Từ Vuông Góc Đến Song Song: Các Dạng Toán Cơ Bản.

 

Một trong những mối quan hệ cơ bản trong hình học sơ cấp là mối quan hệ từ vuông góc đến song song. Vì vậy, hôm nay Kiến Guru xin gửi đến các bạn một số bài toán cơ bản của chủ đề này. Bài viết vừa tổng hợp lý thuyết về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song, vừa đưa ra ví dụ cụ thể nhằm giúp các bạn nắm vững và áp dụng vào giải toán. Cùng Kiến Guru tìm hiểu nhé:

tu-vuong-goc-den-song-song-1

1. Từ vuông góc đến song song: Kiến thức cần nhớ.

1. Liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc trong hình học phẳng.

Ta có hai tính chất cơ bản sau:

– Khi hai đường thẳng phân biệt, cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì lúc đó, chúng sẽ song song với nhau.

Cụ thể:

tu-vuong-goc-den-song-song-2

– Cho hai đường thẳng song song, nếu 1 đường thẳng khác vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng đã cho, thì hiển nhiên nó cũng sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại.

Cụ thể:

tu-vuong-goc-den-song-song-3

2. Các đường thẳng song song.

Cho hai đường thẳng phân biệt, cùng song song với đường thẳng thứ ba thì cả ba đường thẳng đó đôi một song song nhau.

Cụ thể:

tu-vuong-goc-den-song-song-4
I cx4e1gA0ZEANhB0 UHuIr

II. Từ vuông góc đến song song – các dạng bài tập thường gặp.

Dạng 1: Nhận biết song song và vuông góc.

Phương pháp:

Dạng này thường sử dụng mối quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc của hai đường thẳng cho trước với đường thẳng thứ ba:

– Nếu 2 đường thằng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song nhau.

– Nếu đường thẳng vuông góc với 1 trong cặp đường thẳng song song thì vuông góc đường thẳng còn lại.

– Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì 3 đường thẳng này đôi một song song.

Bài 1: Hoàn thành câu sau:

– Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c, và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì…

– Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, …..thì đường thẳng c cũng vuông góc với đường thẳng a.

Hướng dẫn: 

– đường thẳng a song song đường thẳng b.

– đường thẳng c vuông góc với đường thẳng b.

Nhận xét: đối với những bài dạng này, ta chỉ cần áp dụng các tính chất cơ bản đã trình bày ở mục 1 là sẽ dễ dàng tìm ra đáp án. Bài này thuộc mức độ đọc hiểu, không yêu cầu vận dụng lý thuyết nhiều.

Bài 2: Cho đường thẳng d song song với d’. Vẽ đường thẳng d’’ song song với d (chú ý d’’ và d’ là phân biệt).

Chứng minh d’ song song với d’’?

Hướng dẫn:

Để chứng minh 2 đường thẳng song song, ta sẽ sử dụng phương pháp hay được sử dụng trong toán lớp 7, đó là phương pháp phản đề.

– Giả sử d’ không song song với d’’.

Gọi M là giao điểm  của d’ và d’’, khi đó M không nằm trên d, vì K1uyaqzn0mFiBQ eCFYKurpTpyaDlen7kYBEIhTnCo1goMyBWf9Va7fnmLqynE 9OYnDrr9M ajIMtQwtvafteJ2O2vUdcjqVtzsDUcCuHBen9 eL3sMeQrugFYTLEebhxN TLIB5 9DruTjSVtpC0Mq7fVT6C4IeyNhHlPYGkGtW77jyFHPbrQRBQ.

Ta thấy, qua điểm M không thuộc đường thẳng d, ta lại vẽ được tận 2 đường thẳng d’ và d’’ cùng song song với d, điều này là vô lý vì trái với tiên đề Ơ-clit.

Vì vậy vậy điều giả sử là sai, tức là d’ và d’’ không thể cắt nhau.

Suy ra d’ song song d’’.

Dạng 2: Tính số đo các góc.

Phương pháp:

– Vẽ thêm đường thẳng (nếu cần)

– Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song, vị trí các góc so le trong, góc đồng vị, góc kề bù để tính toán.

– Nhắc laị tính chất: Khi 2 đường thẳng song song được cắt bởi 1 đường thẳng thứ ba:

+ Hai góc so le trong bằng nhau.

+ Hai góc đồng vị bằng nhau.

+ Hai góc trong cùng phía có tổng là 180 độ.

Bài 3: Cho hình vẽ sau:

tu-vuong-goc-den-song-song-5

giải thích vì sao xtD20xSmBScTGutyY2mbRQjkV2tJnhlhs7Ip 5UZ1BVdgTYAxoY cmf9uEs4q7w25 m667Tv09TJuK3n1YYsJwbq9iFvRUwx7GsGLIEcm3pr6Tgupw7HkuYSHxl?

Tính FwMBahj8fT2UbPBOKk gmkE2q4MMyaDPWZU4i1X6go3AAuQq9P0sh7Gi2R3gRc5utjE4BJn9jCjAl3fAhhKzrN6J83Pzo 7dBnJb6J0mCfBZR8f lZjcAK5MtOucocPpuE1UYyB

Hướng dẫn:

a song song b vì hai đường thẳng này đều vuông góc với đường thẳng c.

Ta có X7bbwQKlcAnfBC9CmEtqMISg R4HLbc gtmfRnEVuOBxmxFwi6vw9TjZ3Qa28AS91i4 YTPfaK7vBVEc9jOr0xQCVFtTU9RadGO93FolesNv1CqJmr4iXbFP CUxGdk k4KvNX7 (tính chất hai góc trong cùng phía)

suy ra: VL3Ig2Fc6g lP5PfgG3Xr0YQIODw6ctMfcwhfxVYpqX6chcgpqrVFRIxJKk39XwjucXxy3f9laT2FsbIUD7qaL 0sNtJ5uzcRKANDtnYDBC5dry6WKTS1R8TbQSUb4nAW6S nf

Bài 4: Cho hình vẽ sau, biết rằng a song song b, 2qRrsUyaRGmd1eK36cz2 vBhAzss joKlVd5BJorJzCyVUa2KmoupWjc Eul dPC I8Htby mz4Ra iOpX7fyg0wBSUAKSrtZhaD5f522ybbJQ l27ZsHRko1dy7i12klCG. Tính giá trị HoqsdsFv2wcT8usKPgnBJfryWFR5OE6ZHK9roJTyn25qZXBlaVOsy2hY IdrvwVFF4nXy p z6Zb380LoGzEPa LjhySm KEKUmK0Th6rZzo5gVyAxwGYX4vL eRCo2 MRcIJz7f

tu-vuong-goc-den-song-song-6

Hướng dẫn:

Vì a song song b, mà Tu5WUYe4bDm59Xau0wjc nên 3z8J aMIFPNZMHVTJOFZ5Dn52f8Jh7tEcLfx7sfM2EFfYT6jMxqIBYXU4F3W8 wMh 5P yBlwDE70Q4hNxbeFruYOxYaMhAe oyC5uJWLQMnrCx6x75arwzKM qbkUeAGxKEpre

Suy ra tsQ1OJeETvZjLXIYs ZQTs1WVpIl0fbR3 zELH3BQNxC5fJQV

Dựa vào tính chất hai góc trong cùng phía, lại có:

8hrpaDEqjwtC4K2W5m1 DLUMOFQKo8bRG99GPvMEeqivL4BZr2UOrD0nOQkvm621oCrrMBA4l40f6YCchvuEoQqUvF1O07pVQtQaHJ2WV0P9U3gqirXFgasgo2otm3SkFD0tRbDb

suy ra: n6YUsGYjQ6pV5qDz7H1kyP jPFqyAx eocm4pywrCbGAdjds7iwHX7LJ2UXudy24Tw mvb1CkChKDNqMZUq6Kc42uIsI0aV2y0KeVdXW4moObkl eQCPrVqz2SXz63hLKFb1XVJ

Bài 5: Xem xét hình vẽ dưới, biết rằng góc A1 có số đo 120 độ, góc D1 bằng 60 độ, góc C1 là 135 độ. Tính giá trị góc x?

gVPpoY eSlxomq0HkGwq0y6nFMojJL Vo LaNRLu9D16FR2RcE8VWitNzmoN1pL7Rt2n4gQmLaU stnlFX2QaPX8Vf aKoblS4mD Di2OakNU05 uh yCK271OoPNpz2 aigwg2l

Hướng dẫn:

Dựa theo tính chất hai góc kề bù: 0gAAHz6RfF7ydex5NrXsJiqnAnfqas uLyIeULapgTnRXwllehsE7pfGwnx8NSE QkwanmTDivaM7udaN31GPeIGqudNpFMJ63bzArlkp

suy ra: zFVh3UjTxguFRiQIFTLyDAEX4MNnnIyXzNjzGyO89MjwPhtib1M34tPvKeDdpi6bBxSUIGCK X5EicicGe8p1s6OWCoPRIFTC2u4Q7828cfQAOoCw67M4 D0a3Z2UJf5ZqPT0vWH

từ đó tpo fiuLe1gsWSiUzvhP9Ncdp2SwA8m9gvlBC9sP9qiRat0iVDhr3KI13qC6Kb2DensDQa, vậy AB song song với CD (tính chất cặp góc so le trong bằng nhau)

Lại có: qP9r9ft3X fRxALaePIKr6PUDAhmqgCvxzU6a6WjbOS7f flQtncdL3VhJl2ZUUnrDAnaGRB5HuGbd75h9S56Ls0V5xQdwFBNZasAF9 2doRHZZ1wcvDW5wnDCcXCyRAQqqoz4r (hai góc kề bù), vậy Z e9e3Ca rOjfU07 kiV 3PHegfBABWMFaCNwxCZnUqgU2moA4sIHEDfc11vooMBYTZvTAfJxfzcyu2AjU1L0MsHKqBMuqyEw1bSc7 oviz4v1hX7YOSRyeOwmH29Z mIHylTcu9

Mặt khác, AB song song CD nên 5j1dTQOOhTy4ZHX3AE9HZu98FidbMCUFYUW6Y6vQLe YPQGHob0roCzw5R Mr c5W4EPmo3qA6X6F8F rr5SDkvfeWdr19npkuBu1iu4J6P0d5JHvTGNRmyMc6AO3xcBuWPuJwK(hai góc đồng vị)

Bài 6: Cho hình vẽ dưới đây:

tu-vuong-goc-den-song-song-7

Biết rằng mwueLzPJh54CfXv b1xgLWn4ddBuAKhmHhC8RvmdfCCt SAlG8TrX8DGdmPzBwJiIf7uYQx c6mSZnazAl lsFjn8tBRm VEiPhIsAuN9s6WklpRwHeJx. AB vuông góc AD, BC vuông góc AB và TJblWN SJyILWqLwyCFvaBzeuzKg7xuL6QZaEtEhGSGPoV RD3w561MpJj2BLWgHo7HcJfbkGB9aNYMEk0cSBehJFywrSfsR5pyEdlLwUPy8aMftYZz2AE5Ee9 BJ6bbLn3sQ5 s

AD với BC có song song với nhau không? Tại sao?

Tính giá trị góc o9DBN2nKwLX0YjtWy9WkNUtfz 8YYccdEsCX1XAnZhG2MWSrhKkiJaR4raepNjHPTOGXiCDHswqT còn lại.

Hướng dẫn:

Ta có:

ogFfI8pL9H1wcVcbW1Zy8rXllg0ET06mhXrm66vl8oqpfsgY5keLRLp00LT7T RSJUGP xzmlAw7hXg0MuRmAck521560733CoonNxoywm 3oRyc2XcNlNkJlLB9RPsb4dpBITHQ

(tính chất mối quan hệ giữa song song và vuông góc)

Do AD song song BC (câu a), suy ra: hZMZZf8emckn g2fnTfSVK9atCiyC3sTpCZ7jYacWEi8xXIS2sHXUOjRSdoSKbIzPLoDPhMLLKHWNyjpvMkg1W rNHCJ2JP8UzLRV9KGWER6pQ01g1YbRz6sSTj 5Ck4QPG25N9K (hai góc so le trong)

aikbkLUosYKh2VWdLJ1phSUSnvPRi6BX7xem3qxPZxlw7fOBPh4dz6idNU7Biiaxo5eBGxZUn1wrfHGGbPGTSLKrZ3XK17TcpQJ (hai góc đồng vị)

Tương tự ta sẽ tính được giá trị các góc còn lại dựa vào tính chất các góc kề bù, góc đồng vị và góc so le trong.

Trên đây là tổng hợp các lý thuyết cơ bản trong chủ đề từ vuông góc đến song song của hình học lớp 7. Qua đây, hy vọng các bạn sẽ tự ôn tập và rèn luyện tư duy giải toán hình của mình. Đây là một trong những kiến thức cơ bản và quan trọng, các bạn cần nắm vững. Ngoài ra, còn nhiều bài học và bài tập bổ ích khác  về mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song trên App Kiến Guru, mời bạn tải app Kiến để tham khảo nhé. Chúc các bạn học tập tốt.

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ