3 Chuyên Đề Trong Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 11 Nào Cũng Xuất Hiện

Đề thi trắc nghiệm toán 11 thường có 40 câu hỏi , kiến thức được rải rác trong 8 chuyên đề với nhiều cấp độ từ cơ bản tới nâng cao. Trong bài viết này Kiến Guru xin gửi tới bạn đọc 3 chuyên đề cơ bản và có nhiều câu xuất hiện nhất trong các đề thi trắc nghiệm toán 11. Các bạn cùng Kiến tham khảo nhé . 

I. Chuyên đề 1: Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác trong đề thi trắc nghiệm toán 11 

Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

A. Phương pháp giải

de-thi-trac-nghiem-toan-11-01

 

B. Ví dụ minh họa

Tìm tập xác định của tất cả các hàm số sau :  

de-thi-trac-nghiem-toan-11

Đáp án :

1.   Ta có de-thi-trac-nghiem-toan-11 : có nghĩa khi và chỉ khi de-thi-trac-nghiem-toan-11 khác 0

      Hay : de-thi-trac-nghiem-toan-11

      Vậy tập xác định của hàm số được viết lại là : de-thi-trac-nghiem-toan-11

2.  Ta có : de-thi-trac-nghiem-toan-11  có nghĩa khi và chỉ khi : 

de-thi-trac-nghiem-toan-11

       Vậy tập xác định của hàm số được viết lại là : de-thi-trac-nghiem-toan-11

3.   Ta có : de-thi-trac-nghiem-toan-11 

      Hàm số : de-thi-trac-nghiem-toan-11  có nghĩa khi và chỉ khi:

de-thi-trac-nghiem-toan-11

      Vậy tập xác định của hàm số được viết lại là : 

de-thi-trac-nghiem-toan-11

II. Chuyên đề 2: Dãy số – cấp số cộng và cấp số nhân trong đề  trắc nghiệm toán 11

1. Xác định số hạng của dãy số

A. Phương pháp giải

1. Dãy số là tập hợp các giá trị của hàm số u: N* → i; n → u(n)

 Được sắp xếp theo thứ tự tăng dần liên tiếp theo đối số tự nhiên n:

                u(1); u(2); u(3); ….u(n);….

– Ta kí hiệu u(n) bởi de-thi-trac-nghiem-toan-11-13 và gọi là số hạng thứ n hay số hạng tổng quát của dãy số, u1 được gọi là số hạng đầu của dãy số.

– Ta có thể viết dãy số dưới dạng khai triển u1,u2,u3…..de-thi-trac-nghiem-toan-11-13,…. hoặc dạng rút gọn (de-thi-trac-nghiem-toan-11-13).

2. Người ta thường cho dãy số theo các cách: 

– Cho số hạng tổng quát, tức là: cho hàm số u xác định dãy số đó 

* Cho hệ thức biểu thị số hạng tổng quát qua số hạng (hoặc một vài số hạng) đứng trước nó.

B. Ví dụ minh họa

Bài 1: Cho dãy số có 4 số hạng đầu là: -1, 3, 19, 53. Hãy tìm một quy luật của dãy số trên và viết số hạng thứ 10 của dãy với quy luật vừa tìm. 

Đáp án :

Xét dãy de-thi-trac-nghiem-toan-11có dạng: de-thi-trac-nghiem-toan-11

Ta có hệ :   de-thi-trac-nghiem-toan-11

Giải hệ trên ta tìm được: a = 1 ; b = 0 ; c = -3 ; d = 1

de-thi-trac-nghiem-toan-11 là một quy luật .

Số hạng thứ 10: de-thi-trac-nghiem-toan-11

Bài 2: Cho dãy số  de-thi-trac-nghiem-toan-11có công thức tổng quát theo n là : 

1. Viết năm số hạng de-thi-trac-nghiem-toan-11 của dãy;

2. Dãy số trên có nhều nhất bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.

Đáp án :

Ta có năm số hạng đầu của dãy số đã cho lần lượt là: 

de-thi-trac-nghiem-toan-11

Ta có: de-thi-trac-nghiem-toan-11

Vì vậy image 1840nguyên khi và chỉ khi biểu thức de-thi-trac-nghiem-toan-11 là nguyên nguyên hay n+1 là một trong các ước của 5. Điều đó xảy ra khi n+1=5 ⇒ n = 4 

Vậy dãy số đã cho chỉ có duy nhất một số hạng nguyên là de-thi-trac-nghiem-toan-11-23

2. Phương pháp giải bài tập Cấp số cộng

A. Phương pháp giải

Để xác định một cấp số cộng, ta cần xác định số hạng đầu và công sai. Do đó, ta thường biểu diễn giả thiết của bài toán qua de-thi-trac-nghiem-toan-11và d.

Cho cấp số cộng de-thi-trac-nghiem-toan-11. Khi đó ta có :

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là: de-thi-trac-nghiem-toan-11

Với d là công sai của cấp số cộng

Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng là : de-thi-trac-nghiem-toan-11 

Tính chất : de-thi-trac-nghiem-toan-11

de-thi-trac-nghiem-toan-11

B. Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 20 và tổng các bình phương của chúng bằng 120. 

Đáp án :

Giả sử bốn số hạng cần tìm lần lượt là : a – 3x, a – x, a + x, a + 3x với công sai là d = 2x. Khi đó, ta có:

de-thi-trac-nghiem-toan-11

 

Vậy bốn số thỏa mãn bài toán lần lượt là 2,4,6,8.

Bài 2: Cho cấp số cộng có các số hạng đầu thỏa mãn hệ sau : de-thi-trac-nghiem-toan-11

1. Tìm giá trị của số hạng thứ 100 của cấp số cộng ;

2. Tính tổng của 15 số hạng đầu của cấp số ;

3. Tính tổng sau : de-thi-trac-nghiem-toan-11

Đáp án :

de-thi-trac-nghiem-toan-11-02

3. Phương pháp giải bài tập Cấp số nhân

A. Phương pháp giải

de-thi-trac-nghiem-toan-11-03

B. Ví dụ minh họa

Cho cấp số nhân (un) có tất cả các số hạng đều khác không, tìm số hạng đầu tiên biết: 

de-thi-trac-nghiem-toan-11

Đáp án :

Ta có: 

de-thi-trac-nghiem-toan-11

 

Từ đó ta tính được de-thi-trac-nghiem-toan-11

 

III. Chuyên đề 3 : Giới hạn trong đề thi trắc nghiệm toán 11

1. Tìm giới hạn hàm số dạng de-thi-trac-nghiem-toan-11, dạng vô cùng trên vô cùng

A. Phương pháp giải

Tìm de-thi-trac-nghiem-toan-11  trong đó de-thi-trac-nghiem-toan-11 = 0

Dạng này là một dạng rất hay gặp gọi là dạng vô định de-thi-trac-nghiem-toan-11

Để khử dạng vô định hay gặp này chúng ta sẽ sử dụng định lí Bơzu cho đa thức:

Định lí: Nếu đa thức f(x) có nghiệm x = de-thi-trac-nghiem-toan-11 thì ta có :f(x) = de-thi-trac-nghiem-toan-11

* Nếu f(x) và g(x) là các đa thức thì ta phân tích 

f(x) =de-thi-trac-nghiem-toan-11 

Khi đó de-thi-trac-nghiem-toan-11, nếu giới hạn này có dạng de-thi-trac-nghiem-toan-11  thì ta tiếp tục các quá trình như trên cho tới khi tìm được giới hạn.

B. Ví dụ minh họa

 

Bài 1: Tìm các giới hạn sau: de-thi-trac-nghiem-toan-11

Đáp án :

Ta có :de-thi-trac-nghiem-toan-11

Bài 2: Tìm giới hạn sau:  de-thi-trac-nghiem-toan-11

Đáp án :

Ta có:de-thi-trac-nghiem-toan-11

2. Tìm giới hạn hàm số dạng 0 nhân cho vô cùng

A. Phương pháp giải & ví dụ

Bài toán: Tính giới hạn hàm số :  khi de-thi-trac-nghiem-toan-11de-thi-trac-nghiem-toan-11

Ta có thể biến đổi de-thi-trac-nghiem-toan-11  về dạng 0/0 hoặc ∞/∞ rồi dùng các phương pháp tính giới hạn của hai dạng kia để làm.

Tuy nhiên, trong nhiều bài tập ta chỉ cần biến đổi đơn giản như đưa biểu thức vào trong (hoặc ra ngoài) dấu căn, quy đồng mẫu thức …. Là có thể đưa về dạng quen thuộc.

B. Ví dụ minh họa

Bài 1: Tính giới hạn:de-thi-trac-nghiem-toan-11

Đáp án :

Ta có:

de-thi-trac-nghiem-toan-11-04

Bài 2: Tính giới hạn: de-thi-trac-nghiem-toan-11-52

Đáp án :

Ta có:

de-thi-trac-nghiem-toan-11-05


Trên đây là 3 chuyên đề rất hay xuất hiện trong các đề thi trắc nghiệm toán 11. Qua bài viết này, Kiến không khuyến khích các bạn đọc học tủ học vẹt, Kiến chỉ muốn giới thiệu cho các bạn đọc biết được tầm quan trọng của các trọng tâm kiến thức, để các bạn đọc tham khảo và phân chia thời gian ôn luyện thật hợp lý. Đây gần như cũng là kiến thức cơ bản nhất của chương trình toán lớp 11, giúp các bạn có thể xâu chuỗi các kiến thức để chuẩn bị cho các chuyên đề tiếp. Chúc bạn đọc tìm được phương pháp học tập tốt nhất cho mình nhé.

XEM THÊM:
Giải Bài Tập Hóa Nâng Cao 11 Chương 1: Sự Điện Ly

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ