cosx]dx = -∫ (xcosx)’dx + ∫ cosxdx = – xcosx + sinx + C.

2.8 Bài 8 trang 98

a) Cho ∫(x – 1)10 dx. Đặt u = x – 1, hãy viết là (x – 1)10dx theo u và du.

b)∫ Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12 . Đặt x = et và hãy viết Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12 theo t và dt.

a) Ta có (x – 1)10dx = u10 du hay (do du = d(x – 1) = dx.

b) Ta có là dx = d(et) = et dt, do đó nên Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

=>> Bài viết liên quan: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm

3. Hướng dẫn Giải toán 12 bài nguyên hàm SBT

Giải bài tập toán lớp 12 nguyên hàm các bạn rèn luyện khả năng suy luận logic và hình thành kỹ năng vận dụng kiến ​​thức toán học vào cuộc sống và trong các môn học dễ dàng và học tập tốt môn toán 12 hơn.

3.1 Bài tập trang 163

Kiểm tra xem là nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số như sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 1 Trang 163 Sbt Giai Tich 12 1

Cách giải

a) Hàm số sẽ là Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 1 Trang 163 Sbt Giai Tich 12 3

và là một nguyên hàm của hàm Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 1 Trang 163 Sbt Giai Tich 12 4

b) Hàm số g(x) = sinx là một trong những nguyên hàm của hàm số là f(x) = esinx.cosx

c) Hàm số

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 1 Trang 163 Sbt Giai Tich 12 5

là một nguyên hàm của hàm số là Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 1 Trang 163 Sbt Giai Tich 12 6

3.2 Bài tập trang 164

Tìm nguyên hàm của các hàm số ở dưới đây

word image 15779 44

Cách giải

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 3 Trang 164 Sbt Giai Tich 12 2

3.3 Bài tập trang 165

Tìm các nguyên hàm sau đây

word image 15779 46

word image 15779 47

Cách giải

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 9 Trang 165 Sbt Giai Tich 12 3

Hướng dẫn: Đặt u = x + lnx và dv = x2dx

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 9 Trang 165 Sbt Giai Tich 12 4

Hướng dẫn: Đặt u = x + sin2x và dv = sinxdx

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 9 Trang 165 Sbt Giai Tich 12 5

Hướng dẫn: Đặt u = x + ex và dv = e2xdx

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 9 Trang 165 Sbt Giai Tich 12 6

Hướng dẫn: Đặt u = x + sinx và dv = d(tanx)

3.4 Bài tập trang 164

Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi của biến số

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 4 Trang 164 Sbt Giai Tich 12 2

Cách giải

word image 15779 53

word image 15779 54

=>> Ngoài kiến thức bổ ích ở trên, bạn có thể xem thêm kiến thức trọng tâm ở đây nhé : =>> Toán lớp 12

4. Lý thuyết toán 12 bài nguyên hàm

Sau đây, sẽ tóm tắt lý thuyết giải toán 12 bài nguyên hàm chi tiết nhất giúp các em dễ hiểu hơn khi học và nắm bắt kiến thức nhanh chóng hơn.

4.1 Tính chất của nguyên hàm

  • Tính chất 1 là: (∫f (x) dx) ‘= f (x) và cùng với ∫f’ (x) dx = f (x) + C
  • Tính chất 2 sẽ là: ∫kf (x) dx = k∫f (x) dx với k sẽ là hằng số khác với 0
  • Thuộc tính 3 là: [f (x) ± g (x)] dx = f (x) dx ± g (x) dx.

4.2 Sự tồn tại của các nguyên hàm

Định lí: Ở mọi hàm số f(x) liên tục ở trên K đều có nguyên hàm nằm trên K.

4.3 Bảng nguyên hàm của một số có hàm sơ cấp

giải toán 12 bài nguyên hàm

word image 15779 56

4.4 Phương pháp đổi biến số

Định lí 1: Nếu ∫f(u)du = F(u) + C và với u = u(x) là hàm số có đạo hàm liên tục, thì ∫f(u(x))u'(x)dx = F(u(x)) + C

Hệ quả: Nếu u = ax + b (a ≠ 0) thì ta sẽ có ∫f(ax + b)dx = (1/a)F(ax + b) + C.

giải toán 12 bài nguyên hàm

Giải toán 12 bài nguyên hàm có phương pháp biến đổi giúp giải bài tập nhanh

4.5 Phương pháp của nguyên hàm từng phần

Định lí 2: Nếu hai hàm số là u = u(x) và y = y(x) có đạo hàm liên tục ở trên K thì ∫u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) – ∫u'(x)v(x)dx

Hay ∫udv = uv – ∫vdu.

Bài viết trên đã tổng hợp và chia sẻ với các em học sinh về Giải toán 12 bài nguyên hàm nhằm giúp các em ứng dụng và có thể tự tin ôn tập tại nhà một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, đây còn là kiến thức để giúp các em trang bị thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích cho kỳ thi giúp các em học thi tốt toán 12.

=>> Các bạn hãy theo dõi Kiến Guru để cập nhật bài giảng và kiến thức các môn học khác nhé!

 

Xem thêm: Các Bài Toán Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Tích

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ